Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GRIFFITH JONES, <QU)€i- & CLOG SOLE MANUFACTURER, 20, WAT LIN G-STREET, LLANRWST. ( IViccs on application. 1350-1 C 0 E D 00 ED!! 00 ED! PORTH AMLWCH. Wm. THOMAS, LLONG-ADEILADYDD, PORTH AMLWCH, A ddymuna hysbysu Adeilaawyr, Amaathwyr, a Seiri Mori, "fod ei Stoc Newydd anferth o Goed newydd gyrhaedd. Y maent o'r ansawdd a'r smrywiaeth oreu at bob goruchwylion, a chan eu bod wedi eu haliforio yn umoti^yrchol o'r Cyfaadir, gall eu gwerthu an> y prisiau mwyat rheoymoi. mae ganddo beiciaanau o'r gwneuthuriad di- Weddaiaf, at droi alian bob math Q waith mewn :cyila.wnder a phrvdlondeb. Am fanylion pellach yraofyner drwy lythyr neu ym- "weliad. 1326—h ¡CAN GYMREICr BOBLOGAIDD HIRAETH," WEDI EI TTREFXU A'l CHTGHAS8DBU GAN* D. JENKINS, MFS. BAC., Y GEIHIAC GAN "CEIRIOG," Y DDAU NODIANT AH YR UN COPI, PRIS, CHWE'CHEINIOG. Y LLYFR TONAU" NEWYDD, TUNES, CHANTS and ANTHEMS, Mae y drydedd fil bron all.m o'r Wadg. Ado'ygiadau Safriol oir Saesxieg a Chymraeg. PRIS 33 SOL-FFA, A 33 8d HEN NODIANT. ob archebion, gyda blaeadal, i'w iaaloaat yr awdvpr?.. D. JENKINS, Mus. Bac. (Cantab), ABBBYSTWITH. 1183—k J^FAtTH GWERTH EI G W Y DO D, PELENA.U BEECHAM. Addefir gan filoedd eu bad yn werth nawr na gmi y blwch #,r gyfer a;u.vykJernu gcrtol a gewynol, raegy» gwynt a phocn yn y cui- N-a y pen, I?enysMLf-ider, gorlawndera ehwydd ar ol prydau bwyd, syfrdandod a ehysgadrwydd, rhyndodoer, ysbeidiau o boethder, coft archwaeth at fyryd, byrdi-aana il, oo'-rwyrnedd, yggyrfi, ploryftod ar y croen, cwsg •nesJSOTvth, brauddwydion dyehryallyd, a phob math o ymdcdrnlad tonus a chrynodig, &c., &c. m Rhydd ydogit <-vntat'esinv.-ytMd yrr ugain munyd. Ifmaywodo bob oatlratt, y mae y Petabswi hyn o werth aiimLirisiiiiiwv, yn-gy:na.int- a bod ychydig, ddognau o hon- jEBt yn qgio"yuiait £ i bob irnaws aitmhoK, an yn syniud pob! alfalfa, ae yn dwyn oddiamgylch yr olTsydd yn angenrheid- iol. Kiddyiaitm fetch fod hsbddynt. Ondeu cymeryd yn unot ar cytarwjhJdiadaii sydd yaglya 8, phob blwch, bydd iiWyn fc mown byr amser adfera pob ni.jrtli ob-ab oedran i iwyn- had o iechyd cryf a pharhaol. Ar Lylia gww, troaliad wediel amhara, 3. lioil anhvcylderau yr afu, gwcithredaiit fel "SWTS," #sheir fod vohydig ddognau ya gvroeyd rhyfeddodau ar y petnunau pwysieat yn y peifianwiiiii d %-nal. "CryfMat yr holl gvfundrefn ewynol, •dt'eraa^woM I:ir go'rledig y ^grnebpryd,dyg»nt yn ol awch- lyinder ar v chv,oth, a deffroant i weitfaj^rwch*gyda Ruc-s- Vr«u> iccliyd, hcU yni aaiaayddol y eyt'ansoddiad "dyuol. FFEIXHIAU W Y rhai bj n a addefir gan filoedd o "bob doa- barth jaewn eyaideithas; ac un o'r diogeHadau gmwi i'r proddglwyf a'r iiesg ydyw. O mcddyginiaeth fcciateboi yil y l>yd,*ar Beleaau'B^ecimm yínue nmyif o werthiant. PESXV-ICH BEECHAM. FiA i Beswch. yn gyffrwfiaol, Diffyg AnadJ, Byrder AatKll,'Tyndra a dirwasgiad ar y Ovfdlfwiciiian, &e., y niae y Petenan hyn yn anghyrri- aiarof; ac ni raid i'r lIei) a fo ya dioddef dan y riaill teay llail »'r aubwylderau a aouwyd oud gwneyd prawf ar un bocs, "r gwcied mai hvvyui-Ii^vy yw y rhai goreu a-gynygiwyd i'r cy- boed t erioed, ar ^yt'er Peswch, AnadI byr a dariodedigal, 'jf Crygni, adirwasgiad ar y Ddwyfron. Syniudant ynfuan iavra ^p: yr yrftiieimlaJ o ddirwasglad SM £ anha^«ier jnewn ar.adlu sydd boC rios yn ain^Uiadu y c!af o'i gw«j' Rhoddaat csniwyt'had bron yii unioi»i?>?<;hoi,"a ehysur i'_ "¡;;Ai a. fiinir g:ln yr anhwyl- derau poenus, apUan yressenla" iwy.peryghwhyn. tiyiitt- ed Tr I'haia y nailt a'rlfc J o i-aiiWiiyti->n cchadiruddi pra*: ar Belei-iau tcswch Beech.1, I. li«wn bvr a uiser syraudicy mwyat poem:3, GotHKiliD.—Bjuiunar ar Y cyhaedd i syiwi fod y geiriau -Beec}.¡;¡.m's KUs, St. Helens," ar stamp y Llywodnath. ar bob felweh: het !n-n '7, fhff vdynt. Wrfi eu .pardW yn anlg; ac ar werth yn. ^fanwertfaota BMWPFUXTL g. y Pe«jiio»og, T. BEKCHAM, nervjlydd, St. Helens, Luneajhliv,i<ic{fu tkn:sam Is. Ik. ynm. An- toair ya utiidratil trwy ypast :1.Hl 15 rteu 36 stamps Arwerth rn« yr ho!! Fferyliwvra gwerthwyr Cyfferiau yii y Bevrnaj Oyionol. &yda phob blweh rhoddircrfarwyddiastaa Bswu. ? 799* ■ ■ .■ ■■_ —■ .ijlfcr ■■ ■ -.