Hide Articles List

36 articles on this Page

ABEHTSin.

CAERGYBI.

CAERFYRDDIN.

CONWY.

m t CRICCIETH. ' C ^

„CEINEWYDD,

FFESTINIOG.

GILLie-AEs/ '

L n t SLLA^DEILO.

,YTIOUSTAIN ASH.

! , NASTLLE.

, - ?3STa-ilOES

j ST £ YM.3f.

| TBEDEGrAR. :

Lim-rciti a cr,"

---It'Yl'RAlTlI BWYSia I AMAETHWIR…

,-"".""Ç BRYLUAD LLONG BERTIIYNOL…

CFMDEITILVS GYFANSODDIADOL…

YMOSODIAD AR GAlt POST GAN…

HWYl, ~WJBTlI~G0ria " IIWYI,"

EISTEDDFOD Y SAR, ,.'.

l\IAlnVOLAETII IAllLL eRA…

JFFAOTRI WEDI EI LLOSGI YX…

ANGAU DISYFYD YN NGTIAE-R-FYRDDIN.

, .( DIRrvN TRYMIONAR FFERMWlfB.

nUNANLADDIAD EltmU BARN,YDD.

CYMDEITHAS A'UTItAWoN YSGOLION…

AFONYDD SlilONT, GWVKFAI,…

[No title]

-"è. "gaernasfof.

