Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

HEW 1DDIADUR WYTHNOSOI, AT WASANAETH POB DOSDARTH OIR OY-MR"T. V •'G W A L I A IF NEWYDDUDUR MWYAF YN YR IAITH GYMRAEG, PRIS CEINlOG. Iirrry y Lfythvrfa hanerblwyddyii (blaendalkd), 3/3; am flwyddyn, 6/8. f^BWy*. wytk tadaicn, 56 o "olofuau, fel y bydd y Newyddiadur mwyaf yu yr iaith Gymrasfr icowaMBn urgraphwaith a destlusrwydd bydd o'r fath oreu. F iJ ,A MCENTR gwneyd GWALU yn Nowyddiadur teilwng o'r enw, ac yn offeryn i wylio ac amddiffvi) iri Cymru a'i thrigolion. Bydd yn eg!HI- a diragtern yn ei adolygkd ar bob symudiad. va VVIadoL ftefyddol, a Chymdeithagol, a'i Arwyddair fydd "CYFIAWrfDEE, GVVLADGARWCEf, a DIWYGIAD Bvda yn Hewyddiadur defRyddiol a dyddorGi, a'i gynwysiad wedi ei ddethol yu ofalus fel vbvddo'vn Jderbynicl gan bob dGsbarth,ac o wssanaeth cyffrediuol i'r Qmry. Ceirynddo WYTHNOSOL o brif nowyddion a digwyddiadau yr wythnoa. j ERTIIYGLAU a NODIADAU GOLYGYDDOL yn rhodui bam deg a diragfarn ar bynciau pwyskaf J dyd4 LLYTHYR LLUNDAIN, vn cynwys nodiadau ar brif ddigvvyddladau, &c., v Brif-ddinas. 9 GYFUNDEBAD CREFk'DDOL.—-Adioddiadau o gyfarfcdydd a gweithrediadaupeb euwad. ■ 8A RDDGN I A EXH.—Dan 'dygiaetli Cadeirfardd adna byddus. ImLENVDBGL, CEIIDDOHQL, fcc.—Crybwyllioii, Cofiiodion, Liyt-hyrau, he., kc. YR nYNAFIEITHYDD.—Nodiadau, Cwwtiynati, ac Atebiou ar IIyuafiactbau,&c. JJkW YDDKXN CYMREIG.-—Adroddiaduu o bob digwyddiad o bwys tvwy Gymru, SYLWADAD AMAETIiYDDOL, XASNACllOL, MOIMVROL, &c. y MARCHNADOEBD A'R FFETRIAU.—Adroddiadau cyflawn o farcluiadoedd Llunchin, L?yprri«r>l */» f aylw neiilduol i'r adran hon. F ifEWYDDION CYFFKEDINOL, SENEDDOL, A THKAMOR. 13ARN Y WASG; ADOLYGIADAU, GOFYNJADAU AC ATEBION. nJJEWYDDlON DlWEDDARAF. Telir y sylw manylaf i'r-adran hon, ac y raae trefuiadau wedi euswnwd ««al,au vi adroadiad&u iia\vnaf'ad:vv<>udaiaf gyda'r pellebyr. gwneyd Oybftdd4dig ar y dyddiau Maihir a Tau, ac ar watli yn mliob parth o tsymru, Lisrpwl, LlUÐÙ6in, JRTTESTR O'U DOSBARTIIWYE (Diivyomi)ro <5IR GAERNARFON r SIR PON. SIR GAftRFYRDDIN, Willugll Oweu, Grocer. Aberffratv J Owen flmpw /trdaioi!, Hiohaiti Johcs Tol'n OWPI'i Aberg^viDy, Carmarthen, J. livans, G. Griffith*, l>Ii[i'.hvd Amlwcli D Jones. Stamn niRn» j!ryiilfoi'«st, Kidwfily, 'Dios, i.'dmLiads. Herscch/Morris Roberts, Pest Off ee. KobS Oarmartben,m. H. Smith ft Son if -William Evam, fcwiae-niaker, BoJKf'^rri]. William HhoWi w. BP'irrc-,1. mmv ir Jiovv'ar"1 J°3!e». T'csfc 0&<* Bodffoixi-1, WUUam Jones, Groce j?"e^ Priory-atiest. M*gor,Uumphreys & Parry. BrviiEwraii, I). Hu"h?s Ailor 'les' Jo'mstown. » J. Meiidus Jones. fnin'vH; Mi": Willlamo t/iiv-wm, near Llandovery, D. Wiilxama „ Nixon.AJarris. L 'h & Huff Cross Hands, J. Parkins, Voelgustill. i, W. H. Smith & Son Station # II Smul> ?.,vn^rw^n'w-Thomas,Barne'oy iloues