Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

QUININE BITTERS GWILYM EVANS. I^EL engraipht o'r dosbarth o feddyginiaethau y carera argyinhell i sylw y Cymry yn mhob mail, dymunem gyfesrio at ddarpariaeth ddiffuant, dilwyll, ymddirie lol, a mwyaf "w^rthfawr a llesol a01, T gwyddoa* »«n <*«ni; set QUININE BITTERS GWILYM EVANS, Llanelli, yr hwn sydd yu fath o Tonic llysieuof, •?' -v,i hollol y1' hyn y gosodir all an-—ei fo yn gvfausoddedig o lysiau, wedi ei ddarparu mown dull gwyddonol, i chyda r gofal mwyaf ag sydd ddichouadwy er sicrhau ei Iwyddiant. Gellir yn doiiystyried y Bitters hyn V t';ddyginiactii de-duaidd oreu y gwyddis ain dani, Cymeradwyir hi ya ddibet-rus at Annhreuliad yn ei wahan- •1 agweddau, ac afiechyd y ddwyfron a'r Afu, yn ughydag anhwyldarau gewynol. Yr ydym am lawer o flyn- g* f '"ldiU. ',v8di edryoh gyda gradd helaeth o ddrwgdybiaeth ar faddyginiaethau hvsbysedig, a thuedlid ni i wneyd £ *• n.v,:l r feddygmi-ieth hon, sef QUININE BITTERS GWIL YI EVANS, hyd nes y gwelsom y fath dystiolaethau a dy lan wadol oddiwrth dayaion a wyddent mor dda, ac a waaethaut gyin,,ti,.it o ymilaw ilia d i'w hi nsotld- 1% Yu y mod'dygrm a gymeradwyant y Quinine BITTERS cawn enwau Dr Samuel J. J.Kirby, M.R.C.S Thral*; Dr G. A. Jones, M.D., Kennington Dr A. Jenkins, M.R.C.S., Lond., M.R.C.P., Edin., Rio «^;ieiro,Dehfiu America.; Dr J. Eilis Edwards, M.R.C.S., L.SA., &c., &c., St. Clears. Yna cawn Dystiolaethau y 1 -.dlwyr a ganlyn, aiiau o r lluaws mawr ydyut wedi anfon llythyrau cymeradwypl i'r feddygiuiaeth lion 9ABr'.VI Mr W. H. Reea, Hwlffordd Mi* T). Evans, C.-mmaes, Trefaldwvn Vr <(' n JW Danes, A.^ertwa Mr Jcsaph Hees, Aberfceifi Alri. Itowlan is a Jones, iierylbvyi- Tra- « T' 7- H*»gbes, Dionynh Mi- Wat* in -I. Thomas, Aberdar garon a Llanbedr v if Wrexnim Mr W. H. Thomas, Dowlais Mr W. L. Penny, I'fervllydJ, Llandudno M! Ca'r^yoi Mr »♦. Sims. Aberaman a Ffestiniog fy-wroet V V?' T0ncs' Mr Griffith Williams, ILanerchymedd Mr K. Watts, Stedclyg Anifeiliaid.^en- •4 -Jones, A'.«ir*eron | Mr E. P. Wynne, Aberystwyth MrO.IscoedJones,ifferyllydd.Llanrwst MEDDYGINIAETII IIYNOTAF YR OES BRESSXOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS Y maent wedi eu proll yu effeitltiol i symud y doluriau a ga-ilyu— DIFFYG TRETJLIAD A'l GANLYNIADAIX. Ser poon yn yr ystumog, gwyntogrwydd, trymdor anarfcrol ar ol bwyta, gwaelder cyu bwyd, diffrg archwaeth. b' auaytiumol yn v gouau, g-wros mawr yi\ y cylla yn achosi y corph i rwymo, vi* anadi yn drwrn,°i'r genau yn sycl;, bratliiaJau poenusyn y frest a'r ochrau, a mynycli bigiadau fol pe b'ai pryfedyu yn y cylla. Y mae un J:êU ycuwaneg o'r poeaau uchod yn arwyddo diftVg treulia.1, a goreu'pa gyat-af y doclireuir a» gymeryd Quinine Bitters Gwily.-u Evaus. GWENDIDAU obob math yn ymddangOT yn un o'r ffurfiau caniynol,—nervousness, iseld?r ysbryd, heiutiau, colli cwsg, tei:i)la<J blined'g wcthgodi yn y b >re.i, ci^wysu, curiad y galon, poen ar y fr^fc, ofaau diachos, a medJylia i anes.nwytli ac uiiogluradv/y, bod bywyd ei hun yu boau ac yu t'aich—ir:ewu gair, s.