Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

HIRAETH-GAN Y PRYDYDD

VilBRECHION Y DADGYSYLLTWYR.;

[No title]

Advertising

Y CLOCK.

AT EIN 60HEBWYR BAEDDOL.

__^mafiaetfjau,

LLOFRUDDIAD - WILLIAM PDWELL.…

!DIDDTJTWYD PARTNERUETlI.

[No title]

EIN CHW ARELWYR AC YMFUDIAETH.

News
Cite
Share

EIN CHW ARELWYR AC YMFUDIAETH. ADROBDIAJD MEISTRI W. J. WILLIAMS A JOHN OWEN, CYNRYCHIOLWYR UNDEB Chwa*ei^ WYR GOGLEDD CVMRU, o'u HYMWELIAD a DAKOTA. [PARHAD.] Gallwn hysbysu y darllenydd fod digon o dir, hwnw yn dir da a chynyrchiol, i'w gael yn Dakota. Gwasdat-dir (prairie) ydyw y tir agosaf" yma sydd ar hyn o bryd heb ei feddiannu; ac o ganlyniad, mae y coed yn brinion, a'r dwr heb fod yn dda. ond mae yr hinsawdd yn syeh, yn oer, ac vu iach iawn. Geilir disgwyl i'r dwfr wella trwy luosogiad ffynonau, ac hefyd ni raid i'r taiiwydd fod v- anhwylus neu anghysurus o brin, ohei-wvdd lluosog" l'wydd y rfceilffyrdd, a riarga?ifyddiad gyely addawol o lo, yn nlsiriogaeth Pa'kota, yn ei Awr deheuol. Pel vr eir tua r gorllewin, ceii .-Nvltd iaj gwastad, ond yn nieddu gwell a mwy C ae afon y Misuari, vr hon sydd fordwyol,* yr .as ati fel cyfrwng traf nidi aeth." Bydd glaaau yn wlad ffafriol i godi anifeiliaid. Angenrheidiau cyntaf yr ymfndv.T ydynr iT bychan o goed, gwagen, par o ycliain, ara-Ir* ôg, à man oSerynau amaethyddoi. Yn y ty, y uodrefcyn pwysxeaf ydyw stove. Mae y dodrein eraill vn debyg i rai mwyaf bcddiol y wind hon. Y telerau ar ba rai y gellir cael tir ydynt y rhai a ganJyn :Hall unrhyw deulu, neu fah nail ferch dros uu ar Jmgain osd, gael 160 erw o dir am ddim gan y Llywodraeth, ond iddo yn gyntaf ddad^an ei fvrriad i ddyfod yn ddinesydd yn yr Uuol Daleithiau, ac arwyddo llw o ffyddlondeb i'r Llywodraeth, a chofrestni ei enw ar lyfr yn swyddfa y Llywodraeth am y tir. Yna cyn pen chwe' mis wedi coh-estru ei enw rhaid iddo setydlu ar ei dir a thrigo vn was- tadol arno am ehwe' mis o bob blwyddyn. 111!aid i hyn barhau am bum* mlynedd cyn vceir llwyr fedd- itnt o'r tir. Rhaid trin N, tir a'i yn y fath fodd ag i arwyddo fod yr aaiaethvrr yn bwriadu cartxefu arno. Telir ar y cynvaf 14 doler (p 18s 4c), ac yna daw i gyflawn feddilillt o'r tir. Gt3J;ir, os d'jwisir, brynu tir; a dibyna y prie ar ansawdd y tir, a cliyflwr y farclmad ar y pnTd, neu gellir cael 160 erw o dir ar yr amod fo" y sslydlydd i blanu 10 erw o goed. Cailf eu plana lie y layno, a dewis y coed a tyno, ond rhaid fod yn mhob erw 270D o Llaaliig- ion, a disgwylir i'r rhai hyn gynyrchu ir. C, o gosd cryfion, iach, neu 6750 ar y deg erw mewn wyth mlynedd o amsei', ac os gwaa hyn ca;.ff lwyr feddiant o'r tir. Yn y gwaawyn diweddar (2883) ymfudodd tua ICC o Gymry i ran Dal-ota a eiwir Edmund County. Canolbwynt y sefydliad ydyw Powell City, ac y mae gan y Cymry yn unig un darn o dir yn mesur tua 15 milidir wrth 1#. Buom yno ym treulio Sabboih. arban o'r Sadwrn, a'r Llun gyda hwynt, ac ync- ddangosent oil yn bur fslch o ansawdd eu tir,3C yn galanog iawn ar gyfer y dyfodol. Mae ganddynt j eisoes gapel ar y lie, ac eglwys wedi ei sefydln ynddo. Yn breeeool mae pellder o 40 milidir rhyngddynt o station