Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Trwy'r nos bu'r sibrwd parhaus fod Mr John Burns wedi ei daflu allan yn Battersea, A rywfodd nid oedd hyny yn peri ryw lawer o syndod, er ei fod yn destyn o ofid cyff- jredinol Ond yn hwyr nos dyna'r gwifre yn cludo'r newydd fod John Burns i mewn, Ac ar unwaith yr oedd pawb yn y Neuadd yn ferw, a'r banllefau yn diaspedain. Ond Ar sodle hwn dyma ergyd drymaf y noson, Will Crooks wedi ei daflu allan yn Wool- wich trwy fwyafrif o 295 i'r Tori Aeth jBristol gyda mwyafrif ardderchog i Mr, JBirrell. Heddyw oedd y diwrnod cyntaf i ymru ac Ysgotland gymeryd rhan yn yr etholiad, a daliasant yn gadarn Ryddfrydol. ftboddodd Abertawe y mwyafrif cynyddol o 1,641 i Mr A Mond, cyn-aelod Rhydd- irydol Caer, er fod tri yn ymgeisio am y gedd. Yn nosbarth Abertawe a'r cylch en- illodd Syr D Brynmor Jones y sedd gyda'r mwyafrif ardderchog o dros 6,000. Un o Uodweddion arbenig canlyniadau y dydd r..oeddf tra yr elai man drefi a dinasoedd cad- fiiriol Deheudir Loegr yn ol at y gredo Dori- atdd, gan dderbyn eu pclisi o Ddiffyndoll- -iaeth, yr oedd trefi mawr gweithfaol y Gog- |edd yn eu gwrthod yn bend ant. Cynrych- iolat y rhai blaenaf yr ail ddosbarth cytn- •deithasol yn y wlad—y man yswaeniaicj a'r -crach foneddwyr, cynrychiolai y rhai di- weddaf weithwyr a'r werin gyffredin-asgwrn <celn y wlad, y rhai a wyddant trwy brofiad .sChwerw mai hwy fydd yn rhaid dioddef yn benaf os byth y newidir "cynllun cyllidol y 4eyrnas hon. Yr oedd y canlyniadau ,ddaeth i law nos Lun yn dangos fod 50 o seddau wedi pleidleisio yn Rhyddfrydol a Llafutol, a 48 yn Geidwadol.

[No title]

[No title]

[No title]

RESULTS RECEIVED TO-DAY.

IBWRDEISDREFI DINBYCH. !

Sefydlogrwydd y Gogladd.

Advertising

Dr Cynddylan Jones a Mr David…

Prawf Gyngherdd

[No title]

! Mr David Rhys at Southsea.

[No title]

Sefydlogrwydd y Gogladd.