*Tylli'a a chyflwr cyffrediaol y giau aTi mcddwl. Trwv iachuso a chryfhau y cyfaosoddiad yu gyffrcdiaol y mae y Quinine Bittcis yn ncillduol gyfadd- at v doluriau uehod. J YR AFU. _Doluriau k i u ydyut fd y oanlynYsgafuder yn y pen, poen yn groos Ir llygaid a rliwnsr yr ysiywyddau dilasdod at fwyd, a'r ciofyd m'olyn. Y mae Daut y Llew a'r Qu;uiie, sydd g yn y Bitters yr "rhagorol at hya. J J Y FREST. Diffjrgion y Frast, sol pe?wch, cyfjrngdor anadl, pLIrgm, asthma, y gwaed yn tori, a thuo.ldiad at y darfodedig- actÍl (declUe). Y mac ugeiniau o rai yn dyoddef oddiwrth vt anUwvidorau hyn yn barod i dvstio am y lie- a dderbym'asant drwy gyineryd Quinine Bitfers Gwilvm Evans. CYF A RWYD T)T A I) -I! Iay UWRCASP.—Gofyncr yti eglur 11-1 QUININE BITTERS-GWILYM EVA S. Pris y Polelau mo ?s 9c., a 4s 6c me ton b'ychau, lis Gc yr tin. Ar o! eVgaei, edrycher yu fanwl ar y Label, a svlwer ar Stamp y IJywodr.iotb sydd ar wddf y Botel, a-myncr gwelcd yr enw GWlLYM EVANS, F.G.S., M.P.S., wedi ci ysgrii'enu ya liawysgrir y percheuog. 'ioiuicd'pawb na ckymeraut eu twyllo, na devbyn cvngor i gymevrd unrbyw fodd- [In andl () dau yr heu esgu" ei fod yn Jhwn cystal ac yn rliatich. Esgus gvvael a tli yw hwuyua, Ciifier b jb ajnser fod elelyoiuadau lawer i bob peth da, ac y mae lluaws mawr o efelvchiadau i feddyginiaetb pliS BITTERS GWILYM EYANS. TOWN OF CARNARVON. IMPORTANT SALE OF VALUABLE FREEHOLD and LEASEHOLD PROPEBTlf&S. MESSRS WILLIAM; DEW AND SON are 1+ favoiued with instructions to SELL at the Sports- 9 man Hotel, in the town of Carnarvon, on Saturday, December 22nd, 1883, at Two o'clock, subject to condi- tions to be then aud there produced and in convenient Lots, the following valuable and splendidly situated Freehold and Leasehold Properties, consisting of LOT I.-All that Freehold Dwellingdiousoaud Premises, called PRESWYLFA, situate in Segon t hi n: -1 cr race, in the town of Carnarvon. These Premises are built in the most substantial manner, and comorise large spacious Breakfast, Drawing, and Dining-rooms, Fine Hall, 5 airy Bedrooms and Dressing-rooms, and two Attics, or Lum- ber-rooms. Also, lai-ge and small Kitchens, W.C.'s,, and all other necessary appurtenance? to a large family residence. Preswylfn, is charmingly situated in Segon- tium-terrace, and has a fine extended view of the Car- narvon Castle, Menai Stiiiits, and tho Cood Helen Woods, and offers a most desirablo investment from a residential pMnt'of view, and also from the fact that its situation WIt! always command good Tenants. There is a Urge Plot of ground measuring 20 yards by 7 yards or there- abouts, attached to the House, and now onciosed by a substantial Stone Wall, and (his can be either as a Garden.or made available for Building purpose, for I' which the site would be admirably adapted, having frontages to both New-street and Ch;tpc1-street.. The Premises are now oceajM-^d by Mr J. W. J01103, at the tow Annual Rent of W-;). ) LOT 2.