—————————:———— YMFt'DdL G Y M REIG. CARTREF I'R DYN Aft DAlTH. AT TMITuDWYI AC ESATLL. C,e.;r j)ob hysbysrwydd trwy ymofyniadyn y cyfeiriad-: isodv IVvidiid Eeb a. chsel eu camarvvairt gan F hyir- bysiad Late i:<ith Cyviri Gwyllt," gasi dybio fy niod wedi marw, nac ychwaitli wedi ymadael o'r wlad. Mae- risai wedi cael en twyllo^t feHy, crfiawoder ydyw fTrasvd hyrT yn hysfrjjH'^eawl fyddo jm dewis dyi'ad ra»a^-€YMiiO GWYLLT. AMERICA! AMERICA!! GREAT BE^CCTIOS OF BATES. STEERAGE RATE from Liverpool to New York, by all Mail Steamer, £ 4 fe T).r Acialt, and Children under 12 years oi%ge, HALF FARE, Infants under 1 year, One fjjuiiica. Rates per Natioaal Line, £4 per Adult, and Children ps above. For informa: ion and all further particulars apply to N. Di. JONES (CntMO GWTXLT), 28, Union-street, Liverpool. N.B.—~So connectioa with other Agents. All com- cmaM-ttions, in Welsh or English, to be made direct to above address. 814-k 1fz (kvr yn bctrod, pris 4a 6c mewn Man hardd, "ADGOF -u -TWCH ANGOF," SEF ^LYTIIYRAU LLUXWS Of BRIF ENWOGION CYMfiU, HEN A DIWEDDAft, CASaLBDIG GAN MY ED I) IN FABDD. CvhoodJoiig gan G-. LEWIS, Penjyoes. 1354-1 £ JERDDORIAETH D PARRY, PRI1 -ATHKAW COLEG CFilDDOROt. CYMRU, A BERT A WE. JOSEPH: Cant aw d i gorau ieuainc. H.N., y ddwy ia:th, 2s r fonte, 8"1 C'ymreig. Telya yr Yspl. Sal: Ehaa.au I., II., HI. Tonic, 3c y rh-an; H.N.,Part 1, 6c, Llyfr o 24 0 Gaseaon: Yn bump o ranau. H.N., Is 6c; Tonic, Is y rlian (gj-da darlun o'r awdwr). Llyfr 0 DdenawdanS < Ya ddwy i-au. H.N., Is; ouic, 6c, sy ,IJlølun. 47 o Anthemau, Caaigan, a. dgrma.u HEN GLYCHAL'R LLAAT, y ddwy iaftb. a'r ddwy nodiaat, 2c. MOLAWD I'R HAUL, 4c. HOFF D'YVYdOG Hail, I'rinca of Wales), H^f. 4c; Touic S-jl-fFa, BLODWEN, R.X., 5s, 7b, 10s 6c; Tonic Solffa, 2g, pe 6c, 5s. EMANUEL, H.N., 6s, 83, 10s 6c; Tonic SoLffa, 3a, 4»6o, fia. Rhoddir telerau mauteisiol yn y ddau waith olaf i ^orau. Am bob manylion :infoner am y catalogue cyffcawn, Pob archeb gvda blfiu^lal i J. PARRY & SONS,- 9, Castle-street, Swansea. SICRHEIR CYS-UP., AC YMWABED TRWY DDEFXYDDIO I JgA-mMIO PLASTERS SAUNDERS. Y mnent wedi cu darparu yn ofalus o'r Balsamau (tnwyaf gwerthfawr a d<v!.=»o!, ac argymhellir hwynt holi c ■ f. Gau fod rhai cyffelyb (ddyiit, fodd bynag, yt eu gwerthu, y maoln ddymuuol, er t-,i y rhiuwoddau lleaol a %erthynant iddynt, gofyn aai 3ALSAHIC PLASTEPvS SAUNDERS, W gofalu. ar fod yr enw wedi ei stampio ar getfa pobno, Heb hyn, fiugiol yv, y cyfan. Gwerthir hwyat gan pFfteydwyr am 3c, 4c, 6c, a 8c yr un, ac yu gyfan- wertliol gaa Ayrtou a Saandeis, Lerpwl. 1 CpfaitoptitiiaDau i^la^narboL CAERNARFON ARGRAPHW AITH.-Gwneir pob math o waith Argi-aphu yn y modd mwyaf destlus, ac am ARGRAPHWAITII.—Gwneir pob math o waith Argi-aphu yn y modd mwyaf destlus, ac am brisiau rhasymol yn swyddfeydd GWALIA." AFRESH CONSIGNMENT OF LONDON PORTTAND CEMENT ill Casks- and; Basrs. The 447j largest stock of Paper Hangings in Wales. E. Hughes & Co., Pool-side, Carnarvon. C^OACII BUILDING.—ROBERT WILLIAMS, Carriage Builder maker of all kinds_ of J Carriage?, Phaetons, Gigs, Landaus, &c. Repairs promptly executed. 447b L0! GLO!! GL0!—Steam and House Coal of the best quality, and at the lowest prices ¡ :2253.] promptly delivered by Owen Evans k Son, 10. Slate Quay, and I & 2, Railway Station. I-RONIONG Eft Y.- ROBERT \\IL LL1..MS, General Furnishing Ironmonger, BrunswickBnildings X [447] A large assortment of Bedsteads, Electro and Silver Plated goods, &c., fee. Fire Grates. &e. JOB PRINTING.—Every description of Plain and Ornamented Printing executed with despatch and on x'easonable terms, at the Offices of GWALIA." JEWING MACHINES, by all the Best Makers, and at all prices, at Brunswick Buildings f k3 Carua-von A Guarantee and Lessons given to every purchaser. 447 THRASHING MACHINES, Mowing Machines, Reapers, Chaff Cutters, Turnip Pulpers, Carts, [447j Pikels Rakes, and all kinds of Agricultural Machinery, at R. Williams, Brunswick Buildings HOLESALP, DEALERS in Window Glass. Oil, Paint,Color, Varnish, and Cement Merchants, w Sheet Lead, Pin sterP-nis, Pitch, Tar, Rosin, &c. E. uucnfs & Co., Pool-side. 447a r .), FFESTINIOG. >- ADVERTISING.