News
Cite
Share

"è. gaernasfof. PVltOEDDIADAU SABBOTllOIJ, RUAG. 16, 1833. MoitTAtt (M.C.).—Parch E. Roberts, Caernarfon. ENGEDI (M.C.).—Parch Rees Jones, Felinheli. SiLOH (Hie.).—Cyfarfod Gweddi. CASTLH-SQOABg (M.C.).— £ eiV?u>Parch J. Foulkes, Lerpwl. SAT.KM (A.).—Boreu; Parch T. Roberts, Llanrwst. > Hm/r: Parch E. H. Evans, gweinidog. Pin )]$Er, Parch E. Herber Evans. Ihour: Parch T. Roberts, Llanrwst. (W.).-Boreu: Parch Evan Jones, Felin- heli. Hwi/r J. Hughes, gweinidog. CASXLK-sxflEET (W.),—Ssimig.—Parch R. G. IIum- phreys, Porthmadog. CATCBSALEAI (B.).-—Parch Owen Davies, gweinidog. Dydd Mercher diweddaf, mewn cae dros yr Aber ^bitiodd da'Wberthynol i Mr Robert Humphrevs! fruiterer, OfSaxg.- Prydnawn Owener nesaf, dadorchuddir cfif-golofn y diweddar loan Arfon, yn y Groeslon. DisgwyJir presenoldeb Hwfa Mon, Tafolog, Clwydfardd, K-e., ar yr aclilyqtir. Dechreuir y seremoni am chwarter wedi tri o'r glocli. Boreu Sul diweddaf, traddododd y Parch J. Tliomas, ei bregeth ddiweddaf, yn nghapel Pres- byteraidd Castle-sfpiare, cyn ei ymaclawiad i Fryniau Cassia. Nos Si-tl diweddaf, yn Eglwys Crist, chwareuodd Mr J. Williams, yr organydd, y "Dead March yn hynod o effeifliiol, fel arwydd 0 barcli i'r diweddar Master C. Watts, yr hwn oedd yn aelod ffvdiloEf o'r- cor. ( Nos J an nesaf, ar gais y rhai a'i clywodd o'r blaen, bydd i Llew Llwyfo, draddodi parhad o'i adarhth ar y" Naw Awen." Cynorthwyir ef gan gas Bradwen, Misses Bradwen, Mr Tom Harris, ac eraill. LLYS YR YXADOX RVVRDEISIOL—Dydd LIun, gerbron v Shut (Dr. J. WllHam^), a Mr G. R. Roes, cyhuddw\rd Richard Roberts" a John Jones am feddwdod, a David Davies, Little Crown-street; a Robert Thomas, gof, am feddwdod ac afreolei'dd- a David Davies, Little Crown-street; a Robert Thomas, gof, am feddwdod ac afreolei'dd- dra, a dirwywyd iiwy bob un 2s Gc a'r costau. Any gyffelyb drosedd dirwywyd David Edwards (Dafydd Crane), 5s a'r costau. CVMDEITUAS LBSYDDOL SALRH.-S03 Fercher diweddaf i^i'euliodd aelodau y gymdeithas hon awr y ddifynis\/da'u gilydd. Llywyddid gan Mr O. II. Owen, Turf-square. Yr hyn ooÜd dan sylw am y noson vdoedd Etholiad Seneddol. Yr ymo-oisydd Rhyddfrydol, Mr W. G. Thomas; Cetdwailolf Mr R. Hughes; Annibynol, Mr Evan Williams. Caed areithiau doniol gan y rhai oedd yn. cynyg, ae yn ei!iO yr ymgeiswyr, ac hefyd gan yr yjng-iiswyr eu hunain. s Prydnawn Iau diweddaf, tra yr oedd gvvas Miss WiD'amsr Glau'ceuno, yn arv/ain ei chcn-byd o'>- R? il Hotel, yn nghyferiad y dref, yn sydyn, pan gy orby1 1 thy Dr. Davies, dvehrynodd. y ceffvl, torodd .orpiau, a gwnaeth pi ffordd ar hyd Hool Bangor, tic i fyny hyd at y Liver Establishment, pan y rlittttlrodd lur Rowland Grifhtlis, assistant vn M. T. Morris, i'w ben, ac alaliwVd ef. 'Aame(i fod yr anifail w?.di tori ei goes; lac wedi galw ar Mr J. Rumsoy Williams i'w olwg, p&nder- tynwyd rlioddi terfyn ar ei bosn yn iard yr Harp Inn. Dywedir fod yr anifail yn werth 0 5Up i 69p. Yn ffodus nid oedd neb ond y gWilsyn y cerbyd ar y pryd, ond ni dderbyniodd unrhyw niwaid. Nid oedd yr anlfeiliaid a ddygwvd i Ffair y Gauaf mor lluosog ag arferol. Kfallai* fod hyny i'w briodoli i'r ffaith fod clwyf y traed a'r genau yn ffynu yn y gymydogaeth, ac fod y ffermwyr yn credu na chynliehd yr un ffair. Caed prisiau' da am anifeiliaid da, ac yr oeddy prynwyr yn lluosow. Prin y gellir dy weyd fod y cigyddion wedi darpani mor helaeth ag arferol, ond ar y cyfan yr oedd yr ystoc a. arddangosid yn siopau Meistri Henry Owen, Bridge-street; Evan Parry, Pool-street; Owen Thomas, Pool-street; D. Evans a'i Gwmni, Bee l Uvo; VV. Jones, 3, Bangor-street; a Henry Jones, High-sis*et, yn rhagorol. Dydd Sadwrn daei.h rhai miloedd 0 bo'ùI i'r dref. Yr oedd y tywydd ar y ddau ddiwrnod yn ddymunol, er yn oer. LM3 YR VNADOX SlROL. Grbron Mr J. D. Whitehead (cadeirydd), ae ynadon eraill, cyhuciuwyd W:)liam Parry a Richard Evans, o'r dref non, am fod ar dir Pareia Bach, perthynol i Cadoen Wynne Griffith, Llanfai • Hall, ond yn meddiant Mr Edward Humphreys, ar y 4ydd cyfisol, mewn yuiciiwii am iactli. Yin- ddangosodd Mr Allanson i erlyn, a plitvvsodd ar v tainc i roddi dirwy drom.