Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

-. AP VYCHAN.

Cymdeithas Rhyddfrydwyr Ieu'ainc…

¡GOHEBIAETH.

Cynghaws yn erbyn Pwyllgor…

News
Cite
Share

Cynghaws yn erbyn Pwyllgor Eisteddfod. Dygwyd achos o flaen y Btrnwr M'iss, yn Nghaernarfon, gan Gymdeithas Gorawl Disgwylfa yn erbyn Pwyllgor Eisteddfod Bank Holiday Pwllheli i sicrhau y swm o £ 5 15, haner y swm a gadwyd yn ol yn yr Ail Gystadleuaeth Gorawl. Hysbyswyd fod yr erlynwyr wedi dod i'r gystadleuaeth ar y dealldwriaeth fod dau gor i ddod yn mlaen, heb yr hvn nid oedd o fudd iddynt fyned, gan fod haner y wobr yn ol yr amodau i'w chadw yn ol os na byddai cystadleuaeth. Y Sul o flaen y gystadleu- aeth derbyniasant hysbysrwydd mai yr ail gor oedd Clwtybont, ond nid oedd yr erlyn- wyr erioed wedi clywed fod cor yn y fan I hono o gwbl. Haerai Ysgrifenyddion yr Eisteddfod fod enw dau gor wedi dod i law. Daeth un Clwtybont i mewn ar lythyr-gerdyn, ond nid oedd enw wrtho. Dinystriwyd y Ilythyr- gerdyn yn union wedi ei dderbvn. Yn ei adolygiad dywedai y Barnwr fod J yr achos yn edrych yn un amheus iawn, ac fod y Pwyllgor wedi gweithredu mewn modd rhyfedd i ddinystrio y llythyr-gerdyn, ac wedi cymeryd mantais iselwael o'r ffaith nad oedd ond un cor wedi ymddangos, yn en- wedig wedi i'r beirniad ddyfarnu ei fod yn teilyngu y wobr yn gyflawn. Fodd bynag, nid oedd prawf o dwyll gwirfoddol, a dyfarn- ni yn ffafr y diffynwyr.

Streic Wynnstay.

Y Ddyfrdwy, o'i Tharddiad…

Advertising

Wrexham Board of Guardians.…

------Daeargryn yn Neheudir!…

Barnabus v. Bersham Colliery…

PONKEY.