—ELLIS ROBERTS, Bookseller, has several Advertising OTices to let, in the A most papulous part of Festiaiog. Advertisements received for Givatia. I PWLLHELI. AUCTIONEER—Mr ROBERT PARRY, Auctioneer, Valuer, Accountant, Estate, & Commission 1- Agent, EiJi Temperance Hotel. Cyfleustra Rhagorol am Log Da. AGERLONG NEWYDD a elwir "PRYDAIN," wedi ei chofrestru o dany Compaales Ie. Acts (Limited.Liability). Enw y Cwmni yw, THE "PEYDAIN" STEAMSHIP COMPANY LIMITED. CAPITAL, £ o2,000, MEWN 320 SHARES, £100 YR UN. I I'w talu fel y janlyn:— JE5 wrth anfon am $.are' I, £ 45 ar orpheniady Hogg (_« »deutu mis Ebrill, 183., f,50 chwe' mis ar i £100 Tclir llog yn ol £ 5 y caat y flwyddyn ar yr holl daliadau wneir yn mlaen IlavA. MANAGER.—CAFT. WILLIAM THOMAS, BODLONDEB, NEVIN. BANKETE3.—CARNARVONSHIRE DISTRICT BANK, NEVIN. SOLICITOUS.—MESSRS FORSHAW & HAWKINS, LIVERPOOL. REGISTBSED OFFICE.—2, MARINE TERRACE, NEVIN, NORTH WALES. ADEILEDIR yr Agerlong bon gan yr Adeiladwyr enwog, y Meistri PALMERS, Ship-building A- & Iron Company Limited, Jarrow, o dan arolvgiaeth neillduol swyddog profedig, perthynol i'r Cwmni", ac Arolygydd Lloyd's, Llundain. Bydd yn Cla.gsio 100 A 1 gyda Lloyd's, a chaiff ei gwneuthur gyda'r holl welliantau diweddaraf, ac yn rehob modi bydd wediei gorphen yn un o'r llougau goreu. I gario oddeutu 3,0CM) O dtmelli, ac i fod yn barod mis Ebrill nesaf. Mae Ageriongau o faintioli hon yn bur fanteisiol i fyued i brif borthladdoedd y byd, ac i'w rltoddi ar yr American, East Indian, Black Sea, a.'r Mediterranean Trades. Mae Ageriongau o'r :naiutk>li yma hyd yn nod y blynyddoedd diweddaf, er fod masuach y mor yn isel, wedi bod yn talu drcs £ 20 y cant, a gellir bod yn bur hyderus y bydd i'r Agei'long hon dalu llawn cystal.. Caiff ei Llywyddugau un o gymeriad da, ac ua o'r raorwyr mwyaf profiadol, yr hwn sydd er's 15 mlyneda yn ng wasanaeth y Manager, ac wedi rhoddi boddlonrwydd mawr, ac enill ymddiried uchel, Mae_ v Manager, yr h Wh sydd wedi cael profiad maith gyda llougau, yn siero wneud ei oreu i roddi pob boddlonrwydd i'r Shareholders. Mae dros ddwy rau.o dairo'r Shates eisoas wedi ei gwerthu, a nifer y Shareholders dros gaut. Pwy bynag a ddymuna gael Share ueu Shares, bydded cystal ac anion application yn fnan. Gellir cael Prospectus, List o'r Shareholders, a phob hysbysrwydd pellach ipewn perfchynas i'r Cwmni, ond anfon at y Manager, yr hwn sydd yn barod, os bydd angen ar neb y gall ef fod ya ddieithr iddynt, i roddl references boddiiaol am ei gymeriad, a'i gymhwysder i'r gwaitli. WILLIAM THOMAS, 1057-k 2, Marine-terrace, Nevin. BRADFORD HOUSE, LLANGEFNI A* THYMOR Y G A U A F è >*MtJNIR IC, WN-E W Y HYSBCS FOD YN ¥ SEFYDLIAD UCHOD STOC NEWYDD •AC ARDDERCHOG 0 NWYDDAU HYNOD 0 ADDAS A HOLLOL EW YDD- AR GYFER Y T Y M 0 U DYFODOL, Y AE E. HUGHES NEWYDD DDYCHWELYD 0 EARCHNADOEDD LLOEGR Ac wedi sicrhaa dewisriad cyft8.;wn yn y gwahanol DEPARTMENTS 0 GOODS o'r graddau rhagoraf a ellir eu cael am arian, ac nid oes ganddo amheuaeth na fydd y pryder a'r gofal y mae wedi ei gymeryd (yn enwedig y tro hwn) i sicrhau NWYDDAU DA a FASHIONABLE droi allan nid yn unig yn fanteisiol i'r gwerthwr ond hp nJtwilt i amheuaeth yn elw, ac ya hrnod o fantei3iol i'r prynwr. Dymuna E H. roddi gwahoddiad i'r lluaws gwsmeriai<i a'r wlad yn gyffrediaol i weled ei STOC NEWYDD, pa un sydd yn cael ei liarddangos yr wythnos yma ar wytlmosau canlynol. E. HUGHES, Perchenog. 131 5-k MR. OWEN M 0 R R I S I DIWKDDAIl ADEILADYDI) A BA^JEINYDD. A DDYMU-VA HYSBYSf J'OD WEDI Y M G Y ME R Y D' V B U S N E S. YX NGHYDA PIIRESWYLFOD I-ANG Y DIWEDDAR Mri. Ellis Jones a i Fae, IRONMONGERS, kc., DODHEFNOL A CHYFFllEDIXOL GYFERBYN A'R BRIF FYNEDFA I'R CASTELL, AR GORNEL CASTLE-STREIR-L"I CALTN-IVPcFO-N, Yr hwn fusnes a fwriada gario yn mlaen yn ei wahanol gangenau gyda'r gofal ar pry dlondeb mwyaf, a. gobeithia drwy Tiyny deilyngu cyfra.n o gefnogaeth y cyboedd. j 1213-1 IEUENCTYD PA EH AOL. r Y mae pàwb., heb wahaniaeth, yn awyddus i sicriiau ymddangesiad ieuanc, ac i gadw en henaitit o'r golwg a'r caoddion mw,-af efEeithiol tuagafc gj-riiaedd yr amcaa hwn ydyw defnvddio ° IGWALLT ADFERYDD A ELWIR ROOSE'S BALM COLUMBIA, YR HWN SYDD YN CADW Y GWALLT YN IRAIDD A LLIWGAE, GAN ADAEL CR0E5 Y PEN YN LAN, GLOEW, AC IACHUS. OS BYDD EIGM GWALLT YN ;LLVVYDO NEU YN BRITHO, NEU YNTE YN COLLI YMAITH GYDK-B CRIB, CEISIWClI ROOSE'S BALM COLUMBIA, Yr hwn sydd wedi enill cymeriad anarferol vn mhob cylch o gymdeithas fel y CYMYSGLUN MWYAF LLWYDDIANNUS a ddyfeisiwyd erioed, tuagat GADW A PHRY DFERTHU Y GWALLT, a beth sydd yn addurno cymaiat ar y person dynol, a Chawd Da o Wallt Prydferth ? Ar w.8th mewn poteli dau Swllt yr un, ac i'w gael gan Mrs GRIFFITH OWEN, Druggist, Stryd Fawr Caernairon. Anfonir parsel o dair potel wedi eu pacio mewn bocs, i unrhyw faa yn y wlad a'r dderbyniad chwe' Swllt mewn stamps gan C. ROOSE OWEN, 25, High-street, Caernarfon. WHOLESALE AGENTS, JOHN THOMPSON, LIVERPOOL. 