Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

EISTEDDFOD Y RHOS.

! Canu nen Bregetha ?I

RHOS.

News
Cite
Share

RHOS. Casgliad Mawr.—Prydnawn Sul diw- eddaf gwnaeth Ysgol Sul Penuel fichas- gliadmwr chwarterol, pryd y sicrhawyd y swm 0 620 13s, I Ic- CYFARODD Y SGOL.-Y Sul diweddaf. cyn- h- li wyd Cyfarfod Ysgol, dan nawdd Undeb Bedyddwyr Dyffryn Maelor, yn nghapel Penuel. Llywyddwyd yn nghyfarfod y boreu gan vlr, Ben Davies, Johnson Street, ac yn yr hwyr gan Mr William Griffiths, Meirion- House. Cafwyd adroddiadau yn ystod y dydd gan J Maelor Williams, Tom Ellis Jones, Sarah Jones, Gwenfron Jones, Nellie Dodd, E Davies, S H Jones, a Mrs E R Jones, Baptist street. Rhoddwyd Unawdau gan Misses Rose Roberts, Annie Jones, ac E Williams, hefyd cafwyd rhanga,n gan bafti Mr Thomas Samuel. Cafwyd anerchiadau ar wahanol agweddal1 ar waith yr Ysgol Su! gan y Llywvddion ac anerch- iad i'r bobl ieuanc gan Mr Robert Morris, Ponkey. Mwynhawyd y cyfarfodydd yn fawr gan gynulleidfaoedd iiuosog, yn gymaint felly nes pen dyhead cyffredinol am gyfar- fodydd eto yn fuan. Arweiniwyd yr adran- au defosiynol gan Mti S Rowley, W Evans, W Garner, ac R Morris. CVNRVCHIOLwYR.- V Parch W H Lewis, Siloh Johnstown, a Mr G W Hughes, Capel Mawr, Rhos, oedd cynrychiolwyr Cyfarfod Misol Dwyrain Dinbych i Gymdeithasfa Gyffredinol yr M C Cymreig a gynhaliwyd yn Neath, Deheadir Cymru yr wythnos ddiweddaf. Damwatx.—-Gyda gohd blin y deallwyd am y ddamwain ddaeth i ran Mr William ¡ Sauvage, Campbell street, Rhos, tra yn I dilyn ei alwedigaeth yn Nglofa yr Hafod I nos Fawrth. Gweithiai yn y gloyn mawr, ac yn ddisymwth disgynodd darn mawr o'r beind. Tarawyd ef ar ei gefn, a derbyn- iodd niweidiau difrifol iddo. Hefyd torwyd ymaith ddau o'i fysedd oddiar ei law dde. Mae ar hyn o bryd yn gorwedd adref mewn cyfbvr difrifol. Gweinyddir arno gao Dr Davies. Materion PLWYFOL.-N os Fawrth mewn cyfarfod arbenig o'r Cynghor Plwyf, pender- t, fynwyd fod Pwyllgor unedig o Gynghor y I Rhos a Chynghor Penycae yn cyfarfod i ystyried yr ad-ddosraniad crvbwylledig o o ddosbarth etholiadol Wardiau y Rhos a Phenycae ar y Cynghor Sirol GALWAD —Nos Sul diweddaf daeth cyn- ulliad anarferol gryf o'r aelodau i Bethlehem. t Y rheswm am hyn oedd tod adroddiad y Pwyllgor fu'n eistedd i wneyd trefniadau yn I nglyn a dewis olynydd y Parch R Roberts I 1 gael ei gosod o flaen yr Eglwys. Cyflwyn- wyd yr adroddiad gan Mr William E Jones, Ysgrifenydd yr Eglwys. Yr oedd y Pwyll- gor yn argymell v Parch Peter Price, B.A., Dowhis, a phan roddwyd yr enw i'r cyfarfod cafwyd unfrydedd nodedig dros estvn gal- wad i Mr Price. Mae gobaith cyffredinol, nid yn unig yn Bethlehem, ond trwy'r ardal y bydd i Mr Price ei derbvn. CERDDOROL-Mae Mr G W Hughes, G. & L., Johnstown, wedi ei ddewis eto yn arweinydd Cymanfa Ganu M.C., Ler- pwl, yr hon a gynhtlir yn y Sun Hall. Mae hon yn un o brif wyliau cerddorol yr enwau, ac mae ei appwyntiad, a hyny gydag un- frydedd cyffredinol fel y dealhvn, yn siarad yn uchel am wasanaeth Mr Hughes fel ar- weinydd cymantaol.

PONKEY.

Undeb Annibynwyr Dinbych a…

Advertising

I "2fto £ pu6au. i

ANRHEGU Y PIECE W. H.! LEWIS,…