Hide Articles List

6 articles on this Page

1;4"1 w fl,-) tt 6 a 1,1 ,I…

Y SENEDD.

News
Cite
Share

Y SENEDD. Hysbyswyd nos Lun diweddaf fod y cvfnewidiadau angenrheidiol yn y Weiti- vddiaeth, oherwydd penodiad Mr Herbert Gladstone yn Uchel Raglaw dros Dde Affrica, wedi eu cwblhau, a'r rhai canlyn-r ol wedi eu dewis i'r swyddi gwag:—Ys- grifenydd Cartrefol, Mr Winston Church- ill,; Llywydd y Bwrdd Masnach, Mr Sydney Buxton Canghellydd v Duchy of Lancashire, Mr J A Pease; Postfeistr Cyffredinol, Mr Herbert Samuel. Yn ychwanegol at hyn appwyntiwyd The Master of Eiibank, A.S., yn Brif Chwip Rhyddfrydol. Dydd Mawrth ymgynullodd y Senedd newydd am y tro cyntaf wedi'r etholiad. Busnes blaenaf y Ty oedd dewis Llefar- ydd. Ar gynygiad Mr Burt, A.S., Tad y Ty, dewiswyd yn untrydol Mr J Low- ther i ail-lanw y swydd a lanwodd gyda'r fath anrhydedd y Senedd diweddaf. Yna aed trwy y seremoni henafol o hysbysu hyny i'r Brenin a'r Arglwyddi. Y gweddill o'r wythnos bu yr aelodau, hen a newydd, yn cymeryd y llw o ffydd- londeb i'r Brenin, ac yn cael eu cyflwyno i'r Llefarydd. Un o'r golygfeydd mwyaf trist yn nglyn a'r gorchwyl hwn oedd dy- fodiad Mr Joseph Chamberlain yno dydd Mercher. Dygwyd ef at y Ty mewn cer- byd, dan ofal ei briod a'i fab, Mr Austen Chamberlain. Yna cerddodd yn mlaen yn pwyso ar ei fab ac Arglwydd Morpeth, an yn mhob braich. Mor ddiymadferth ydoedd fel y bu raid i'w fab arwyddo y eofrestr yn ei le, a'r oil a wnaeth ef oedd adrodd geiriau y llw, a rhoddi croes a'i law chwith gyferbyn ei enw. Nid oedd ond ychydig yn y Ty ar y pryd, a dywed y rhai a welodd yr olygfa ei bod yn un bruddaidd i'r eithaf. Agorir y Senedd yn ffurfiol gan y Brenin dydd Llun nesaf, pryd y bydd yn myned yno yn bersonoi yn nghanol y rhialtwch arferol. Llawer o ansicrwydd sydd trwy'r wlad beth fydd cynwys yr Anerchiad. Ond mae hyn wedi ei gloi hollol rhwng y Brenin a'i Weinidogion. Modd bynag gellir ymdawelu yn y ftaith y bydd i Mr Asquith wneyd y goreu o'r amgylchiadau dyrys. ac y rhydd ei bolisi foddhau i'w ganlynwyr.

Mr Lloyd George fel landowner.

-RHOS''

Advertising

DARLITH YH BETHUL, PONKEY.