1229-h MANITOBA and the CANADIAN NORTH- WEST. Prairie and Timber Lands.—Rich Soil.—Healthy Climate. —Good Water.—32Q Acres reserved by Government for each Settler as Homesteads and Pre-emptions. THE CANADIAN PACIFIC RAILWAY ALSO OFFER FARMING AND GRAZING LANDS for sale on easy terms,to actual settlers. For full particulars, maps and pamphlets, descri ptivc of the country, address—ALEXA?JDER BEGG, Canadian Pacific Railway, 101, CauRon-street, London. W Mr Begg will be hapIJf to answer any enquiries about the country, either personally or by letter. 1241-k Jifte FLYDYMAITH YR ADRODDWR \J A LLAWLVR Y DARLLENIADAU CEINIOG '{. Cynwysiad:—Yinddyddanion a Dadleuon rhwng v Mor- grugyn a'r Ceiliog Rhedyn-Twn Ben Fras a iNIrs. Ce'lin- acb-Y Fuwch a'r Asyn-Willia.m a Mary—Y Cybydd a'i Wraig- Y Gacynen a'r Wonynen—Y Mor a'r Haul- Y Pin a'r Nodwydd—Y Gwybedyu a'r Pry Copyn—Y Nant a.'r Llyn Dwfr—Y Bardd a'r Anifeiliaid—Alexander a'r Lleidr-Dadl y Bib Dybaco-Cenadwri Dafydd at Abner-Y Tonic Sol-Ffa-Rhodd y Crynwr-Y Pendil- wn Aufoddus-Dic Shon Dafydd—Nadolig Hen Lane, &c. Anfonir copi yn ddidraul i unrhyw fan ond anfon 7, -stamp i'r cyboeddwr.—J. THOMAS, Printer tcc. Tredegar 1 CANTA TT-D DBESGRIFIADOL, GORLIFIAD CANTRE, R GWAELOD," GAN W. JARRETT ROBERTS (PENCERDD EIFION). O.N., in Goth, Gilt Edg*)s 5? Od, postage 6d. J O.N., in Paper Cover 3s 6d, postage 4d. Sulfa, do. do. «. 2s Od, posi»g'e-l|d | Solfa, do. Is Od, postage l^o Book of Words ( Welsh and English), 6d each. Yr elw arferol i Jjyf rwerthioyr a Chorau. • I'W GAEL GAN HOLL LYFRWERTHWYR, NEU GAN YR AWDWR YN BRIDGE-STREET, CARNARVON. 4, HALL-SQUARE, DENBIGH A 16, CHUSCH- STREET, FESTINIOG. r Introduction (Instrura|ptal) HJf. Solfa. 1 Chorus 4 Cwhwfan wna Baner v Ddraig' ) 2 Solo (Contralto) 'Distawodd twrf y frwydr fawr' | S'Rccit and So!o (Tenor)' 'Dyrchafwn glodydd Gwyddno Garan Hir' ) 1t 4 Chorus Ciuded vr awel glodydd ein gwrou' y • "H 5 Recit(Tenor) .a A, 'jKlywcli! Cljrwch y gawr-floedd' V 6 Solo (Soprano) Croesaw iti, dclyn fwyn' J < 7 Solo (Tenor) & Chomi Lien wo !i yr Hirias, a ehanwn ber gan' 4d. l|d, 3 8 Quartette S.A.T.B. «Yr haul—ardderc!>og deyrn y dydd' 4d. I'd 4 9 Solo (Contralto) 1 Mor brydfsrth yw y uos' 6d. 9a Reeit and Scena- 4 Elfiri anwyl, ce's weJedigaeth' g(j, 10 Chorus C Ciyweh! CJywch dwrw y lli' 4d. Hj. 11 Solo (Barytone) «0! fy nhad a'm mam auwylaf' Od. 12 Chorus.Retreat 'Ffown i'r myuyddoedd' 4d. lid- Introduction (Instrumental) w 13 Du(rt.t (Soprano and Barytone). Yc nerth ein Hior awn law yn Haw' fid. 1|<J. 14 Recit (Tenor) 4 Cer'oydau'r'storm olwynent drwy y non' 1 15 Chorus 4 Aoge'uol yw'r ddolef' J 16 Duett (Contralto and Teuor) Y Seren ddydd—Angyies aAian hardd' w 6d. lid. as j 17 Chorus 'Fyngwlad! Machludodfi.ii^ul dy swyn' „ 4d. l|d! 4 j 13 Solo (Tencr) >- 4 Ffarwel! Gantre'r Gvvaelod hawddgar' 6d. lid. 5J 19 Solo (Bass) 4 Croesaw calon i Jrfouia' 6d. l|d! 20 Chorus.Male Voices Calonau moib Kivri' 4<i, 21 Reci t (Tenor) 'Ochneidio rawy wna Gwyddflo Gai"an Hir' ) t 22 Semi-Chorus 4 Marwolaeth deyrnasa yn ngwaelod y mor' J • 1^23 Ci,orjs,J'\nale '4Tarau floeddiwn glod i Dduw' 4<J. lij. Gellir cael y gv.ahanol racau o'r Gantawd, yn y ddau Nodiaut, Cymraeg a Saesne", am y prisiau uchod. 