Aberdeen, ond ea j/n y flwyddyn nesaf bydd station o fewn saitli milidir iddynt, os na fydd rlieilSordd aewydd hefyd yn rliedeg trwy eu tir o gyfeiriad y de-ddwyrain. Aethom ni tua7 milidir i'r gorliewm o Powell City, ac yr oedd y rhan fwyaf o'r tir heb ei feddianau, Gwelem lawer o gerig ar y tir hwn, ond ni cheir yr un ohoaynt bron byth islaw gwyneb y ddaear. Surface stones y gelwir hwynt, ae ni cheid ar 360 erw ddigon i adeiladu ty. Nid oeddym yn tybied ychwaitb fod y tir neraawr salaclu os oedd yn salach o gwbl, nag ydeedd yn y Ueoedd ni clleid y cerig ynddynt. Pe dymuntu rhywun gael tir yn agoa i'r Cymry sydd oddeutu Powell City, dylai fod yno yn neehreu mis Mawrth nesaf, a mwy diogel na byny a fyddai iddo ysgrifenu at un o oruehwyhvyr tirol, neu at gyfaill i sicrhau tir iddo, neu ynte i eicrhau iddo ei ddewis o ychydig l°oedd. Bydd yp dda genym roddi pob gwybodaeth allwll ar hyn i unrhyw ymofynydd. Deelirenir atedig yn nechren Mawrth, a cheir digon o gynyrch o wenith a phy- tatws i dalu traul yr ametha, wrth hau ar y fraenar, aeu osod y pytatws yn unig o Alk-n y gwys new- ydd. Ceir gryn amrywiaeth yn y tir o fewn pellder heb fod yn favw. Yn y rhanau mwyaf gwa,-tad y ceir y tir goi-eu, oblegid yn y rhanau eraiU gellir yn fynych welod graian neu dywod yn ago;? i r wyneb. Am hyny dylai ymfndwr p-mervd rhsw gydag et i'w gynorthwyo i farnu dyfnder ac ausawdd y pridd. Mae llawer o Gymry oddeutu Aberdeen it Bath, a chanmolent v wiad yn fawr ar gyfril ansawdd y tir ac iaehusrviydd yr hinsawdd, Gadawodd amryw ohonjnt garireli cjsarus a llawn«on yn y Taleithiau er i. wyn y fantais a geir yn Dakota i vvellhaa «u hamgylehiadau. Yr oedc y gwenith, y ceirch, a'r pyta( ,vs ar indrawn a wel- som ai yn gyfryw ag i osod tutawnt i amlieuaotJi fod nerth a ehyfoeth yn y pridd; ac yr oedd 4rwe<ld y preswyhryr, «c yn wir weHtant, yn iechyd rhai ohonynt, yn ddigon o bxawf fod ininwedd yn yr awYT. By-idai yn ddoeth i'r ymfndwr gynreryd yr hyn a. alio o ddillad gydag ef, a'r rhai hyny, yn enwedig y dillad isaf, yn gynes. Ni bydd eiaiau rhodres- wisgoedd Cymiru ar y mc-ched. Syaal a buddiol at waith ydyw y wiag i fod, ac ar y Sabboth gwisg i gyfateb i addoldy cooj fvdd yn angenrhstdiol. Ceir defnyddiau pob ymborlh angyirlieidiol am lai o drafferlh D84 o bria, ond bydd yr y;nborth hefyd yn fwy amrywiel, sylweddol. a maethlon, os yn llai meiug, nag ya yr Hen Wlad. GoreJiwyl hawdd ydyw aredig gyda'r erydr sengl a dwbl, as nid Of unrhyw waith yn ofynedig yno ar fferm nas -all dyn o synwyr cyffredin, heb ddim profiad, ei wnev-e yn lied -dda." Nid ydyw yr ymfudwyr presenol yx gofalu am gwys union, na ch'^ys gytrweh a chysor —eu liamcan ydyw cochi yr hjm oil a allani o'r tir mor fuan ag y gallant; ond credwn ni 11 y caent fwy o gynyrch ar lai o dir pe byddent yn fwy gofalus gyda'r aredig a'r Ilyfnn Ceir cyflawnder o wair o amgylch y pantiau ai llynoedd, a hwnw yn beraidd a Iftftol os oerir ef ili das dranoath wedi ei dori. Gall yr hwn a fwriada ymfudo gael gwybod prisiau nwyddau yn y wlac trwy edrych i'r Ilyfr&u a gyhoeddwyd ar hyny, ond dichon y byddant wedi newid erbyn iddo fyned yno, oherwydd