B. Owen ("R. o.") I«wi?jincs -LtendHo, J. loefcver. Miss Jones, Post Gfiice. Cftftrgeitiog, Catherine'Owe a w' ?'pS Son' |«U>eJ, John Thomas Cernaes Ii5aito ItnViis T1 » W. & B. Hopiiw. Bontoewydd, Ann Owens, l*e«ybont 1 Dwvraii Griffith fop»3 I3hoemi,'«r Llandovery, Mrs Roderick. Berth, lrtotma/ioe, John O. 51 orris. M n f H' Smith & Son- Btynkir. Griftith Owen Gv^i hlvai T) L5an^-We, W. Bowm, P.O. ^0"°,1'ce?fn,iW" r*Ts- IJaiHidcusaiJt, Thos. Roberts, Pestman. LlaTOl,y»W.levies 31, Market street, ^ngvvj n, Joh i Iis,aa LlanddaniB), 6wen Jones, 5'. r'. iv, ?' toeawyn?ryiUI, K. J. Williams Lianddona (Beaumaris). It Roberts. T/ Bajpel CIDIJ;. W. TViUiams, CJiape! hauss TJanerchTKiedd -afiwa'Thue* T, » Jacob Hughes Owttarvon, \V. H. Smith & Son LlanfeeJog, B. Williams, Post Office. •wjp6"' TShellg* Z Llanfaehreth, -Tereiniah Jones,O-rocer.I nT8' ar?^; r n w I?'BookseUer WanfaJrP.ft.,J.Wl!Hams,Bangor House. L 3 i S T v Llanfecheil, It. Kdwar«ls, Chacel-house. Llan^sanV >> .i. if. j^awarls Llanffristi&Ins hvv^n* a ^JaiKnsant, j. Llewelyn, chemist. „ Mrs. Evaas, Pool-street Wmlml 2 S & "wynheady, Lianelly, T. Jones. ,f Mre. Jones. Pool-street" TJangadwaladr, Thos. Hughes, Grocer. p^ £ wdlg'i;, H~ Ja",es. ,M" Lltherki!'d- Wangefni, Mrs Williams. Pcncader.ne^Carmarthen,B.Saunders. „ Thomas Jones. Nixon &Jarvi« Pernbrey, 1). Badger, News Agent. #w"5 o -Teflrv tlan coed, Beaumaris, "w. Williams, Port^;2'f', Rear Carmarthen, E. CBttncl, G i oeslon, Thomas -Jones ciiina Shop. D •M"ar ^wilog, D. Jones, Post Office I.ljTifaes, Llansrefni, John Jones. PiiiJtyffyiioH, -J.Jolin. „ bauniel Roberts, Postman Niwbwreii.G. Jones. 1'ontardula.is, W. Recs, ISews Agent. Gjwt-y-bont.LcwisTliomas Pehtraeth, Anglesey, Thomas Rogers, James Rogers Clitnnog.W.Roberts PostOttice. « /.Harris. Cohsyn ,U'hoinas J>avies, TaiV Bont Pcnsarn, Amlwcli, W. Thomas, P. Office, ^ntyborem. Weily. Wm. Brans. O.Evans Rhoscolyn, Hon, E. C. Davies K.ian^m^n.LJattyinddyfii.J.riienM!. Rhydwyn.Jno. Jones, Post Office. t T c»».j,o.«5S'tMei" T«ttell,.K,^om». f:Kr.Twin,1,™. SIR DBWALOWTK. SIRPOBflAKW0. IMccieth, William Evans (Bos Biftoh) Cemmes, Mont., V. Evans. r_. "„ J' V* Goiamin'sCoch, D. HVilliams, Barowen Aierafon, E. Evans, Chemist. S'^IL m' n- Esgairgeiliog, Machynlieth, W. Janes, Aberaman, T. Howells, Printer, golwyadtlen,Ellis Tieroe grocer. Aberdar, Mrs Davies, Commercia,]Street w^yeoc^Penygroea, J. W. Joneff. Uanbryrmiair, Morris Jones, Win Han »» Messrs. W. H. Smith A Son. wenozer, TVjllw.ni Williams. Llanidloes, T. Williams (Hafrenvdd). Brids«i»d, Wesley Williaraa, P.O. Bdwn, Mr Jenkins, Bchoohnaster. IJaafvliin. S. Bryan. 