738—k Y MAE BYVYD MEWN RHINWEDD. Tra saif hen Gasteil mawreddog Caernarfou ar ei sylfaoni, tra ymsactha Twr yr Eryr tua.'r cntrych, fe crys e»Woi;i wj dd a phoblogrwydd fSUDD 1ACH0!, DAIL CARN YR EBOL, GRIFFITH OWEN, UV ESSEMrr ? yn sefyll Tel meddyginiaoth i'r Peswc-1 p. Anwyd, Crygni, Colli y.Llais, Pas ar Blant, Caetlidra^ a holfanhwylderau y Fre^t, v Gwddf, a'r Lungs. er Pan y cafodd ei ddyfeisio gan y diweddar ^edi rhoddi boddhad cyffredinol, ac wcdi iachau mil- ( oedd o.ddioddefwyr, y rhai oedd wedi anobeithio am t -ddyginiaeti). :at BRAl A 4.U DDERBYNIWYD. it' Oddiwrth Vicar Llannon, Llanelli. Q MADAM,—Y mae genyl y mawr bleser o ddwyn tyst aef H i eSeithiolcleb neillduol Sunn IAcnOL DAIL CARN "4. E BOL, GAN GKIKIITK Owmr, CAERSARFoN-er rhyddhau y| :\t" Teswch, yn ngliydag effeithiau yr Anwyd. Arfer'^efyn Q û feunyddiol yn fy'nheulu, ac y mae bob amser yn perirhydd- L CA Rf" YR had a gwerihad effelthiol iawn. Yr wyf j n ei gyifkfcraidvr'yo i\r-i •" bob ainser i'm cyfeiliion.—Yr eiddoch yn wir, TRAnr fcfOOf PARCH WILLIAM JOXES, B.A (Oxen). yn unigvgaa MAKY ANNE OWEN, BTRYD FAWR, CAERNARFON, mewn potelau Is le a 3s 90 yt un. ffiST xTOi amw 'tamps, p°st free. Ar werth gan Owen Jones, Bangor; William Owen, Pwllheli; Thomas B »K TY ? iles» Hobley, Llanberis W. K. Jones, renrhvnde-idraetb; Mr Morris, Portmadoc; R, D. Hughes, Dinbyùh; Monis &owlands, Harlech; Thomas Hughes, Befchesda; C, Roose Owen, Medical Hall, l'entraeth; bob j P^rcttU$, o MEDDYGINIAETHAU RHYFEDDOL! ,I Y PEIENA U A bnraut y Gwaed. ac a gywiraht bob Anhwylder yn yr 4FU, YR YSTUMOG. YR ARENAU, A'R PERFEDDION, Y maent ya cryfhau ac yn adfera Cyfatssoddta 'iau a Nychol, ac yn anmhrisiadwy mewn pob math o Auhwylderau sydd yn duedaol i y«ioS3d ar Fenywod o bob oei'ui. I biaut a phobl mewn oed hefyd y maaafc yn dra gwerthfawr. YR "OINTMENT" Sydd feddyginiaeth anffaeit i Goesa.u Prwg, Brestiau Drwg, Hen Archoiiion, Briwiau, a Chornwycrdd, y maf,Abawo, am feddyginiaetini y Troedwst ar Cryd Cymahu. NID OES EI GYFARTAL AM ANHWYLDERA- YN Y FREST, AT DDOLUR YN Y GWDDF CAETIDRA, 1 PES WCH, A?T;y yi>, -CH WYDDIADAU YN Y GWDDF,, A phob math .o» Anlivylderaci.ya y Cmen, nid oes ei gyffelyb; ac ar gymalau anystwyth a chribac/i'vd v gweithredu fel sr'yn.—Gwneuthuredig yn uuig yn sefydliad THOMAS HOIXOWAY, 78, NEW OXFORD-Fli (diweddar o 533, OXFO KD-STREET), LLUNDAIN, ac ar werth am Is ljc, 4s 6c, lis, 22s, a 33^ boos ± neu flwch, a gellu eu cael gan bob Fferyliydd drwy yr holl fyd. D.8.—Rhoddir cyr.gho^ dm ddim bob dydd yn y cyfeiriad ucbod, rhwng 11 yn y boreu a 4 yn y prydnawlSEII trwy gyfrwng llyt:7V" ESTABLISHED 1832. — » trwy gyfrwng llyt:7V" ESTABLISHED 1332. — G & J. P. GREA GO PLUMBERS, GAS FITTERS, PAINTERS, DECORATORS, GLAZIERS IND PAPER I HANGERS, _c CARNARVON. AGENTS FOR "MORSE'S PATENT CALCARIUM, OR WASHABLE DISTEMP PAPER HANGINGS. CHANDKLIERS, BRACKETS, BATHS, &c., ALWAYS KEPT ON HAND. 11 II <• A orchfygant y ffur.fiaa gwaethaf o afischyd, ac a burant y Gt-waed, yr Ystumog, it .yi' Afu, a'r Arenau aflanaf. Y maent yn myjned i wraidd pob anhwylder—i 1 oedd nas gall unrhyw feddyginiaeth arall eu cyrhaedd. oedd nas gall unrhyw feddyginiaeth arall eu cyrhaedd. I Y mae'r Gwaed Burvdd enwog hwn yn meddyginiaethu yr anhwylderau can- Y GWAED BURYDD Iynol :-Ysgafnder yn y pen.. ,CIill olw.llygaidgweinloJl neu drlalurus, diffy t-raul rieu wynt yn yr yaturaog neu'r coluddion, coll cof, cryniad y galon, attal- EWWOG- iadau yn yr afu a'r bile, asthma neu gaethdra yn y frost, cryd-gvmalau, lu:n- '"ago, piles, gravel, poenau yn j' eefn^jjeurvy, traoi dolurus, brestiau dolurus, bob math; Uosgiadau, archoiiion, chwyddiadau gwyn, scrofula nr y y breain, ea^gliada:i, eornwydydd neu PT7T,l?"\r ATT PAOA "VfWCT gancrau, blorynod ar y wynef -vph-, traed neu goegau chwyddedis, crachod neu ymgrafiadau, erysipefas, i ice a'r dropsi, a chlefydau o bob math. Y ,rlImr hoam mae'r Pelenau yn puro ,v mfaed oidiwrth bob maierioa niweidiol, gan ba I HO>11 oOJN achosion bynag y cyriyrc.btirljwynfc. Mewn Boxe3 am "is l|c a 2a 0c yr un. Gwcrthir hwynt gan bob Fferyllydd, nc-u gellir eu cael o'r Burdock Pill Manufactory, 44, Oxfurd-3treet,.Abertawe, am 15 neu 3i o stampiau. Perehenog, J. TEOMPSON. Goriiehivviwyr Cyfariwerthipl.Uun(Lin-. Barclay, Sutton, Sanger. Newbery, i|gn "'f|y Edwards, Mathers,a J. ThoTrwo-i. 1103-A PIANO EIIJl T E S, HiR M O NIU MS^ 1,I A PHOB MATH/I #FF|}RYNAU feEftBD. 1IAEM.0MUMS 0 dm CAETE^FiYN GYEANGWB^AS GELLIR I GWEUL A|« UNlllIYW BRIS#^ "y "it;f :} "MR. W. JAB^TT ROBERTAS If i— —r- — :— f DDYCnWEfrYD 0 FARCflNADOEDD PARIS, ac wedi prynu stoc anfcrth o OFFER YNAlSifV(^^fli A FU GANDDO ERIOED. Gall drwy hynygynyg i'w g^ismeriaid eiddo am brisiau-mor isel uuSMbllF^ ydd yn Lloegr. Y mae gaaddo hefyd auirywiaet-b'o PIANOFORTES AC HARM(^ %MS, AMKRK'AX ORISLINS, ^&c. (ail law), y cyfan gvda gostvngiad mawr. Rhodatr Discount heiiteth i bawb »yda" AEwMKOn Ymwehad a rydd foddlo*>.?