—Addofodd y dilT Aydd- lon eu heuogrwydd a dirwywyd hwy i Ip a'r "«o'slau I yr un.-Cy)-tiddAvyd Richard Evans hefyù arc fod yn I yr unman yn nos yr un dydd.—Dywedodd John Salvage, ceidwad helwriaeth yn ngwasanaeth Cad- ben Wynne Griffith, ei fod ef a'i gyd-geidwad yn ymguddiomewn llwyn drain. Pan'yuo, gwelodd ddau ddyn yn dvfod i'r lie. Gallai dyngu mai Evans oadd un ohonynt. Pan aefh af ynt, riiedodd un ohonynt i ffordd, trwy y drain a'r pw!l dwfr oedd gerllaw. Pan drodd' ei lusern, canfyddodd mai Evans ydoedd, ac yr oedd yn ei feddiant rwyd. Dywedodd Evans, "Nid yw o'r un dyben i chwi, gau fod yma chwech ohonom." Yr oedd y noswaith yn bur dywyll.—Cadben Wynne Griffith a dystiodd iddo ddyweyd wrth y diffynydd am fyned i ffordd oddiar ei dir, a chymeryd gofal am' beidio dod yno drachefn. Yr oedd hyny oddeutu chwarter wedi pod war yn y prydnawn.—Wedi i Robert. Jones gadarnhau y dystiolaeth, dedfrydwyd Bvansi garchar am (is gyda llafur caled.-Crif- fith Roberts (13), Mur Moch, Llanrug, a gyhuddwyd o fod yn afon yr Halfway, ar y 21ain cynfisol, yn pysgota yn aiigliyfraitti I awn. -Mr C. A. Jones a erlynodd, a dymunodd ar yr ynadoii ollwng y cyhuddedig gyda cherydd, ond barnasant yn ddoeth 9i ddirwj'O Is a'r costau, V MODIHXEDOr.W Ylt Y PoilTHXADD. Dydd Mawrth diweddaf, yn nghyfarfod misol y bwrdd uchod, penderfynwyd erlyn y person a gymr 4d graian yn angliyfreithiawn oddiar lanau .n- ddwyu, os y trosaddai eto,—Darllenwyd nyr oddiwrth y peiriannydd—Mr F. Jackson, yn rhoddi cyfrif llawn o'r gwaith a" wnaed gan Mr Owen Morris, adeiladydd,- yn y porthladd newydd, ac hefyd o'r swm a dalwyd iddo. Ymddengys mai swm y cymeriad ydoedd 3188p 10s 8c, o'r hyn yr oedd 3250p wedi ei dalu, yn ga.dael gweddill 0 238p lGs 8c yn ddyiedus i Mr Morris. Penderfyn- wyd talu y cyfryw.-Cyfanswm y mewn-gludion a'r all-gludion am y mis diweddaf ydoedd 708p. —Rhoddodd Mr R. ap Hugh Williams rybudd y bydd iddo yn y cyfarfod nesaf gynyg ar fod i Ardalydd Mon gael ei' ethol yn aelod i lanw y wagle a aclioswyd trwy farwolaeth Mr Hayward.— Derbyniwyd eais Mr Henry Owen, 0 Swyddfa'r Uavbvrr, a mab i Mra Owen, priod y diweddar'Mr Owen, meistr 'rarbwr, am y swydd 0 geidwad y swyddfa a 6wr, yr lion a aeth yn wag'trwy farwoLuj(U$l wtn. Caniatawyd y cais yn unfrydol. —a alwodd sylw at y mur sydd yn caelmlideHada yr ochr arall i'r Aber, ar yslad Coed Helfefl^yr hwn fydd yn difetha llawer ar yr olygfa ramantus a geir yno yn bresanol. Etholwyd amrai o'r aelodau i ymwelad a Mr Hughes, y goruchwyl- iwr, ar y ma ac hefyd gwnaed cais at y cyngor trefol i gyd-weithredu gyda liwynt.-Darlien' d llythyr Mr Macmillan, goruchwyliwx y May I'lower, yn erfyn ar fod i gyfarwyddiadau gael eu rhoddi i feistr y porthladd, mewn perthynas i'r modd y bydfesttangau pysgotta yn llaaw y porth- ladd newydd^ ^byn oedd yn ei orfodi ef yn ami, ar dyvvydd fstormus, i forio ei agerlong ar lanau Mon. Y GYNGOn. TREFOL.—Presenol: Dr. John Wil- liams (y Maer), yr Henaduriaid W. W. Roberts, G. R, Rees (Cyn-faer), Cyngorwyr J. S. Kirk, T. Bugbird, J. O. Jones, Edward Humphrey Owen, J. Jones, D. Morgan, J. R. Pritcbard, T. Williams, Edward Hughes, R. R. Williams, R. Thomas, T. D. Lloyd, O. Thomas, M. T. Morris.