Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

News
Cite
Share

at t BANG0E Nos Lun diweddaf, ymgvtarfu aelodau cym- I deithas lenyddol y Tabernacl, MI Ysgoldy y Taber- nacl (M.C.), i gynal eu cyfarfod -vythnosol. Llyw- yddwyd gan y Parch John :iliams, gweînidog, Agorwyd dadl o blaid « M piodoldeb o ddwya 0ftery 11 au cerdd i'r gmuanaeih crefyddol yn"y Tabernacl," gan *f- l £ O. Hughes, ac -n wvtli- wynebol gan Mr D. Williams, ''ymurwyd rhan yn y ddadl gan amry»v o'r aulodau, ond ni chawsom eu llenwau., I Yn un -o'Staivslloedd y Qr.ieer's Caf4. nos Fawrth, ymgyfarfu aelod. cym ieitht iadleuol y Cwvr leuainc, dan lywyddt^V llr Lloyd Jones Meuical Halh Agor'^v 1 dadl rr *■ o-weini- do^a«th de»»hiol ai "u sjiydiu^- yn vr 'IC- Mr Jones, u. rafon (o"bl„.d y dei.'hioi),' a chau Mr W. Lvans, ieu., Shakespeare Building 3, 0 blaitl v sefydlog. Gwnaed sylwadau yn dd Jynol ar y mater gan y Mri Nefynydd, E. M. West- end; R.Griffiths, Upper' Bange-; Li.' Ii. Thomas, a J.IIughes, Gianadda; William Jones, plumber: a'r llywydd, Barnai y mwyrif mai y weinidogaetii sefydlog oedd yr oreu. Sibrydir fod Michael Davitt, y cynhyrfwr Gwyddelig adnabyddus, yn bwriadu sefydlu cangen o gymdeithas y Cyngrair 'Tirol yn y ddinas lionj'ol mewn lleoedd eraill yn N ghYillru, Nid ydys yn gwybod pa sail sydd i'r sibrwcl hwn, Deallwn fod Mr R. W. Phillips, yr hwn a fu yn ddiweddar yn un 0 is-athrawon Coleg Nortnalaidd Bangor, wedi graddio gydag an.hydedd vn il,Sc. vn Mhrif-ysgol Lliindain. YMWELIAD Y PAUCU RICHARD OWEN.—Dechreu- odd y diwygiwr adnabyddus hwn ar gyfres 0 gyfar- fodydd adfywiadol 110s Kawrth, yr wythnos ddiwedd- af, yn nghapel y Tabernacl (M.C.) Er mai vr addoldv Iiwnywymwyafyn Mangor, yr oedd bob nos yn ystod yr wythnos, a'r Sabbotii diweddif, wedi ei orlenwi gan wrandawyr astiul, Ni cheir dim o'r ¡ arddunol a'r ysgoleigaidd ynnolweddu pregethau v gwr da hwn. Traddoda y genalwri gyda'r'svmledd a'r difrifweh mwyaf, ac y mae y peth byw I i'w deimlo yn cydfynod a'i veimdogaeth. Diau mai yn ei gymundeb dyfai a'i GJuw yn y dirgei y mae ei Iwyddiant i'w briodoli; ac y mae ei tfydd mewn gweddi ya anorchfygoi. Da yw gweled cymaiut o gydweithrediad rhwig y gwabanol en- wadau crefyddol yn ein dinas at iiyn 0 bryd. Hyder- wn yr ychwanegir lluaws o'r newydd at y gwahanol eghvysi, mewn atebiad i weddhafy saint a gweinid- ogaeth Mr Owetl, Ytutirold amryw a'r gwahanol en wadau eisoes. Y Ci-NGHoa TaEFOL.—Dydc Sadwrn diweddaf ymgyfarfu aelodau y cynghor uchod 1 gynal y cyf- arfod arfc d, yn y Masonic Hill. Llywyddodd yr Ucb-gadben Piatt (y Hybysodd yr ysgrifen- ydd trefol ei fod wedi daru *'Q gorcuyijij-n odiliwrih y Cynghor Addysg {Wtyed etholiad Bwrdd Ysgol i fwrdeisdref Bailor, a¥f a wedi cyhoec-l^r bysbvs- leni angen' ii, Yr ciedd tri o ymgeiswyr am v swy^F aydd trefol, atn y cytlog o 0" flwy. il. II. Pritchard, cyfreithiwr j. R. D^ ^iwr; a Mr John Roberts, cyfre iwr; 0", tor. Etholwyd Mr Pritchard. 1 geisiai Mr W. Pughe, gorucMwyliiTr ariam' y National & Provincial; Mr W, Cadwaladr Davies gorucWyliwr ariandy y Alii PlIg-he, Junes, a'u C f.; aMf T/ E. Harries, goruchw;iiwr ariandy y Mil Williapas a'u Cyf.; am y swydu 0 drysorwyr i'r Gor- phofaeth. Dewiswyd Mr W, Pughe, y National Provincial Bank. Ni etholwyd vr un o'i swyddog- ion eraill. Dywedir fod ami'v* ymgeiswyr am yr oil o'r swyddau. Y LLYi''nGi>if,r. — nrbago ld p^itbyrasau y diweddar Mr Rielard lidmivds y U\-fi^ell a, amryw lyfrau g»,ertiifawr, y.x Ul!u a dymuhia-J y boneddwr ymadawedig. G ran ilaw, cwynir gaa vuiwelwyr a'r liyfrgell fod ymgasgliid plant attywodraetliua i'r lie yn peri aughysur a blinder nid bychan iddynt. Pa le-s vw fod rheolau svda. golwg ar y modd y dylid ymudwyn, yn groaeclig yn y lie, otnd adrychir fod y rhai hyny yn cael eu cario allan ? CYMDEITir AS LKXVDDOr. AC ArtTRO.V>rpDOL.- — Wele gymdeithas arall wedi ei hyehwanegu at yr amrywiol gymdeiUiasau eraill 5,V,lrl yn ein dinas Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf nos Sadwrn di- weddaf. Llywyddwyd gan Mr John Thomas y Coleg Normalaidd. Dymunwn ei llwyddiant. Da genym ddeall fod yr "chydig acliosion 0 scarlet fever fu yn mysg y plant wedi llwyr ddarfod Bydd dydd Llun cyn y Nadolig, a dydd Na loii^ yn ddyddiau gwyI gan brif fasnachwyr Bangor. ° Y FAItClI.AD.Dyid (iwener, gwerthid ymenyn ffres am 0 Is 4c i Is Gc y pwys; wyau, 7 am Is • hwyaid, 2s 6c i 38 8c yr un; cywion ieir, 2s Gc i 3s Gc y cwpl; gwyddau, Gs i 8s yr un ychgig~ 0r i 10c y pwys; cig llo, 3c i 10c ypwys;" cigndafad, lOc i Is y pwys; cig mocir, i 9c y pwys; pore 7c i 9c y pwys; mocli bach, Kb 1 18s yr un; moch (I lafnati), 403 i 15s yr un.

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,