Skip to main content
Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Y WSSLKYAID SKISNIG.—NOS Wener diweddaf, drwy wahoddiad y Parch R. Crawshaw a boneddig- e>au caredig pertbynol i'r addoldv, mwynhaodd y uiilw yr sydd ar fwrdd y rhyfel-long Defence, yn dal cysylltiad a'r Wesleyaid, de a cliyngherdd rhagorol. Wedi cyfranogi o'r danteithion, cymerodd y rhai canlynol ran yn y cyfarfod udloniaclol:—Mrs Prit- chard, Airs Crawshaw, Mrs Gunn, Miss Work, Miss Mcllroy Air Webb, Mr Green, Mr Chamberlain, a -Ir Bradshaw. Deallvvyf i bawb presenol fwvnliau eu hunam yn rhagorol, a ch.afwvd cvfarf(M da'. OxstDEiTHAs LENYDDOL (Jyiii'-Yn y Coffee House, nos Wener diweddaf, cynhaliwyd y chweched o gyfarfodydd y gymdeithas hon. Llvwvddwvd 'EHi's, a chafwyd anerchiad rhaeoro: ar Lenyddiaeth Gymreig. Siaradodd Mr "•^«S[en a Air R. Mon Williams yn mhellach ar vr PYnc' -9aclgauodd ^L- Hugh John Hughes C^d yw ei chalon, Mr Oweu Hughes Gvda'r W -r, a Air Johny Roberts" I fear 110 foe." Caf- oc. h' oU.rgymerad,vyaeth wres°ci. Wed'vn cafwyd at rh udomol ar "Ffasiwnauvr Oes," gan Mr II. Gwvnedd Williams, a therfynodd 'y cadeirydd y cyfarfod yn ei wres. • DAMWAIN I FiLwn.—Nos Wener, tra yr oedd milwr o'r enw Samuel Richard Day, o'r 5th Lancers, yn J'ol drosodd o r Iwerddon yn un o agorlongau cwrnni y Railway. Syrthiodd ar y dec, ac anafftdd ei ben yn dost. Symniwyd ef ar ei laniad i S' Hospital, a deallwyf ei fod yn gwella vn dda. ConAU, Alae cyuifer a phump 0 gorau yn ein tree prysur barotoi gogyfer ag Eisteddfod y ^a(.oiig. Da wwa genyi' ganfod fod yr hen yspryd gwrthryfelgar a dialgar wedi cilio yn llwyr o'u plith. Ymddengys y caiff y frwydr hon ei by ml add yn deg a boneddigaidd. Poed feHy y bo.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,