3 „ W. H. Smith & Son Wailnevvyud, Hugn Hughes Liangung. Mani'dloes, L. Fvans. Briton Ferry, 1>. L. Jo»«>s (Cynakw) vtta i al- Blch*rdTJ0Ke! Uangynog, near Osvnet rv, O. Owens, Brynaman, ». W. Lewfc L-n«rddyiJ,Mont., E. Bvins. Caerohilly, Mrs. Ifhillips TC. • oaimiel Bedford Cardiff, J. 13. Thomascn & Go. GlanConway, J. Williams, Grocer. ^a-^lIetli,W. H. Smith & Soil. Hessrs W. H. ^APPirorum LJanberis^B^H. WilhanA. House. Co^)ridge, Daniel Baker, Pendoylau. -i>' o Ptnffifii Titliesin, GMaiit^ovey, T. Ji.'uft?'. i'.o. • Miss Bavies, IJri&ge House. Ltonaclhaiarn J £ raHa«he* Trefor l'alybojit.Glandcrey, Him^hrey Jones. Cryiiint, Wanl)edr(Conwa^), W. Edwards,Grocer. C C\vmavon,H. 8. Arnold, Stationer f 'iv J,is' RTT?, Fr "n?ivn?i Cwmamati, Tliomai Micilit.sl. tlandudno, Mrs Andrews. KaM,, Pandy Station, I. <Yifiama Z JunctioiKw!K.Smith f.Son. Aberdovey, \VVWhijams,Caprera House Dowlais* if" £ Aberilefenny (Coi*ris>, Robert Lewis. » 'i,I. T\JT"* r> iemak°r Arthog,Mrs. Jones, &st-ofSce. Fernd^e. Dd. Dav^ P. O. -r' Bala, Hugh Liojai- „t Altred J«^«>n, Ageat. Barmouth,.Mr..fohn K^anf, Ghnymor Glaig, Wi'i^ni Jenkii.s OR, >rW-H.Smitfr%W 1 Giltach Goch, Bridgend, T. Lacy. \rv-Tiin Bontddi^ Dolgelley, Morris Bavies aiiL wls< Bryn JTglwyg.Xo-wyn, J. AV. GriHitlr Glyn Neath,Henry Thomas. Corwen,Mrs Edwards Hirwaen,_ Glam., J. Bims Cvn .vyd, li. R. Bdwards.P.O. Covris, Kvan Edwards, Llaneaiach, W. Lvans. Dinas Mawddwy, Miss M. Bvar.Si Llansamlet, J. Williams. l>olgftlley, W. H. Smith <>: Son Llwynpia, Bavi^vans Collar » E. Ylltyr Williams M^ycymmer, W. Perrott. cottage DYFFRYN) W. E. Jones Maesteg. Mr llobbs ?0/fiee Picstiwog- Merthyr Tydfll, W. H. Smith & 6ott> °'°e Llan, Evan Lloyd, Aft. „ W. Wilhams i Son Pom- Crosses, EiWs Roberts, 35. Mountain Ash, J A. Grier. Kews Agent R> ;w, R. J. Thomas, VT G. Grrffit.hs, Penrhiwccrber. Jon Harfeeh, Wm. Evans. Neath, W. H. Smith k gon. n Llandrillo, Corwen, J: Jones „ •; J0'1 ^1'haIr^ Sfl^Seller. u Iilandderfel, Davies, China Shop. Penclawcd, LI. Robert^ttj^^ *■ «•* Llanfaehret-b, Bolgellev, Howe! Pagh /J »!la9se^Tt liUiii'air, Hai'lecli, Morris Rowlands Pentre Davies. Llanrhychwyn, E.Evans. Penygvaig, Pandy Station, iiobt, Pnee, Llanuwehllyn, W. Roberts,National S. „ lo3t Oflie«. Llwyngwrii, Robert Williams. Pontypndd, George Htighes. t Office Maentwrog, J. ?. Edwards, Draper. Bontycymnicr BnuMno, W.Evans. Penyffoido, Corwftii, R. Edwards. j Rhondda Ttflej, Mr Pudge, Penrbyndendraieth.W. E. Edwards. News Agent Hebron Pensarn, Harl eh, J, Evans & Son. Pontardawe, Bwansetf/W. T» Williams, i;;ai)u Rhyducha, Bala, R. Pritcliard, NewsAgsnt. Talysarnan,Evan Roberts. » J. G. Hw;r.es. Towyn, Sees Panifl. „ James Hinkin Alltwen. Trawsfynydd, W. Jones. R«v«ahill,_Bwanag, J. Jeiikins. l'ynycefn', Gorwen, «. Hughes. Basolven^Dayid Evans, Book veller. Tynyiridd, Corris, J. P Jones. Seven Sisters, Neath, J D. Thomas. J J Swansea, W. R. Smith A Son. SIR ABEIITEIFI » V. c Ortffiri* Treforris, Bees Roberts