Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

RHOS COMPENSATION CASES.

i Ruabon Education- Committee.

Advertising

t Y DDU WINY DDIAETH NEWYDD.

News
Cite
Share

t Y DDU WINY DDIAETH NEWYDD. Nos Sadwrn daeth cynulliad cryf i Ys- ^oldy y Capel Mawr i wrando ar y Parch .f £ Morris, M.A., Dolgellau, yn traddodi ^aoerfihiad ar y-Dduwinyddiaeth Newydd. ■ Oymerwyd y gadair gan Mr W Edwards, Hall street, yr hwn mewn byr eiriau pwr- -jjfcsol a gyflwyuodd yr anerchydd i'r cy- laiibd, a chafodd dderbyniad gwresog. Yd agor dywedai Mr Morris fod llawer yn amheu y priodoldeb o ymosod ar ddal- I tadau y DduwlDyçldlaeth Newydd, a dy- wedent mai gwell fyddai iddynt farw yn rfgu pwysau eu hunain, a'u bod yn prysur ,wtieyd hefyd. Ond nid oedd ef yn cyd- ^lygu a'r rhai, hyn. Er obosibl rod y son jim dani wedi gostegu gryn lawer, eto yr ..oedd llawer yn 4igledig o'i herwydd, ac yr ,oedd yn werth ladlenu ei thwyll pe ond J gadaruhau y rbai hyn. Cynllun Mr Morris oedd gwneyd di- -lyniad^u ,helaeth o lyfr y Parch R J .Campbell, "The New Theologyac yn tDgcieuni y Beibl a chredo yr Hen Dduw- Inyddipn geisio dangos naill ei fod yn «samddarlunio y cyfryw i'w fantais ei bun, fJeu ynte nad oedd yn eu deall yn lbriodo Galwodd sylw ei wrandawyr at fraw- ,.ddeg gan Mr Campbell lie y cyfeiriai— :£ hyny heb fod yn yr iaith fwyaf dethol- ,edig-at syniad yr Hen Dduwinyddion Jim Dduw fel Bod yn cael ei aflonyddu a'i #wystro gan ddynion, ac er eu dwyn yn oi drachefn yn mabwysiadu infer o ex- pedients y penaf o ba rai Of" la anfoniad Ei 'Unig-anedig Fab i ddioddef a marw mewn trefn iddo Ef fod yn rhydd i faddeu i'r #hai oedd yn aflonyddu arno. Mewn jSnodd meistrolgar dangosodd y darlithydd Bad oedd yr Hen Dduwinyddion yn dal ;syniadau o'r fath. Nid ydynt yn dweyd fod pechod dyn yn aflonyddu ar Dduw, .onci caria Ef Ei waith yn yr universe yn jnlaen 0 hyd fel pe na bae dyn wedi pechu o gwbl. Yn bytrach nag aflon- yddu ar feddwl yr Anfeidrol rhoddodd pechod dyn y Cyfleusdra iddo ddat- guddio dyfnderoedd Ei natur gariadus. r Cyfsiriodd y darlithydd at yr hyn ddy- ,wed y Dduwinyddiaeth Newydd yn ughvlch y cwymp. Ereubodyngwneyd .i ffwrdd a'r hyn ddysga yr hen ysgol am ,Jario, methent adael y termau yn lionydd, .defnyddient hwy yn barhaus i'w hamcan- jon eu hunain. Heblaw hyn addefent Jiwythau ar eu gwaethaf fod baen o wir- ionedd yh gorwedd o dan yr atbrawiaeth, a charient ef yn mhellach yn ol na'r Hen Dduwinyddiaeth. Tra y credai y rhai fhyn mewn eyfnod o ddiniweidrwydd di- bechod, yr oeddynt hwy yn dweyd mai .cwymp oedd dyfodiad creadigaeth meid- rolyn i fodolaeth, darostyngiad o'r per- ffaitb i'r anmherffaitb." Sylwodd hefyd ar eu syniadau mewn pertbynas a Christ o ran Ei ymgnawdol- fad, gan y dywedant nad oedd dim mwy dirgelatdd