Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

""'. RHOS

News
Cite
Share

RHOS MARWOLAETH.—Drwg genym gofnodi Udl farwolaeth Myfanwy Green, merch ifach i Mr a Mrs John Green, Johnson st, ft hyn a gymerodd le dydd Sadwrn. Lfooddwyd ei gweddillion i orwedd yn tlgbladdfa Mynydd Seion, Ponkey, pryd- ,oawn Mawrth. ^AKGLADD.—Prydnawn Uun diweddaf, wedi y trengholiad (adroddiad or hwn I ,tzetr mewn colofn arall) rhoddwyd gwedd- Blioo y diweddar Mr John Thomas, High Ir,trect, i orwedd yn Mynwent y Rhos. Daeth cynulleidfa fawr yn nghyd i dalu y g-yrmvynas olaf iddo, llawer o honynt, yn ^ydaeiodau ag ef yn Eglwys Penuel, lie yr oedd yn fawr ei barch a'i ddylanwad. ]tJ tpewn cysylltiad a hon a'r hyd ei oes yn JCyddlon i'w gynulliadau, ac yn athraw .jSBlog yn yr Ysgot Sul. Yr oedd yn wr o jg'ymeriad qchel, gweithgar a gofalus ei ;Y.marweddiad, ac un parod ei gymwynas. Arweiniwyd y gwasanaeth yn y cape) ac Sir (an y bedd gan y Parch E Williams. Mae cydymdeimlad cyffredinol a'i weddw, .afr tp-utu oil yn eu trailed dwfn. o,tUWEINIAU. -Drwg genym ddeall i Mr lEtioch Bellis, Jones street, a Mr Richard larviti, Llyfrwerthwr, gyfarfod a damwain irs gyda'u gwaith yo yr Hafod dydd Mer- tcner diweddaf, y blaeriaf yn ^natu un o'i ify&edd, a'r olaf ei droe# trWy ddyrnod a » £ hlap o lo. Yn yr un lofa, dydd lau, caf- Qdd Mr Samuel Hughes, Mountain street, Iddlangfa gyfyng rhag ei ladd. Tra j jjyda'i waith disgynodd darn anferth o'r *gr&.ig, yr hwn pe wedi disgyn arno, fydd- "at yo ddigon i gymeryd ei fywyd ar un- .waith. Yn ffodus llwyddodd i ddianc o'r ^fordd, ond nid cyn i ran o hono ddisgyn el ,;ar ei droed gan ei ysigo yn enbyd. CYNGHERDDAU'R BOBL.-Nos Sadwrn rdiweddaf yr oedd rhaglen yr uchod wedi ,ei pharotoi ac yn cael ei chario allan gan Sglwysi y Bedyddwyr Albanaidd. Lly- wyddwyd ac arweiniwyd. gan y Parch R Williams. Hill street, ac yr oedd cynull- 4ad cryt wedi ymgasglu. Aed trwy y j-haglen ganlynolCanig, Cydgan y Skforwyr," Parti Meibion can, "Yr Or- ijsest," Mr John Williams, Ponkey; ad- roddiad, "Gwron y Connemaugh," Mr lames Davies; rhangan, "Ar Don o ,data Gwyntoedd," Parti Cymysg; can I-V Gardotes Fach," Miss Sallie Roberts, RUiafcon, yr hon a encoriwyd rhangan, to V Gwanwyn a ddaeth," Parti Meibion 4ekiawd, "Arwyr Cymru Fydd," Mri Jfsaac Jones a John Williams can, The ^Children's Home," Miss Sallie Roberts; cydgan, Y Delyn Aur," Parti Meibion "Cwm Llewelyn." Mr John Will- iams cydgan, 14 Teilwng yw'r Oen," (Pe& 4^w)* Party Cymysg. Arwein- iwyd y ddau barti gan Mr H S Jones, a .tfhyfetliwyd gan Mr Joseph Jones, Pon- icey. Ar y diwedd diolchwyd iddynt gan yr Henadur Jonathan Griffiths, U.H., Ponkey, a Mr Wm Phillips, Ponkey, yn T 'ORARFOD YMADAWOL.—Nos Wener .diweddaf cynhaliodd Cymdeithas Ddiwyll- iadol Penuel a Bethania gyfarfod ymad- awol t un o'r ysgrifenyddion sef Mr R T EUist Broad street, yr hwn oedd yn ym- ,.fudo t Virginia, Unol Dalaethau America, boreu Sadwrn ar Fwrdd y llong Maur- ,,el,ania. "Yn ystod y cyfarfod cafwyd anerchiadau byr gan y Llywydd, Mr S Jones, King street, Benjamin Jones, Ben- jamin Davies, Jairus Jones, John Hughes, Vr Parch E Williams, yr oil yb siarad yn uchet am ei gymeriad, ei ffyddlondeb, ei weithgarwch, a'i egni gyda'r gymdeithas af'r gwahanol swyddau yn nglyn a gwaith ft Eglwys yn Penuel, a phob un yn dat- ian y golled a gaffai yr Eglwys o'i golli. fit y dtwedd anrhegwyd ef a Travelling Rue gan aelodau y gymdeithas, cyflwyn- wyd yr anrheg gyda byr eiriau gan ei eyd-ysgrifenydd, Mr John Williams, Beech Avenue, ac hefyd rhoddodd yr Eglwys iddo drwy eu gweinidog Feibl Jtardd (morocco leather). Diolchodd y lbrawd mewn geiriau teimladwy am yr anrhegion a'r dymuniadau da. Hefyd cyfett iwyd yn ystod y cyfarfod gan ri o'ra 5iaraclwyr a'r Gweinidog at Mr Thomas A Davies, School Street, yr hwn oedd yn ai r. ir yi- I], i' America Måj, Mr Davies yn selod yn Peruel Teimla yr Eglwys golled wrth gdJE brod- yr oedd mor ddetnyddio). gyda'r plant, I ddiweddu canwyd emyw, ac arweiniwyd mewn gweddi gan Mr John Hughes. Llwyddiant i Fechgyn y Rhos yn mhab parth o'r byd." UN OEDD YNO n_

CYNGHOR PLWYF RHOS.

Cymdeithas Rhyddfrddwyr leuainc…

|PONKEY.

I Cyfarfod Cystadleuol yn…

Agor Cyfnewidfeydd Llafur.

Advertising