-All thitt Freehold r<waliio<r-hoU3c and P ses. No. 17, Chapel-Street, C 'marvon, consisting of Snop, Kitchen, and Back Kitchep. with small at the roar, and the usual accommodation. The Premises are used as a Shop by the present Tenant, Mrs Jaue Williams, and the Annual Rant has been recently reduced to E13. LOT 3.-Ail utiit Dwelling-houseand Preosissa called 3fo. 15, Chapel-street, Carnarvon, consisting of P,.iclc-kitelien an(I.Yard, and the usual accommodation. The is now Let to thai tenant, Mrs Jane Pritchard, at the yearly ronfc of JS9. r Th1 above two lots are situate in a well-populated locality, and from their position will always command good tenants. 'Hie Le is:-h ;ht Premises compase ail th se 7 newly-erected Dwelling-houses, situate in Vic- toria -si reet, Twthill, in the town wi Carnarvon, aud will be sold in lots as follows :— LOT 4.—All that Messuage, Dwelling-house, and Premises called and known, or intended to be called and j- known as No- 2?, Victoria-street, Twthill, and f'r>v in the occupation of Samuel Ashford, at the yearly rent of £13, LOT 5.—Similar Hou?e, in the occupation of Evan Williams, at the yearly reot of £ 13. LOT 6.—Similar House, in the occupation of Wm. Waddermau, at the yearly rent of £13. LOT 7.-Similar House, in the occupation of John Jones, at the yearly rent of L13. LOT 8.-Simil:1r House, in the occupation of John Jones, at the yearly rent of L13, LoT 9.—Similar IJousi, in the oceupation of Robert Jones, at the yearly,tent of £1.3. LOT IO.-Sitril,ar House, in the occupation of Richard Tito-nas Jones, at the yearly rent of L13. Tbe Houses nro held under a lease from the Coedhelen Estate for a term of 75 years, from Michaelmas day, 1382, at the small annual rent of JE1 for each house. These Premises are well situated, and ever since their crection havo been let to good tenants at ronts which will make the property a good paying invest- m^nt. The Premises can be viewed at any tim? previous to the Sale upon application being made by appointment to the Vendor's Solicitors as below. For further particulars apply to the Stictiollools. at their Offices, Bangor, Rhyl and Denbigh; or to MESSRS TURNER, ALL ANSON", ,um EVANS. f Solicitors, Carnarvon. 1430-k VILLAGE OF ERYNGWRAM, COUNTY OF ANGLESEY. S\LE OF LEASEHOLD DWELT.INQ HOUSES. TO BE SOLD By PODLIC AUCTION, BIT MESSRS WM. DEW at the Buii! 1" Hotel, Llangefui, on THllRSDAY, tho 20th day of December, 1880, at three o'clock in the afternoon (or immediately after the Salo of TyneWydd and Peny- bont), and subject to conditions then and there to be produced, all that PLOT OF LAND, j Part of Bryngwran Farm, containing one Acre fronting 1 the Holyhead Turnpike Road towards tho uorth and j abbutting on Plas Llechylchedd towards the south to- gether with sevon Messuages erected thereon, now let or late let to Margaret Roberta, Owen Owen, Jane Roberts, Jeremiah Jones, William Jones, Mary Hughes, and John Williams, at all Aggregate