Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Wedi Marw ar y Ffordd.

j Wrotpuhau,'

WEDI'R FRWYDR.

News
Cite
Share

WEDI'R FRWYDR. Cyhoeddwyd canlyniadau olaf yr etbol- iad yn Nghymru dydd Gwener diweddaf, a chafwyd fod y ddau Ryddfrydwr, Mr Ellis Davies (dros Eifion) a Mr Vaughan Davies (dros Aberteifi) wedi eu dych- welyd gyda mwyafrifoedd cyuyddol. ABERTEIFI. Vaughan Davies (R).6348 Fosset Roberts (tr). 2943 Mwyafrif. 3405 1 Yn siarad wedi cyhoeddiad y ffigyrau, diolchodd i bobl Sir Abertefi am y mwy- afrif ardderchog roddasant iddo. Enill- wyd y frwydr gan y werin-^(cym). Nid oeddynt hwy yn Sir Aberteifi am fwyta hen geffylau-(chwerthin a chym). Hyd- erai y gwnai'r fuddugoliaeth ddysgu gwers i'w gwrthwynebwyr, ac y gwnaent syl- weddoli na wnai ymddygiad anheilwng dynion anrhydeddua ac anwireddau fyth enill buddugoliaeth yn Sir Aberteifi. Priodolai ei lwyddiant mawr i'r unoliaeth ddangoswyd gan y blaid Ryddfrydol, ac i waith yr Arglwyddi yn gwrthod y Budget. Credai hefyd fod gwrthwynebiad cryf yn cael ei deimlo gan Ymneillduwyr yn gyff- redinol, a nifer fawr o Eglwyswyr, oher- wydd ymyriad Esgob Ty Ddewi, yr hwn a wasgodd ar y Cadben Fosaett Roberts i ddod allan wedi iddo unwaith wrthod. Yr oedd y mwyafrif wedi pasio disgwyl- iadau y Rhyddfrydwyr mwyaf hyderus. EIFION. Ellis Davies (r) 6118 Lloyd Priestly (c).1700 Mwyafrif. 4418 Er fod hon yn etholaeth eithriadol Ryddfrydol nid oedd neb 0 gefnogwyr mwyaf aiddgar Mr Ellis Davies wedi dis- gwyl i'r mwyafrif fod lawer uwchlaw 3000. Ni fu etholiad yn Eifion er 1892, pryd yr oedd y mwyafrif yn 2594, ac ar hyn caf- wyd cynydd o 1824 y waith hon. Yn anerch tyrfa fawr yn Castle Square syl- wodd Mr Davies ar nodwedd ddigamsyn- iol y faddugoliaeth. Dangosodd amaeth- wyr Lleyn eu gwerthfawrogiad o'r hyn wnaeth y Llywodraeth Ryddfrydol er budd amaethyddiaeth, a chawsant allan pwy oedd eu gwir gyfeillion-( cl wych, elywch). Enillwyd buddugoliaeth ar- dderchog ar waethaf llawer iawn 0 gam- ddywediadau a thriciau-( cym). Er i ■Gymr.u fethu cadw ei rhengoedd yn ddifwlch, oherwydd colli dwy sedd trwy fwyafrif Ceidwadol o 22 cyd-rhyng- ddynt, dangosodd yr etholiad unwaith eto mor sefydlog a chadarn ydyw y farn gbftlifcicaidd Gymreag. Mae y polio yr un trvmaf yn. hatxw y Dfwv«ogaetb, ac vn y rhan fwysf '/r ethoiaethau yo dnogos cynydd afuthml yoy bleidiais Ryddfryd- ol. a-v Laswm f plei.-Ueisiau r^ddwyd ar bob ochr Oedd v ut:— RbyddfVydo! a Liafurol.205272 Ceidwado' 97105 I Mwyafrif 108167 5 Nid yw yn bosibt cael cydmariaeth gywir gyda 1906, oblegid y tro hwnw yr oedd amryw 0 seddau heb ytngeisydd j Ceidwadol, ond y tro hvvn vm^eisiwyd ara bob sedd. A chymeryd ffigyrau y seddau ymgeisiodd yn 1906 y cyfaoswm oedd Rhyddfrydol a Llafurol.200063 Caidwadot. 1110^3 M wyafrif. 88970 Oddiwrth hyn gwelir fod y bieidlais Rydd- frydol a Llafurol, er mor uchel ydoedd, wedi cynyddu, a'r bieidlais Geid wadol wedi gostwng yn sylweddol. Er fod cwestiynau felDadgvylltiad ac addysg wedi chwareu rhan flaeallaw fel arfer, eto y prif faterion yerbron yr ethol- wyr oedd yr Arglwyddi, y Gyllideb, a Masnach Rydd. Yn 01 barn yr ymgeis- wyr ar arweinwyr lleol mae gwaith yr Arglwyddi wedi cynhyrfu y teimlad Cym- reig yn fwy na dim arall; yn nesaf, ap- peliodd y Gyllideb, ac yn neillduol yr ad- ranau dros drethiant tirol yoddo, yn gryf iawn at y bobl, yn enwedig yn y rhan- barthau gweithfaol o Dde a Gogledd 9w 15 Cymiu. Ar y Haw arall yr oedd Gwell- iantau Tretbol, yr hwn a wasgwyd yn mlaen"* mor ddygn fel gwrth-bolisi i'r Gyllideb, yn fethiant hollol o saf-bwynt y Ceidwadwyr. Ni cbyfarfyddodd a llwy- ddiant yn y rbanbartbau amaethyddol, He y disgwylid it-ido eniii pleidlais y ffermwyr, nac ychwaith yn rhanbarthau y chwarelau, lie y dadleuwyd drosto yn gryf fel meddyginiaeth i'r dirwasgiad yn y fasnach lechi,

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Y Radd o Dr. 1 Gymraes.

[No title]