Bhiwin*. P'ntMr. JoSnj Wiliiftms Aberystwyth, W. H. Smith 4: Son. H^ 'chemlst168' Bhyd-ddn.W.W. Tones. „ Mrs Stevens, Bridge-street. Trehaf^Po^ Barn, Pw«!ieli,Wm. Omen, Grocer. E. Edward. £ eork^ I'hos. Roberts, Srondeg. Baiigor Teifi, Rev. W. Powell Kpvb^t T^rTone, ranygri«ian, John Jon#s. Blaeiipoaal, JohnIEWIUJ KS&IMS FT, SVegwrth, Ban jfor, W. Jones,Penygroe*. Cardigan, Mrs A. Williams. Trehams Mr Morean News Affent IVefriw, Miss Evans. Caerwedvos, Rises Davies 'rvnXvdd T T^fefvn g Trematloc, Mrs Morgan. „ John Griffiths vltri^ Bhnmiil* TOTVMACO William .• Tydweiliog, Tlios.Roberts, Shop. Cilcennin, Ciliau Aeron, J. Felix. T IT Rowifrul- Voelgron, Pwllheli, KiB Jones. Ciliau Aeron, R.S.O.. J. Williams. YKtradtn-nWa T) w' Jo^ie3 fiouc-h Waenfav.r, T. Williams. CrossInn.Llandy^uV.B.S.O.W.Jenkins. BuSincs S SIR DDINBYCH. Cwroyst^ni^hnil^L^n Tnysmeudwy, Swansea Valley, J. Abergele, R- Jones, Visitor Office. El A J.'Elc« ^eaadd, Bryn.. „ Station, W. H. Smith & Sun. 8 t T -n. L. Williams. Abergele, R- Jones, Visitor Office. Elel'th, J. llichards, Neuadd, ,Bl'yn- y m'ra;.wg.. „ Station, W. H. Smith & Sun. 8 t T -n. L. Williams. Bettws, Abergele, Mrs F. Foulkes. Elina, Aberyst.wyth, James Evaiis- Bryn Eglwys, Corwen, E. Lloyd Smith GogmBii>I^Joewl>. SIRF1NWY. Brymbo, Wrexham9 ilra Howard ^inipeter. JeRkinW. Dvan^, Bwkhgwyn, Wrexham. Mrs Morns'1 Llanarth, l!Jeanor Davies,'ft.nyfron. Abercarn, L. Janes 4 Son. Oapel Garmon, David Roberts, Grocer Llanddewi Brefl, J- Morgan. Abergavenny, Messrs W. II. Smith & Bon Oapel Garmon, David Roberts, Grocer Llanddewl Dre-JI, J- Morgan. Abergavenny, Messrs W. II. Smith & Bon Serrigvdruidion, Evan Evans Ligndyssal, James Roes, Ileiirliiltvllait. Abertiltery, J Williams.. Cocdpoeth. Wrecsam, J. Pickering. •»«» John Davies, -jlauc anuaoh Abersychan, Mon,, Her.ry Brain Cinbvch W A Nott John lhoraas, Brynmanal Bargoed, T. Williams. He'nry Davies. LMfagranog, B. J. Jordan. Blaiua, Mon. William Williams, „ Smith & Son. Kanifairdydogau, D. Morgan. Cross Kftys, W. B. Davies, Glyneeiriog, John Huehes. .■rTO4iihhangel,^Aberystwyth, T. Jones. Ebbw Vale, J, T. Davies, Printer. Blyndyfrdwy, W. Williams, B. fsciiool.' ^WaiJgciliio, Stephen Jones Nant-y-glo, Mr Allen, P. Office. Uaaarmon 'V. Ceiriog, Mr Willi* ua, JBaitgybi,llerry Ormond, W. Davies. Newport, Mon., W. H. Smith & Son. Shoemaker. -ItWBOn, Aberystwyth, E. L. Morris „ Benjamin Evans. XJanelian, W. Hashes, Tynewydd. f J. Daniel. JTnw Tredegar, A. H. Btowell. Uwicerniew, O. Williams. '%t#byttler, Capt.D.Lewis, Mydroykn Pontj-pool, Heir-y Jones Wangollen, Hugh Jones, "Advertiser' J. T. Evans, Elvet House. Rbymttey.M. Evans & Son. atace. Uaaiychalarn, Aberyswyth, J. Morgans. „ J. D. Jones. KtaafRlrtAllMtern, Pi-edrir-.k Davias. <r Llaawisn, Llanhyther, B. Evans, P.O. Tredeaar, J. Thomas, Printei-. LlanrTrst, Evan