Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

EISTEDDFOD Y RHOS.

! Canu nen Bregetha ?I

RHOS.

PONKEY.

Undeb Annibynwyr Dinbych a…

News
Cite
Share

Undeb Annibynwyr Dinbych a Fflint. Yr wythnos hon cynhaliodd Undeb Eg- lwysi Aunibynoi Dinbych a Fflint eu cyfar- fodydd blynyddol yn y Wyddgrug, o dart lywyddiaeth y Parch W James, Sam. Yn ystod y gynhadledcl dydd Mercber hu am- ryw faterion o bwys cyfundebol dan iylw. Derbyniwyd pedwar o geisiadau o eglwysi yn awyddus am gynhal yr Undeb y flwydd- yn nesaf, ond ar eglurhad Mr Humphreys un o'r deaconiaid lleol, dewisiwyd Llangoll- en fel lie i'w chynal, am y bydd y flwyddytl1 nesaf yn ganarlwyddiant sefydiiad yr acho? Annibynol Cymreig yn Llangollen. Etholwyd Mr T H Roberts, Rhuthyn, yn unfrydol fel llywydd am y flwyddyn nesaf, a'r Parch Thomas Roberts, Wyddgrug, yn Ysgrifenydd. Cynygiodd y Parch H Ivor Jones, Caer, benderfyniad yn datgan cymeradwyaeth o'r mudiad roddwyd ar droed gan ddiaconiaid y Cyfundeb gyda'r bwriad o ychwanegu y cyf- logau dehr i'r gweinidogion. Cynwysai y penderfyniad hefyd y gobaith y gwneir rhywbeth yn nghyfarfodydd agoshaol yr Undeb Cymreig gyda'r diben o gael deall- dwriaeth ag Undeb Cynulleidiaol Lloegr a Chymru, mewn trefn i ddwyn yr LTndet> Cymreig i delerau y Drysorfa Ganolog. Eiliwyd y penderfyniad gan Mr D Jones, Heartsheath, a chariwyd ef yn unfrydol. Cvnygiodd Dr Oliver, Treffynnon. ben- derfyniad yn cydnabod y pwysigrwydd o ddysgu dirwest, ac hefyd y Gymraeg yn ysgolion elfenol y ddwy Sir, ac yn diolch I Bwyllgor Addysg Sir Ddinbych am y modd tn haelfrydig yr oeddynt wedi estyngrant." i gynorthwyo athrawon i fod wedi cu harfogi yn weU i gyfrana addysg yn egwyddorioa dirwest, ac hefyd yn yr iaith Gymraeg. Yr oedd y penderfyniad fodd bynag yn gofidio fod Pwyllgor Addysg Sir Fflint wedi gwrth- od parhau y grants i alluogi eu hathrawon i fynychu yr ysgol haf ar ddiwest a'r Gym- raeg, ac yn protestio yn y modd mwyaf pendant yn erbyn y polisi a fabwysiedtr gan y mwyafrif ar y Pwyllgor. Dywedodd Dr Oliver iddo fod yn gysylltiedig a materion addysgol yn Sir Fflint am lawer o fiynydd- au, ond o dan yr awdurdodau newydd yr oedd Cymy ac Y mneilldu wyr wedi eu taflu ar un ochr, yr oedd addysg yn awr yn nwy- law Saeson, ac yr oeddynt wedi gweithredu yn y cyfryw fodd fel ag i bron ddinystrio y gwaith wnaed gan y PwyUgor Addysg blaen- orol. Twyllwyd canoedd o etholwyr Ym- neillduol yn Sir Fflint, a phleidiasani i ddynion nad oedd ganddynt un cydymdeim- lad ag addysg. Eiliwyd y penderfyniad gan y Parch T Roberts, Wyddgrug, a chariwyd ef yn utifrydol. Dydd lau cynhaliwyd cyfarfodydd pre- gethu yr Undeb pryd y gwasanaethwyd gan y Parchn Elfed Lewis, Beu Dalies, ae Edwr Jones, Rhyl.

Advertising

I "2fto £ pu6au. i

ANRHEGU Y PIECE W. H.! LEWIS,…