• ° — Olass. CATALOGUE OF HARMONIUMS. A.—Lond>;<: •••• —»i"- 1 set of vibrators, in Polished Wobrat '7 Gs 1 r /-|A,^ETT ROBERTS' MANUFAcfURE. 1.—Five Octave 1 ser of Wirjjftorsj in Ash • 2-—Five Octaves, 1 set of vibrators, in Polislied Ash, Walnut, or Mahojraiiv onf' 3.—ONE STOP (Expression), 1 set of Vibrators '-the 4.—THREE STOPS: Sourdine, Expression, Tremolo, 1 set of Vibrators 11 pf' 5.—FIVE STOPS: Sourdine, Cor Anglais, Expression, Flute, Tremolo, 1 set of Vibrators S0Un £ me' C°1' E.xPressiou> Piute, Tremolofaaagyo Forte?, 1 set of Vibrators 13 G s' 7.—EIGHT STOPb: I^gason Treble, Diapason Bass, Principal S^foix Celeste), Expression, Sourdnie, lreniofc, and-two Fortes, 1* set of Vibrators The same in Oa4 Case (unpolished) 5f p 8. ELEVEN STOPS: Diapason Treble, Diapason Bass, Double "iipniilMt, fffnrf'itn, PrmdniV (Or Voix" 3# Celeste), Sourdine, Expression, Tremolo, two Fortes, and Kne^Pfedal, 2| sets of Vibrators 29 Gs The same m Oak Caso (unpolished) 8 g «8' •8A.-Same description as Class8, in Burr Walnut Case,by Chri&t^he &Etienne's,'or by Cesarini of Paris The same m Oak Case (unpolished). Size, 3ft. lOin. by lft. Sin. Hei-ht, 8ft rV FOURTEEN STOPS: Diapason Treble, Diapason Bass, Double Diap^u? liourdon,princiPair ^&3' Clarion, Oboe, BaSj.ou, Sourdine, Tremolo, Expression, two Forte:?, and Knee Pedal, 4 sets of vibrators 9 # The same in Oak Caw (unpolished) oH p 9A.-Samedescription as! Ctass^9, in Burr Walnut Case, by Christophe & Etieune'or by Cesarini of Paris 42 Gs. The samem Oak Cm (unpolished). Size, 3ft. 11m. by 2ft. 2in. Hemit 3ft 7ia v toat 10.-SEVENTEEX STOPS: Forte, Sourdine, Bassoon, Clarion, Bourdon Cor Augla^'Grand Jeu at" the knee, ExpressK», F. ute, Clarinette, Fifre, Hautbois, Tremolo, Barytone, Musette, Voix Celeste, Forte. I,y Christophe & Etienne's. 5 sets of Vibrators rn fj„ The same in pofi^R^Oak Case. Size, 4ft. by 2ft. 4in. Height, 3ft. 7in. Drrctk°aU7torkSnnK>mttmS' 0r^ns thoroughly repaired and reaovated, equal to new^f" experienced and f_ 1224—k Cyhctd&ir ar y laf o bob mis (yn awr yn barod rhif. 1 a 2—A rust a Medi). CJERDDOR Y CYMRY. PRIS TAIR CEINIOG. DAN OLYGIAETH ALAW DDU. CYHOEDDWYR-D. WILLIAMS & SON, LLANELLI. Cynwysa amrywiaetlywiwr o erthyglau ar Lenydd- iaeth Gerddorol o bob %J&v; ac anrhegir y darllenwyr a Darn Cerddorol ^n y ddau nodiant yn mhob rhifyn. Y mae y was- gerddorol yn siarad yn uchel ya ughylch y rhifynau cyntaf. I'w gael gan bob Llyfrwerthwr yn Nghymru, ac oddi- wrth y Cynoeddwyr. Dymunir yn neillduol ar i Arweinwyr Gprau ohebu a'r Cyhoeddwyi neu'r Golygydd. 121 1 nawr yn barod, mewn Llian hardd, gyda Steel Engraving o'r Av;-du r, jrris 4s 6c. QWAITH BARDDONOL HWFA MON. Cyrhaedda y gyf dros 400 o dudalenau, a chynwysa Awdlau, Cy wyddau, Arwrgorddi, Englvuion, Penillion, &c., &c. 9 D.S.—Er arbed oeliad a thrafferth, dymunir blaon- daJ-4s 6c, ac anfonir yGvfrol yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad. ELW I LYFRWERTHWYR. Aofoner pob archebion i'r Oyhoeddwyr, J. & fi. Jones, Market-square, Llanerchymedd, ueu i'r Awdwr, Bryn Hwfa. 1294-k TES ON INVESTMENTS: WHAT jJt to SELE7T—WHAT to AVOID." Oldest Investors' Guide. Sept. Edition (free). SPECIAL INFORMATION on AMERICAN RAIL- ROADS. All transactions in accordanco with the RULES of the LONDON STOCK EXCHANGE. F. W. MANSELL & Co., Sworn Stock Brokers, 43 and 43A, Palmerstone-buildings, E.C. Established 1857. Bankers: Loudon Joint Stock Bank. 982-1 -U E S PIIILLIP R, JAMES. PONTYPRIDD AND RHONDDA VALLET, BILL-POSTER AND TOWN CRIER, TREORKY. Rents a^lthe principal Posting Stations in Pontypridd y and Rhondda Valley. HOB9K AND TRAP KEPT FOTI HIRE. PIANOFORTE ON HIIIE. C d. Branch Ofiice: 6, huvch-street, Pontypridd. "-Ie Allan o'r icasq, HEN WLAD Y CYMANFAOEDD: Can i Baritone gau D. EMLYN EVANS. Pris Is. OC E N W C II I'M G A N: Can i Baritone gan D. EMLYN EVANS. I'r is Is. A If Y D D 0 L A Can i Soprano neu Tenor, gan R. S. HUGHES. Pris 6c yn y ddau Nodiant. A R FIN Y DON: J\. Can i Contralto gan R. S. HUGHES. Pris 6c yny ddau Nodiant. PA NEUOS Y G W Y N F Y D A U: C At wasanaeth yr Ysgol Sabbothol, Band of Hope, Cymanfaoedd Cerddorol, &c., gan D. EMLYN EVANS. Pris, H.N., Is.; Sol-fa, 4c. CYHOEDDEDIS GAN T. JONES, STATIONERS' HALL, TREHEEBERT, GLAMORGANSHIRE. 