—Mewn cyfarfod o'r pwyligor ariauol a gynbaliwyd ar y 3ydd cyfisol, etholwyd yr Henadur G. R. Rees, yn gadeirydd. Argymhellid ar fod i'r arolygydd roddi- archeb am haner cant o gadeiriau cyffelyb i'r rhai sydd yn yn brosenol yn y Pavilion a'r Neuadd Drdol. —Dywedodd Mr Rees eu bod, trwy ryw gam^ym- eriad, wedi.arwyddo archebion am yn agos i %)0p y noswaith flaenorol, pan nad oedd y gweddill mewn Haw ond 50Op. Cynygiai qf ar fod i 500p gael eu trosglwyddo 0 gyfrifon y nwy drosodd i'r drysorfa gyflfredinol, rhag iddynt, fod a gweddill twyllodrus ar ddiwedd y flwyddyn. Wedi gair gan Dr. Kirk mabwysiadwyd yr a(Irod(lia(l. Yr flena(lur Da Winton a ail-etliolwyd yn gadeirydd pwyligor y nwy, am y flwyddyn ddyfoJol.Hy8byswyd ddar- fod i arolygydd y nwy dderbyn evleli-lytityr oddi- wrth y rhai hyny sydd yu cyflauwi y glo/yu hys- bysu fod strike, ar gymoryd He. Os bydd i'r sefyll allan gymeryd lie, argymhellid ar fod i bryniant v glo gael ei ymddiried i'r cadtirydd a'r arolygydd. Mabwysiadwyd yr adroddia.d,-Mewn eyfarfod o'r pwyligor iechydol, yr hwn a gynhaliwyd ar y 23ain cynfisol, ail-etliolwyd yr Ilenadur W, W. Roberto, yn gadeirydd am y flwyddyn ddyfodol.—Darllen- wyd adroddiad meddygol y Dr. Rees, yr hwn yn arbenig a alwodd sylw at glefydon yn y fwrdais, a'r modd y gellid atal lledaeniad o'r cyfryw. Dywedai fod meddygon wedi ei hysbysu ar' amrai acldysurou 0 bresenoldeb clef/don, ond, yn bresenol, yr oedd eu nifer yn ychydig. Yr imig ffordd effeithiol i atal y cyfryw ydyw trwy orfodi—yr hyn sydd bosibl, trwy apelio at Fwrdd y Llywodr- aeth Lool am awdurdod—y meddygon, a phenau tonbloedd, i roddi hysbyarwydd prydlon i'r meddyg iecitydol 0 bresenoldeb y cyiryw glefydon. Yr oedd hyny wedi ateo dibenion daionus yn Llandudno; I ac oddiwrth adroddiad Bwrdd y Llywodraeth Leol am y flwyddyn 1882, canfyddai fed tua deg ar liugain 0 drefi wedi mabwysiadu y cyfryw gyuilun, 11 y gyda phoblog-aeth o ddwy filiwn a chwarter. Yr oedd pump o'r rhai hyn wedi eu niabwysiadu gyda'u Hactau Lleo], 1832, ac fe ddarfu i l'wrdd y Llywodr- aeth Leol ei ganiatau mewn dau amgylchiad arall, gyda Provisional Order, yr hyn a gymeradwyid gan y Senedd yn yr un Sasiwn—Mr Bugbird a gynyg- iodd ar fod i adroddiad y pwyligor iecliydol yn cynwys adroddiad y Dr. Rees gael ei fabwysiadu.— Mr R. R. Williams a eiliodd y cynygiad.-Dr. W. W. Roberts a gynygiodd, fel gwelliant, ar fod i'r meddygon gael eu lieitlirio.Atr J. 0. Jones a eiliodd y gwelliant.-Wedi i Mr J, R. Pritchard, Dr. J. S. Kirk, Mr Griifith Robert Rees, Mr Edward Hughes ac eraill siarad, rhoddwyd y peth j'i'r cyfarfod, a chariwyd y cynygiad gwreiddiol.—Ar gynygiad Mr Bugbird, yn cael ei eilio gan Dr Kirk, 1 arcliwyd i'r ysgrif -nydd trefol wneyd apel am y Provisional Order, y r liyn a gostia oddeutu lOp.—Mr 1. Bugbird a ail-ethohvyd fel ca loirydd pwyllgor y ffordd fawr. Yr unig betli 0 bwys yn yr adroddiad ydoedd penodiid Mr John Owen yn gertiwr i'r Gorplioraeth. Mabwysiadwyd yr adroddiad.—Nid oedd dim neillduol yn adroddial pwyligor y Pare. Penderfynodd y cyngor mai 18s a thy fydd cyflog ceidwad y Pare Newydd. Gwneir y dewisiacl yn y cyngor nesaf.—Ethoiwyd pwyPgor, yn gynwysedig o Mri Owen Thomas, R. R. Williams, Edward H. Owen, y Maer, Edward Humphreys, Royal Hotel; J. Pugh, Sportsman Hotel; 7. Owen, Hendy; G. Davies, Maesuicla; a Rumsoy Vi illiams, i ystyriod v prio ill u ii" inae clwyf y traed a'r genau yn ifynu yn y sir a'r fwrdais.— lilioddwyd awdurdod i'r aroiygydd gario alian y gwelliannau a ofynid gan Major Ciavton, y prif-gwnstabl, yn „ sw.,f ddfa yr!ieddg,?idwai,l.-Eiliolwyd rhai 0 aelodau y cyngor i gydweithredu ag vmddiriedolwyr y portli- ladd yn yr ymgais i atal adeiladiad y mur yr ochr arall i'r Abi'r.-l'enderfym. ¡J ateb llythyr y Ai/i D. Evans a'i Gwmtii, yn apelio am gael gosod cig tu allan i'w siop, nad oedd gan y cyngor yr ua awdur- dod yn y macer.

ABERCARN.

at t . ' BANG0E

BALA.

-----BETHESDA.

PONIYPSIDJ).

TREFORRIS,