nid ydyw eu prisiau ar un cyfrif yn sefvdlog. Gwnaethom ymholiad yn nghylch swm cynyrch y tir, y cyflogau, y prisiau, &c., ac yr ydym yn cyfiwyao flfrwyth yr ymholiad yn mhellach yn mlaen. Dylem roddi pob ymfudwr ar ei wyliadwr- iaeth i beidio prynn yr boll offerynau a gymliellir arno yn fyrbwyll. Gall wneyd am flwyddyn neu ddwy heb rai offerynau drudfawr. Na fydder rhy barod ychwaith i roddi y pris a ofynir ain offeryn. Drwg genym ddyweyd mai nid un pris sydd yn v wlad, ond" cofier mai gydag arian parod y gelH" prynu oreu. Dywed MB WILLTAM HUGHES, BATH, Cymro o Wiscon sin, yr hwn a ddaethai i Bath ddwy flvnedd yn oj, eifodyn meddu 15Q erw, yr hyn a gynyrclia 25 bweiel o wenith, TO a geirch i'r erw, as fod y pyta- tws, y gwartbeg, ar dofednod, yn gwneyd yn dda. Dechreua drin y tir yn gynar yn Ebrill, a thai o 2 i 2t doler (o 8s 4c 10s 6c) o gyflog yn y dydd. Ystyria yr hinsawdd* yn oer, ond yn iach a hyfryd. Tybiai y gallai dyn gyfla 200p gyckwyn yn bus gysurue ar 160 erw. EDWARDO. JONES, BATH, gynt o Iowa, a chye hyny c Gymru, a aethai yno ddwy flynedd yn ol, ac a feddai 320 erw, yn cynyrchu 26 bwsiel o wenith, a 35 o haidd a cheirch i'r erw. G wna y gwartheg, y dofednod, a'r pytatws yn dda. Dechreua amaethu o Ebrill y laf i'r lOfed. Ystyria yr hin yn oer ond iacb. Cyflog o 2 dolar i 2f yn y dydd yn yr haf (c 8s 4c i 10s 6c). Ystyri&y gall dyn gychwyn gyda 50p WnxiAM J. ROWLANDS, BATH, a ddaethai ddwy flynedd yn ol o Wisconsin. Meddai 160 erw. Cy- nyrelwr gwenith 25, oeirch 60, ac Indrawn 40 bwsie: i'r erw. Pyt*t^s, gwartheg, a dofednod yn gwnevc yn dda. De^ vr amaethu o Ebrill laf i'r 15fed Nid yw yr hin^mor oer ag yn Wisconsin, ac y ma# yn iach. Cyftog^ dollar (8s 4c) y dydd yn yr ha Gall dyn gychwyn yn dda gyda 100p. D. F. CrnLEE, LABEAN, WALTCO-ETH COUNTY.— Daeth ef o Michigan er's pymtheg mlynedd. Per- chenoga 450 erw, yn evnyrchu 29 bwsiel o wenith, s 60 o geirch i'r erw. Pytatws yn rhagorol, a'r un modd y gwartheg a'r ieir. Decareua amaethu Ebrill y Isf. Hinsawdd yn iachus. Cyflog, 30 dollar y mis trwy y flwyddyn a bwyd (6p 5s). Trigiana y gwr hwn ar lan y Missouri, tua 50 milidir yn mhell- ach i'r gorllewin na Powell City. Yr oedd efe wedi bod yn magu gwartheg, yn benaf, a chanmolai y wlad yn fawr at hyny. Ystyria lOOp yn d digon ddechreu ar fferm 160 erw. D. D. JONES, BATH.—Daeth o Wisconsin dair blynedd yn ol, a chynt o Langeitho, Cymru. Meddai 160 erw o dir, yn cynyrchn 26 bwsiel o wenith, 65 o haidd, a 75 o geirch i'r erw. Indrawn, pytatws, a Sartheg yn gwneyd yn dda. Dechreua amaethc rill laf. Hinsawdd yn iach a mwy dymunol ni Wisconsin. Cyflog, 25 dollar y mis trwy yflwyddyn a bwyd. Istyria lOOp yn ddigon i gychwyn ar 160 erw. ROBERT ROWLANDS, PENYBRYN. BATH, gynt 0 Lanberis, yr hwn a ddaethai o Wisconsin Zair blynedd yn ol. Amaetha 160 erw, yn cynyrchu 2( bwrJelo wenith, 60 o haidd, o 70 o geirch i'r erw Pobpeth arall yn gwneyd yn dda. Dechreua amaethu Ebrill laf. Hinsawdd yn oer ac iach, Ystyria lOOp yn ddigon i gychwyn "ar 160 erw o dir. Dylem ychwanegu fod gweision cyflog ya cael e»i bwyd a'u llety gyda'r cyfloe a Boda&om, 21ais Tacbwedd, 1883.