1055-A MAP,WOLAETII !)DIATREG A ACHOSIR I CHWILOD DUON, COCKROACHES, CHWAIX, BUGS, &c., trwy ddefnyddio POWDR PRYFAID SAUNDERS. Mefu gwirionedd, gellir clirio unrhyw breswylfod me,,rii dwy noswaith oddiwrth y trychfilod gormcsol hyn, trwy ddefnyddioy powdr rhagorol hwn. Ysgrifena un boneddwr i ddweydiddo gasglu dau bwys a hauer 9-Chwilod Duon, un boreu, ar ol dofnyddio POWDR PRYFAID SAUNDERS. Dywed un arall, Y mae'r powdr yn rhyfeddol yn ei effeithiau." Oherwydd y gofyniad dirfawr sydd am dano, gwerthir mathau efelycliol o hono. Rhag i neb gael eu siomi, gan hyny, y maea angenrheidiol edrych ar fod y geiriau POWDR PRYFAID SAUNDERS ar bob. bocs, Gwerthir ef gan yr holl Ffcryllwyr am 3c., 6c., a Is., ac yn wholesale yn 149, Duke-street, Lerpwl. 951-1 T'hs Ladkts' Gazette of Fashion, writes: "We 44 can conscientiously say that the Tea imported by Messrs. HORNIMAN is both strong and delicious, and that it has earned a well merited reputation for its purity and excellent lfavour." P' 1st otmnmmkWs Local Agents. CARNARVON OWEN, Chemist.. AMLWCH ROBERTS, Chemist. ABERGELE LLOYD, Chemist, CARDIGAN CLOUGHER, Stationer. CR1CCIETH BOWEN, Chemist. DINASMAWDDWY EVANS, Draper. DC)LGELLY MORRIS, Chemist. LAMPETER EVANS, Chemist- LLANEECHYMEDD JON ICS, Chemist. TREGAUON EVANS. Chemist. 1031—k y CYMREIG., LLUNDAIN JL 4 AND 9, THANirr-PLACE, TEMPLE BAR, STRAND, W.C., Four doors from Old Temple Bar, and OPP New Law Courta. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysn ei fod, o herwydd yr anogaeth wresog a dderbyuiodd gan y lluaws a fu yn aroe yn ei dy, wedi lielaethu y lie uchod, fel y gall sicrhau J dodwyddweh mwyaf drafaelwyr ac yrnwelwyr a Llundain, a hyny ara y prisi»,u mwyaf ym. 7. PELEN A U LLYSIEUOI JONES TREMADOG, SEFYDLWYD YN Y FLWYDDYN 1839. A brofwyd yn ystod y PEDAIR BLYNEDD A DKUGAIK a basiodd yn feddyginiaetli fwyaf effeithiol er symud pob anhwylderau, ac i ragflaeuu pob doluriau sydd yn dilyn diffyg treuliad bwyd. Cofiweh mai'r stumog sy'n treulio'r bwyd, ac naai o'r bwyd y gwneir gwaed. Gan hyny, y mae PELENAU LLYSIEUOL JONES TREMADOG, y gwaed burydd mwyaf effeithiol sydd yn bod. Na ,eder ar ol y lluaws Meddyginiaethau newyddion a di- orawf a gynygir i chwi, oud cadwer at YR HEN FEDDYGINIAETH, a brofwyd am dros BHDAIR BLYNEDD A DETOAIN yn iechyd .Jltotdd o ddioddefwyr. Ymofyner a'rgoruchwylwyr am Dystiolaethau o well- .adau y miloed'l a adferwyd o ymyl angau drwy offer- ynoliaeth 1 PELENAU JONES TREMADOG. ■: Ar werth gin holl Gyffyrwyr y byd, uwlmajSljiebao lie.; 2s. 9c.; a 4s. 6c. Y rhai IDwyaf yw y rhataf mewn cydwerth. Os met hir cu cael icawn ardal, anfonweh eu gwertb -n stamps i'r CAMBSUAN FII^L DEPOT, a deuaat yi: jl-gyda tUwud-y post'yn ddidraul. oc -.P, TWYLL !—Kid O Ilai na box cyfan c GILLS T RSMADOG -t.; r,RON. mATED WEEKLY JL' and Manufactures in Kstabl^w^^feur 1323 as the "Mechanics' Magazine." Edited by PERRV F..N-SESSJT, C.E. Ptijjished every Friday, for circ\i\aii )n in the United Kingdom, and on thiii pa,per (under 4 oz.) for forward- ;,ng to all parts of the world. f Iron and Coal Trados Reportabased 011 special cor- respondence for the Provinces, the Colonies, and Abroad, with Loudon and Birmingham Prices of Metals and manufactured goods, Notes on Current Topics. ScicntineNewsofthe Week, Now Companies, factory and Foreign Notes, American and other Gloaaings, Patents, Launches. SIXPENCE. t DOMINION LINE REDUCED FARES.—From LIVERPOOL every THURS- DAY. This Line books Passengers through to all parts of AMERICA, At Special Low 17ates. Sal -op, from Xio 10s; Inter- mediate, JE7 7s; Steerage, Y,4 4s. ASSISTED PASSAGES arc granted to Manitoba, the North-West Territory, and to all parts of CANADA. Assisted ocean rates for Agricultural Labourers, their Families, and Female Domestic Servants, f3 per Adult; Mechanics, Navvies, General Labourers, and their Families, 94 Children under 12 years, £ 2; Infants under One year, 10s. For Passage Tickets, apply to FmofN, MAIN, AND MONTGOMERY, 24, James-street, Liverpool. 