Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

AT WEITHWYR YR HAFOD.:

----,.--------"--P,-----.--,-…

;. JOHNSTOWN.

Advertising

RHOS

News
Cite
Share

RHOS AT FIsl CxoTiuBwYR -Gan fod gwylia-i v Grn^lifch yn digwydd yr wythnos nesaf, bwriadwn gyhoeddi yr Herald nos Iau nesaf yn lie nos Wener fel arfer. dawn ni erfyn Ar ein gobebwyr ac hvebysebwyr i anfon eu cynychion i law erbyn dydd Mawrth nesaf yn ddiffael. Y MESSIAH.—Rhocdir perfformiad 0 D.rai'bgau aufarwol Handel yn y Capel Mawr, nos Fercher nesaf, gan Gymdeithas Goiawl UlledigOapel Mawr, yn cael eu cynorthwyo gan rai o ddatganwyr blaen- af y dydd. Os am ddyror a5id chwaeth ac y^bryd anogwn ein darllenwyr i ddal ar y cyfie o glywed prif waith cerddorol y byd. ■ OYMDETTHAS BYDOFKYOOI. Y MEECHED.—Mewn eysylltiad a'r uchod eynhaliwvd Te P:rti a Chyfar- fod Cyhneddus yn YsgoKiy B-thlehom dydu Llun diweddaf. Llywyddwyd y oyfarfoi ya yr hwyr gan Mr I D Ho'woi1, yr hwn a d,'a.dod,)d,l anerohiad bwrp^eol. Cafwyd anerchiad hefyd eras y Pa ch J Howell ar byneiau politicaidd y dydd, Rchan Mrs W R Hugbes ar w,¡jth mercbed mewn gwleidydd- iaeth. Yn ystod y gweithre iiadau dat^anw^d nu- I awd gan Mr G. Williams, BUT Y CAWSOM YE HEN* DKSTAMENT." — Nos Sadwrn, gerbron Cymd*ithaH Ddiwylliadol Bethlehem a Salom. bn y Par-h J Vernon Lewis, B.A., B.D., Lerpwl. yn traddodi auerchiad ar y tes- tyn dyddorol uchod. Yr oedd cyculliad mawr wedi dod yn nghyd, a llywyddwyd e-an Mr W Bdwiirds. I Cafwyd anerchiad ragorol, a hyderwn gael cyfltj i sylwi yn fHDylach arni wedi jr el prysurdeb yr etholiad heibio. YEWELIAD BLYNYDDOL.—NOS Fiwrth diweddaf. ar ran Cyfarfod Misol M C., Owyrain Dtnf>ycb, ym. 1 welodd y Parch ff P Roberts. Coedpoeth a Egl,%vF; t y Cspel Mawr, i arohwilio y Ilyfrati, a chapl adrodd- iad o sefyiltVr Ezlwys. Datgauwyd boddhad mawr I gyda'r gwaith wnaed yn ystod y flwyndyn. Y Fonl) (IEON. Nos Wener darllenwyd p >pur I oynwysfiwf- ar y Daylight Saving Bill gan Mr J T Pritohard, Hall street. Rhoddodd eglurhad evI- lawn o dd&rpariadau y Mesur hAD, a difynwyd barnan dynion enwog mewn gw-ihanol gylohoedd am dano. Siaradwyd gan amryw eraill yu ddilynol a chynes ddiolchwyd i'r siaradwr. CYFARFOD LLENYDDOL.—Cynhaliwyd Cyfarfod Llenyddol llwyddianue yn Nshapel Moriah, nos Lun diweddaf, o dnn lywyddiae&h y Parch B Williams HiU street. Cafwyd cynulliad llaosog, a infer dda o gystadleuwyr ar y gwahanol destynau. Enillwyd y gwobrwyon gan y rhai eanlytiol;-Urawd i sop rano nen denor, "0 na by d,iÍ'n Haf o hyd, Mr Tom Pritohard unawd i blant dan l6eg, Plygiod y Bedol," Afiss Mary Davies Stryt Issa cystadleu- aeth i'r parti heb fod dan 12eg mewn iaifer a ganont j oren yr Anthem Mi edrychaf ar i fYDY" (G. unod) Parti Gobaith, o dan arweiniad Mr A E Jones dhdl hunan-ddewisol. Misses Gr ffiths a Williarrs, Ponkey araeth bnm mnDyd, Mr John Roberts, Hblt street; adroddiadibhmt. "Ta!Joh)'Dehmdynu'r Nyth," 1, Miss May Jones, New street, 2. S >rah p R berts, Smith street; adroddiad agored i bob 08 d, Y Groea," (Islwyn), Mr Wm J Edwards, Camp bell street. Yn ystod y cyfarfod, cafwyd unawd ar y berdoneg gan Miss Ceridwen Davies, ao unawd gan Misa Annie Jones. Y beiraiaid cerddorol oedd. ynt Mri J Hartley Davies, a Joseph Bellis; lien- yddol, Parch R Williams.

PONKEY.

Advertising

-----__-----------------PONKEY.

Advertising

GOHEBIAETH.

GOHEBIAETH.