Rent of £21158, held by Richard Jones, formerly of Sjlill-atreot, Bryn- gwran, on Loose for two lives aged 5§f*(pjd 23 cespec- tively, and au expired term of co»c: sat years at a Ground Rent of £ 3 3s. » Ground Rent of L3 3s. » For further particulars apply to tfee-miclloiieers, and Mr Thomas Pritchard, Solicitor, Llwydiarth Esgob, Llanarchymedd, R.S.O. 1424-k T ANY BR RST, SIENAI BRIDGB. MR JOHN PRITCHAftD is InsWucted bv Mrs Houlton, who is leaving, to SELL BY PUBLIC AUCTION, on the Premises, on Monday, December, 17th, 1383, at one p.m., the whole of the USEFUL AND SERVICEABLE HOUSEHOLD FURNITURE, Table, a Wooden Building about 46 feet by 10 feet. known as the Prince of Walfis Coffee House, could be converted into a I,hotagra#h§r's Studip, 4 Couseryatory; a1«o tlir* Coudiets, 'Ubled, And otiisi* effici 3. Bodhyfryd, Rjujor. -c- mo BE LET OR SOLD, a gddd ItOtt6Sbtnent JL Hon?e and Shop with License to sStforf thjj Pretoises, Centrally situated and within ftveriiinotes' Walk of ttie Railway Station-. Present retnoVing froirt neighbourhood.—For further particulars apply fco E. Armsden, Prince of Wales, Llanbe1 ia, North Wales. 1428-k 0,0 U N T Y OF A N Cl L fi BE Y TO LET, with immediate-p">ss33sio»j a Tenement known as Clegir, Gwalchm ti.—Apply to Mr William Thomas, Chartered Accountant, llaigefai. 1427.1 .& i.'i. Dadorchuddit* Corf-lun ft Mr Olalstoils yn righlwb Ehyddfrydol y brif-ddirm ffoity: iHsgnflir" fafll Granville igyrnetyd than .Q n V semiiciriL I MR ROBERT WILLIAMS, Editor and Publisher of Gwalia, desires that no communica- tion having reference to the concern be addressed to him aftor the 31st December, 1883, as upon that date he severs his connection with the Gwalía Newspaper Com- pany, Limited. DYMUNA MR ROBERT WILLIAMS, Golygydd a Goruchwyliwr Gvalia, na bydd i ,y unrhyw ohebiaeth cysylltiedig a'r busues hwn i gael ei gyfeirio iddo ef ar ol y 31aiu o'r mis hwn, gan oi fod ar y dyddiad hwnw yn tori pob cysylltiad gyda'r Gwalia Newspaper Company, Limited. WANTED, by the Directors of The Gwalia v Newspaper and Printing Company, Limited, a geutlemaa thoroughly competent to Edit and Conduct a Welsh aud an English Newspaper, aud to manage a Printing Business. Applications statiug Salary required and previous experience, together with copies of recent testimonials to be sent in not later than the 13th instant to Walter B. C. Jones, Criccieth, K. Wales, from whom intending Applicants can obtain any further Luforma- tiou they may require. ÇIIEEP DOG TRIALS o TO BE HELD AT TY'NYG-ROES, NEAR CONWAY, 1ST JANUARY, 1334. iinsT cuss STAKES (open to all comets). PPJZRS, .:£8; M-, X-4. ENTRANCE FEE, 10,' SECOND C'T.AsS STAKB4 (Tor Dogs that have never won a prize). PRIZES, £5; M-, £ 2; zCl; 10s. ENTH A55CB FEE, 5s. AtA Ek-cu.^ ro crosa 24TH DncBMBER, 1833, ERNEST T. JOUNSON, Hon. Sec., GLTN ISA% 14"2-k NEAK ConWAY. Ll 11 HWYJLI HWYL!! HWYL! IIWYLIBAWB! EWYL GYDA VHAWBlt IIWYL AR BOBVETR! 