Evans. nog, jjinnbyther, E. Evans. Minora, Wrecsam, J. Francis. New Qu;i\,J. Bavies. nn;nj ATJTfTWV" Ti'P A TT T MhoiSlanerclirugosr, Benjamin Jones •> IrVv. Jt Joi«'». l/UkLAulJlir In, iilcAlLL. Bbosymedre, David Jones. >», Thomaa Jones Bhntiiyn, Chas. Aldrieh Pantglas, Cvvrnvstwith, Y. Howell. Birkenhead, W. H. Smith Son. Pt. George, Abergele, E." E. Williams. Penterwyd, Aberystwyth D. Jenkins. s^&reeoif, 31fs Hughes. IVegeirio?, Jno. Davies (Einion Ddti). Pontrhydleadigaul, Abei'ystwytli, J. rJiester, \V li. Smith« Son Wveitlinm Jno Roaer* Jones. Devynsok, Howe! Price Ysbvtty Ifan, S. Bblerts. Strata Florida, ,T. Jows. Oswestry, David: Roberts. J C-TD R»YRRT Swyddftynoi), Evan Jones. Oswestry, W. Hope. blB Df LINT. Talsarn, B.S.O. Aberysiwitl), Rev JS. SpennsgMWtJJurUi'.iii, W. Willianas, &^iBt,Mynyddwr, The Storet „ Evans. LiverpSHMf* Cterwys.R. Denman. „ W. Davies, Talsarn Shop Bh'kenti&d.Y Ccnnstb'g Quay, W. Jones ■» Tregai'on, Jenkin W. Evans, Beacombe t^W. Sn>ith ASnn and Ffiint.T'hos. Jones, Post Office.1 Yny^fcJj. Williams. Garston | 's i Booksellers. Ffjwoneroyw, Mostyn, Joseph Pierce. m?VFPn Rootlo^ig, ) •- BolyweTl,Mvnyddwr, High-street. >i.rv Liverpool, M- OM Hall-street. », liaenft S.O., E.' W. Garnon, Pis- Libaiius, neu. «\ Jloi2an,P.O. fclandegla, Mol<fcX II. Eoiicrts. 1yj], .Win. Meliden.PrestaWB, David Brookes. Dira/d^s, Kewft rl John Jenkins. Mold, Thomas ^orke. Eglwy^frw, R.S.O., E John. Kewmarke.>Rbyl,H. H. Hamwind Haverfor-lvrest, W. H. Smith & Son.• Pentre, Halkin, .i. Davies. Llangolman, B.Glbbv, Liangolman Mill A Ulicr lilOSOg O Ddosbarthwyr K^e^Hol^clUW. lE,. SrlhChi-?er'5'slT*' EoSebU3h' eraiU mt>WU Uw)ft<W «hyl. W.H. Smith & Son. Ra^ehill.'Blaenffos, David Davies, P.O. -Derrington. St. Dogme.lls, Thomas Harries, Grocer. FTOi.irehiiS.'Sili.D.llwi., Veiindre, 1>. Phillips, Ncvera. THE "GWALIA" PRINTING WORKS, C A It N A R VON. fltRE abonra Worka have been opened with a new aud ritatt complete assortment of Pristiug A Types tmd Macbiuery of the best modem description, thus affordiaf facilities for executing EVERY DESCRIPTION OF GENERAL MINTING, (o., &C. A large and e/Rcietit staff being amployoi orders cau be promptly executed, iu the best mamier, and upon the |00«t reasonable terms. tP,LAIN &COLOURED POSTERS. MEMORANDAM FORMS. RECEIPT & DELIVERY BOOB (HANDBILLS. BILE HEADS & ILLVOICES. BALANCE SHEETS filiOW CARDS. CIRCULARS. PRICE LISTS. BUSINESS CARDa • SHOPKEEPER'S PATERS. PAMPHLETS CATALOGUES. ACCOUNT BOOKS. TICKETS. BOTE, HEADINGS LABELS. KSTIMATBS ON APFUU&riGV-

HIRAETH-GAN Y PRYDYDD

VilBRECHION Y DADGYSYLLTWYR.;

[No title]

Advertising

Y CLOCK.

AT EIN 60HEBWYR BAEDDOL.

__^mafiaetfjau,

LLOFRUDDIAD - WILLIAM PDWELL.…

!DIDDTJTWYD PARTNERUETlI.

[No title]

EIN CHW ARELWYR AC YMFUDIAETH.