ynddo na genedigaeth neb dyn Arall,—mab Joseph yn unig ydoedd. O'r fan byn arweiniodd ei wrandawyr at eu uvniadau yn nglyn ag lawn Crist, ac nad oedcl dim rhinweddol ynddo ond fel yr oedd yn esiampl yn unig. Mae pob dyn yn alluog i enill yr un lawn yn ol y Pduwinyddiaeth Newydd fel y difynai:— Dilyawch Lances Byddin yr Iachawdwr- laefch i lawr i'r slums, gan ymbil a rhyw ,dad i roddi i fyny y cwpan ddamniol, a chanfyddwch yr lawn." Ewch gyda J Keir Hardie i Dy'r Cyffredin, a gwran- arno yn dadleu am gyfiawnder i fai o'r un urdd, a gwelwch yr lawn." Sf Gwrandewch ar gariad-weddi mam ar fan ei mbab cyfeiliornus a chrwydredig, a .,chewch yr lawn." "Gwelwch y tad pen- v wyn yn Amyneddgar ymbil a'r ieuanc nwydwyllt, bunangar, neu yn trosglwyddo yr eiddo gafodd trwy lafur caled i dalu dyled y gamblwr ac achub yr enw teulu- aidd, ac mae genych yr lawn." f ] Cymerodd Mr Morris y dyfyniadau hyn bob yn un ac un, a dangosodd yn eglur He y syrtbient yn fyr o fod yn lawn. Dilyn cymeiliad y Gwr roddodd EL fywyd. j yn abtrth difai i Dduw wnai y gyntaf, I a'i lawn Ef oedd yr ysgogydd idai i ym- I diechu cael y rhai oedd ar lawr i adoabod yr unrhyw hi fyddi y flaenaf i arswydo rhag dywedyd fod dim lawn yn eigwaith. Gwneyd er mwyn ei gydradd-ei urdd- y mae Keir Hardie, ac mai ryw gymaint o hunanlesiant ynddo. Nid lawn ych- waith mo gweddi y fam gariadus ar ran ei mab cyfeiliornus, ni wna ei gweddi hi mo'i gadw, ymbil y mae am iddo ddod i adnabod yr lawn, yr Hwn fedrai ei waredu. A'r tad penwyn eto, yr oedd balchder yn llechu yn ei weithred, achub yr enw teuluaidd oedd ei amcan gallasai hwn, wedi iddo achub yr enw; gfau y drws yn ngwyneb ei fab. Ond am lesu Grist dyma Yr Hwn oedd yn gyfoetbog ac a ddaeth er ein mwyn ni yn dlawd." Diweddodd Mr Morris trwy brofi mai nid ad-drefuiad o wirioneddau yr Hcin Dduwinyddion oedd y Dduwinyddiaeth Newydd, ond Crefydd arall, a hono yn un Bantheistaidd. Dywedodd ei fod wedi ei wasgu i'r casgliad hwn ar ol ymchwiliad manwl. Yr oedd yn amheuthyn o'r mwyaf i wrando ar ddyn ieuanc o safle a dysg Mr Morris mor iach a chadarn ei frnar wirioneddau mor ben ffasiwn," ac mor ddiofn ei eiriau pan mae cymaint o'n pobl ieuanc dysgiedig" yn chware cariad efo'r fturf ddiweddaraf hwn ar anghristiaeth. Amlygai ei anerchiad gyd- nabyddiaeth drylwyr a'i fater, ac ol astud- iaeth fanwl. Nodweddid ei eiriau hefyd gan gymedroldeb, teimlad da, ac ysbryd llednais. Ar y diwedd diolcbwyd yn gynes i Mr Morris ar gynygiad Mr Michael Roberts, a Mr John Davies, Lodge, yneilio.

Young Liberal League.I

ADGOF HIRAETH

I Y Bdyfrdwy, o'i Tharddlad…

Tysteb Cenedlaethol i Mr Lloyd…

Advertising

Dilating Rum at Wrexham.

[No title]

;. i i The County Council…

Ruabon County School.

---___-Ruabon Old-age Pensions.