4 PLYO. 16 TUDALEN; PRIS CEINtOG. DYDD GWENER, RHAGFYR 7ped, 1383, CriIOBDDWrD RHIFYN CYNTAF 0 1! HWYL," SKF CYHOEDDIAD WYTHNOSOL AT WASANAETH pon DOSBARTH O'R CYMRY. Ni arbedir traul na thrafferth i'w wneuthur yn mhob modd yn gyfrwng Gwybodaeth, Difyrwch, ac Adeilad- aeth i bob un a'i darlleno, ae o ran destlusrwydd ac argrapiiwditb, bydd o'r math goreu. Cedwir ef beunydd mewn purion hwyl" gyda phawb a phobpeth yu mhob man, ar bob amser, BC ni agorir ei golofnau, ar un cyfrif, i ddim personol a difriol. Codir hwyl gydag ystori'au byrion Hawn moeswersi giu awduron campus, hanesion tarawiadol, ffrasth- ddywediadau ffraethyddion hynotaf pob oes a gwlad, manion henathetnol, cynghorion gwerthfawr at was- anaeth pob teulu, pethau gwerth eu gwybod mewn amaethyddiaeth, chwarelyddiaeth, mwnyddiaeUi, ac wmbreth 0 wybodaeth gyffredinol, wedi eu dethol yn ofalus a chWaethus. 0 bryd i bryd cynygir gwobrwyon am gystadleuor ac addurnir y cyhoeddiad ag ambell ddarluu campus. Bydd Hwyl i'w gael gan bob llyfrwerthydd a dos- barthwyr uewyddiadurofi yu mhob dinas, tref, a threflan yn Nghymru, bob boreu Gwener. Anfoner pob archebion, taliadau, &c., yn ddioed i Mr J. R. EDWARDS, Argraphydd, 35, High-street, Caernarfon, a chyfeirier pob gohebiaetli ar 'gyfer y Cyhoeddiad, fel hyn :— GOLYGYDD, u. OW Y L" OFFICE, 35. HIGH STREET, 1433 d C AE R NA It F O # TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TE TK TE TE TE TETE TE TE TE TE TE TE TE TE Tp TE TE TE TE TE TE TE TE Ttf TES ?TE .TE TE TE TE TE T1 TE TE TV, TF, Tli TK TE TE TE TE TE TE TE TE TE TR TE TE TE TE TE TE TE Flili HYN Y CANODD BARDD DON 10L WRTH YFED TE EVANS & Co:— Mae Tel" Tepot Aur yu fl is us ddifeth, Mae pawb yn Ffestiniog yn dweyd yr un peth. Os Autt ydyw'r Tepot, Aoasafiwch i gyd Wrth biynu'r Te ym 1,—Te goreu'n y byd. Mae'n ifit i'r pendefig, mne'n iawn i l ob oed, Ni welodd Ffestiniog rag6rac"h De 'rloed, Ni bydd yr un cwpwrdd nac- aolwyd drwy'r wlad fleb De campus Evans,—mae'n hyMod o (ad. Heb De campus Evans,—mae'n hx*Rod o (ad. YMA BliLSEAU Y TE, y rhai a ddaUant eu cynriharu a phrisiau unrhyw Dy yi* Llilndain:— Is 2c, Is 4c, Is 3c, 13 8c, 2s, 2s 6e, 2s 8c; 3s, a 3s 4c. felir cludiad 5 pwj-3 ac tictil) t i uurbyw orsaf yn Mqfliymru. An rour pob fn-cheb yn ituiongyrchol i 'EVANS & CO., GOLDEN TEAPOT, BLARNAIT FFESTINIOG. ha-k ..Deogys y cyfrifon i 19,537 0 befeonsu ymfudo o'r wlad hou yn ystod y mis diveddaf, 11,719 Saeson, 126d Scotiaid, 2965 ti wyddflod, 3349 Tramoriaid, a 438 nail oedd eu cenedlgafwch yn cacl ei nodi. Yn yatod yr iiii tnis ar ddog ymfndodd 385,726, sef 15,104 lini na ckvfahrif yr ysbaid cyferhyniol y ilvaedd

Family Notices

I gwnutrialiau Elongan Cmnrtfg^

Advertising

CRYXO.DV.fl If

A DDE J VIDT ON G WLEID FDD…

"'-

.. BANCWYR TWILLODRUg.

DITRAWDER MEDDYQON. !

"YS Y " *e!^LIADAU YN Y DYFODOL.

AN FRY DDI AEXJI A CUOLEL>…

!,:a.caVf.f.tn,}!C\ u Y SOUJUN.

A YW LEWIS runty YS

. t t cm nIJtbtullr. --------&

YCIIWANEG 0 YMLADD YN .NGWLAD…

TAITIi Stli litOHAKD CROSS.

FFHAINC A (anN A.

[No title]