Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

RHOS

Advertising

Mr Harry Evans a'r Alawoti…

, . PORKEY.

IGOHEBIAETH.

News
Cite
Share

I GOHEBIAETH. TUCHANIAD O'R RHOS. A t Glygydd Herald y Rhos, SYR,—diolchwn 0 ga'on i chwi am roddi cymaint o le ar dd-ilenaa yr Herald i ryw rai herio, oblegid nid oes geoym ni un organ arall a bar foddion i ruo tine ddsffroawl yn nghlustiau trethdalwyr diniwaid a chysglyd y Rhos. Ond mae yr amser cysgu wedi myned heibio, a'r gwrol a chadarn JOHN EVANS unwaith eto wedi cymeryd y Drumstick yn ei law, a chured bellach, medd Trebor Grugog, nes llwyr ddeffro pobl y Rhos a'r cylchoedd, neu burstio' drwm clust pob copa fel na chlyw byth. Cofiaf yn dda, Syr, rhyw saith mlynedd yn ol, pryd yr oedd fy ngbyfaill John Evans, a'i blaid fechan, wan, yn gorfod 4 testio' teimladau y trethdalwyr trwy y Cynghor Plwyfol, ac ya wir, yr oedd cael y Cynghor i alw Cyfarfod Plwyf mor anhawdd ag ydoedd i 4 Lloyd George' wthio ei Budget trwy yr Upper House. Cafwyd y cyfarfod ar eu gwaethaf, ond methwyd a cbario iachawdwriaeth y bobl, a dim yn rhyfedd, gan gymaint, y gwrth- wynebwyr oedd yn y camp ar y pryd. Rhyddfrydwyr yn wir Maent yn ddi- gon a chymeryd iechyd dyh oddiarno, wrth eu gweled mor ofnadwy yn cymer- yd arnynt gynrychioli y bobl, ac ar yr un pryd yn chwareu Lord Lansdowne a'u pethau pwysig. Ond dyna hanes pobl y Rhos—erioed o ran hyny, ydyw gwneyd eu gelynion yn flaenoriaid. Does dim yn rhyfedd ein bod yn glai unwedd hyd bene gluniau. Gwrthodwyd y gwaith mawr a buddiol, a dorwyd allan y pryd hyny gan Mr John Evans, gwaith gafodd tystiol- aethau cryfaf,—dros yr hwn yr oedd ffeithiau anwadadwy yn ffafr cael Urban Powers, gan Flaenor y Cynghor a'i glic. Mewn un nos yn Lansdowne Hall y Rhos difethwyd blwyddyn gyfan, o waith, caled John Evans a'i fyddin fach, lesson i bawb oedd y 44 Licensing Bill. Diolchwn meddaf eto am y Gymdeithas Rhyddfrydol Ieuainc y Rhos, bum yn eu plith, a gwelais yno ragolygon dymunol i bobl y Rhos. Cefnoged pob perchen anadl y gymdeithas hon. Helpiwch y gwyr ieuainc penigamp ag sydd yno, wedi tynu eu cotiau a thyrcbu eu llewis fel rhai wedi penderfynu na chaiff y Rhos ddim bod gan mlynedd ar ol yr oes. Cadewch draw oddiar etch Cynghorau y 4 moderates' yna sydd o dro i dro yn myned i fyny gyda mwyafrif mawr drwy gario lliwiau yn eu cotiau mor anghyd- naws a'u hegwyddorion. Disgwyliaf weled y tymhor nesaf o'r Cynghor Plwyf a'r Cynghor Dosbarth wedi eu haddurno a gwyr o un gwaed i gyd. Maddeuwch i mi Mr Golygydd os tros- eddaf, oblegid bu agos i mi gynyg Mr Ted Jones yn Gadeirydd ty Cynghor Plwyf nesaf. Ond os na chaf et gynyg yn y fan hyn, mae genyf berffaith hawl i obeithio mai felly y bydd, Deffrowch. bobl y Rhos, a chofiw,ch chwedl y Sais 44 Never too late to mend. Aed John Evaus yn ei flaen, ac eled trethdalwyr y Rhos fel un gwr i ddal ei freichiau i fyny, a chawn yn fua-a iawn ddweyd gydag un llais "Heddyw daeth iachawdwriaeth i'r fangre hon." Yn wir Mr Gol, rhowch i mi Dori iawn, a gwyddaf pa fodd i wneyd ond yr half-and-haljs yma sydd yn If add poblt y maent fel infernal machines, yn caniatau i chwi eu troi a'u trosi am ychydig, ond look Daliwch arnynt, tcanys wrth euJfiiwr, yr adnabuwch hwynt. Disgwyliaf weled WN John Evans yn Ward y Pant heb un paft ar ben y poll, a buan iawn y cawn glywed fod Brush and Blacking trade wedi mYQetf t- lawr 50 per cent, apobt wedi manteisio teirgwaith hyny. Gobeithiaf nad wyt yn trethu gormod a'r eich gofod, Syr, ond y mae calon dyn yn gwaedu wrth ein gwel- ed yn cael ein cymeryd yn cymaint Ifwl- y iaid.—Ydwyf, TREBQR^GRUGOG.

NODION.

Y Ddyfrclwy, o'i Tharddiad…

'OLODYDD,

[No title]

I..,..,,' IChester Historical…

[No title]

'OLODYDD,