Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

-. AP VYCHAN.

News
Cite
Share

AP VYCHAN. Nos Sadwrn diweddaf, Chwefror 12fed, (gyfarfu Cymdeithas Ddiwylliadol Auni- bynwyr Bethlehem a Salem i gael ym- driniaeth ar fater dyddorol iawn, sef a Noson gydag Ap Yychan." Darlleuwyd ttri o bapurau ar (I)-" Ap Vycban fel Dynt Mr Edward Jenkius; (2)-" Ap Tyehan fel Pregethwr a Duwinydd," Paich J Milton Thomas; (3)—"Ap Tyehan fel Bardd," M r G F Hedley. Cymerwyd gryn ddyddordeb yn yr am- gylchiad ar gyfrif y cysylltiadau agos fa .sydrhwng y gwr hyglod uchod a'r ardal boblog hon. Bu Ap Vychan yn gweini- .dograefchu yr acbosion Annibynol yn Mhiwyf Ruabon, sef Rhosllanerchrugog, ftbo^ymedre, a RuaboD, am gyfnod o !,íth mlynedd. Ar ol gadael y cylcb yn I 1855 colpddai deimladau cynes iawn am f bobl a'r lie, oherwydd yma, y bu farw ei ferch ieuengaf o'r clefyd coch, ac yn hen iGladdfa y Wern, Coedpoeth, y claddw)d Jbi ffvda galar dwfn. V r oedd Ap Vycban yn ddyn o gyfeir- rladau anarferol. Saif y n yr un rhestr a airaethog, Tanymarinn, a Mynyddog, ac eraill oeddvut yn feirdd, Ilenorion, a phre- etbwyr athrylitbgar. Yn y papur cyn- ,taf rhoddwyd trem dros ei fywyd llafur- jawr, ei ragoroldeb fel, dyn o atbrylith a, dylanwad Did bychan yn ei fywyd teu-, luaidd a cbyhoeddus. 0 gartref tlawd a 4listadl diiijgodd i fYDY drwy anhawsderau ) lawer o fod yn fugail defatd ac wyn i ar- "wain praidd yr Arglwydd nx-wn bywyd a sbucbedd. Er yr boll aufiuieuion daeth brif wr yn ei ddydd, yo ysgolhaig, "jbardd, lienor, pregethwr, ac athraw yn gboleg Duwinyddol y Bala. Ei alluoedd pregethwrol a duwinyddol vddaethai i'r golwg yn yr ail bapur. Meddai byawdledd ac arabedd meistr y ^ynulleidfa, a llawer gwaith y bu torf lawr yn torri allan i wylo neu i orfoleddu .óO dan etfeithiau dylanwad ei bersonoliaeth Sk genadwri. Daeth yn un o brif bre- getbwyr yr enwad yn ei oes a'i wlad ei faun, Prawf darlleniad o'i ddarlithiau .4u winypdol i fyfyrwyr y Bala, yn ystod yr amser y bu yno yn broffeswr, ddyfnder JBUC eangder ei syniadau am Dduw, y ..Oreadigaeth, a'r Gwaredwr, &c. Bu yn ddarllenwr caled a chyson ar hyd ei yrfa, „a diau iddo roddi cychwyniad da i lawer ,.ayn ieuanc wynebu ar waith mawr ei ywyd yn y weinidogaeth. 0 bryd i bryd ^ysgrifenwyd i'r cylchgronau cenedlaethol litboedd canmoliaethus i fywyd a chy- s,!Beriad Ap Fychan gan ddynion galluog I brofasant ei werth a'i allu. Yr oedd yn enwog fel bardd ac enill- odd y Gadair Genedlaetbol ddwywaith. sef yn Nghaetlleon a Rhyl. Nodweddid ei farddoniaeth gan adnabyddiaeth agos a chyfrin o Natur yn mhob agwedd ami. Yr oedd wedi sugno yn helaeth o lenydd- ;iaeth ei wlad ei hun, a gwledydd eraill. .Carai y Mesurau Caethion, a'i hoff air zedd, Y Cywydd yw y canu Cymraeg." Coron Barddoniaeth Gymraeg, iddo ef, joedd ei .Gynghaneddion. Felly y cyfan- .soddai, gan mwyaf, a chaffai flas a mwyn- (had wrth ganu i'w fam-wlad, a bro ei enedigaeth. Gallai hefyd brydyddu can- euon rhydd, ac y mae ganddo ami i del- yneg dlos a thyner, yn llawn o fiwsig, a'r wir Awen. Pwy fu uwch nac Ap Výchan-ar ddawnus Farddoniaeth o Anian; Tarawiadau fel trydan Roisai dorf yn wres a'i dan. Siaradwyd yn ystod y cyfarfod gan rai a adwaenesnt Ap Vychan yn ei ddydd, ac A fuont yn gwrando ar ei ddoniau amryw- iol. Yn eu plith yr oedd Mr Bryan o'r America, sydd yn awr yn aros gyda pher- thynasau yn Rhos; Mr John Roberts, Mount View, a Mr John Parry, (swyddog- ogion yn Methlehem,) a'r olaf yn arwein- ydd y Garv ers adeg Ap Yychan. Lly- vwyddwyd gan Mr Samuel Roberts, Salem. -< f Dyddorol yw cofnodi fod nnh i Ap Veb- I AN (LvLr D V Tijotuati) yu b/W ya breHeu<>I yn America, a chvfathraeh cvd- J rtiywgddo a chyfeiliina yn Rhos. Ma. Mr Thomas yn wr a ptinrchus yn I wiad houo, ac wedi cad.v nrirhyde-ld ac enw da ei dad yn ddiiychwiu am Hvnydd- au lawer. GFII.

Cymdeithas Rhyddfrydwyr Ieu'ainc…

¡GOHEBIAETH.

Cynghaws yn erbyn Pwyllgor…

Streic Wynnstay.

Y Ddyfrdwy, o'i Tharddiad…

Advertising

Wrexham Board of Guardians.…

------Daeargryn yn Neheudir!…

Barnabus v. Bersham Colliery…

PONKEY.