1125-k _——') R< WEEGYSAU ESMWYTH A DIBERYGL vJ I'R RHAI SYDD WEDI TORI EU LLIEN(it,i. Patent OWEN GRIFFITH, Tryfan, Sir Gaernarfonu Price of Single Truss, 10s. do. Double do. 18s. í Fe geidw y Gwregysau hyn yr ymysga'roedd vn ea lie yn ddiifael, fel y gallo pob dyn wneyd pob gwaith. yn ddiboen ac yn ddiberygl. Hefyd," wrth wisgo'r Gv/regys newydd hwo fe gafodd llaweroedd eu gwneyd yn liollol iach. Mae'r enwogion enwocaf vn Llundain wedi gweled y Gwregys hwn, ac yn ei ganmol ya ddirfawr. D.S.—Geill y rhai sy'n byw yn mhel! gael Gwregys cymesnrîddynt trwy anfon desgrifiad cywir o natur a, maiut y to run!, yn nghyda mosur cvlcli v corph un fodfecld islaw ymyl uchaf asgwrn" v glun, at y gwneutliurwr. I'w cael gan OWE N WILL SADDLER, 5, CASTLE SQUARE, CAERNARFON. Dymuna O. W. hysbysuei fod yn cadw Gof yn Tiyfaa i wneyd pob math o waith i -a oaethwvr, kc." Y mae gan 0. WILLIAMS gyflawnder o Gyfrwyau Harms, I'xrwyni, Oer Ceilyiau Amaetnwyr, Chwipiau Bitiau. kc., mor i3el a neb yn Nghymru, yn ei fasnachdy 734-k 5, CASTLE SQUARE* CAERNARFON. BILLIARD BALLS, CLOTHS, CHALKS^ CUES, TIPS, and all other Billiard Requisites at HENNIG BROS.' Ivory Works, 11, High-street, London. W.C. Ola Balls adjusted or exchanged, and Tables Ro« cushioned and Re-covered. Price Lists, (loth anc Cushion Rubber Samples Post Free. Established, 1801 82i-k Price 3s, THE WELSH ROY A L ISTS The history of the Ancient House of Cefn Mably, and the Kenneyses (now Keiuieys Tyiite), wtil :A complete Family Pedigree. Also two Prize Epic Poems of the Cardiff Eisteddfod, 1879, on Syr Nichols Kenneys, Bart, the Captor and Defender of Chepstow Castle against Oliver Cromwell.-By Mr John Rowlands (Giraldus). Rhymney, Cardiff, formerly Librarian and Welsh Secre- tary to the late Sir Thomas Phillips, Bart F S A„FJt S« the eminent Antiquarian, Middle Hill. L IEBIG'S EXTRACT OF MEAT ANI MALT WINE. (C O L E M A N 'S ), A DELICIOUS BEVERAGE AND TONIC Made from Port Liebig's Extract c. Meat, and extract of Mali Nutritious^, Strengthening, Simulating, Flesh-forming, and Health-restoKiJ^for the Robuøl in Ti vmll as the Invalid. Strongly cevy: -bd bj the Medical Faculty. An nir- 1enefit is experienced after taking it; the ;rame is invigorated, and no ill-effeew ol1 ITANT TESTIMR 'OM MEDICAL MEN. Bridge House, Wickhsm M, T -l. October 16th, « Gentlemen,—I have much pleasure ia testifying the good result tube the use of y»' Lieblg's Extraell of Meat and Malt Wine." I hava used it with cotLa^lavable benefit in the case of my >wn child, and consider it a very valuable dietetic agent. 1 remain, Gentlemen, Yours respeetfully, FENWICKHELE, M.R.C.S., L-SJk veland House, Bowes Park, Messrs. Coleman & Co. Dec. 2nd, 1- Gentlemen,—I have used your "Liebles Extract of Meat and Malt Wine (Coleman's), and can bear tes«. mony to its value in all ca-ces of general and stomac& debility. Where vraste of body—as in the period of convalescence «bm illness of a wasting character j boiiere it to be an invaluable remedy. I shall cer- tainly prescn*kp -A ext onsively. I am. Gentleman, yours truly 6.E. flOCKEN, MJ)., M.B., M.Li.C.3 Sept. 1st. 1882. .(' Mr Merry Shottesliam, thanks Messrs. Colemaa- ro»-ne u«fr2e of 44 Lieb ig's Preparation," and wall omtl mwøpportunity of recommending it to his patients, ana to general and permanent invalids. Pints, 30s per doz.; Quarts, 50s. per doz: Carriage paid to any Railway Station in Greal Britain. Sample Bottle send for 33 stampa P.O. ORDERS TO Dit,MADE PAYABLE TO A AIN:D CO.. MUaflSS; STREET, NORWICH. old by and*Patest Medi, ..w "1..i1t. the United ffiEfigdom, in bottles, 28 9c. and 4s Gc. each. Ask for Coleman's Liebig's Extract of Most and Malt Wine, and see that you get it." ø., Yn y Wasg, pris 18.. gydctl,- Post, 18 2c. PRIF EGVYDDORION y AMAETRYDBIAETH, GAN HENRY TANNER, YSW., F.C.S., Proffeswr Gwyddouiaeth Amaeth- yddol yn Ngholeg Aberystwyth, ae Arholydd mewn Elfenau Amaeth- yddiaeth dan adran Wyddonol y Llywodraeth. Mae PROFFESWR TANKER wOOl ysgrifenn RHAGAliWEINlAD ar- benig ar gyfer yr argrapbiad hwn. yn clal perthynas ag Aniaethyddiaeth yn Nghy;iiru. Mae y gwaith wed1 dcrbyn eymer- adwyaeth prif Sefydliadau Awaeth- yddol, a.c ni ddylai un Amaethwr fod heb ei astudio