Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Capel, y Wesleyaid.

(Cymdeithas Lenyddol Penuel.

+ ; ~ - fCymdoithati Bethlehem…

Cymdeithasau Mynydd Seion…

! . ISwper Hen Lanciau.

. RHOS

Advertising

RHOS

News
Cite
Share

RHOS ETHOL SWVDDOGION.- Y Sabboth diw- eddaf, yn Ysgpl Sul Penuel, etholwyd Mr J air us Jones, School street, yn arolygwr, a'r Mri J P Thomas, Johnstown, ac Isaac Jones yn Ysgrifenyd(hon am y flwyddyn ddyfodol. TROI YN OL!I'lt- ARBAL -Deallwn fod Miss Sussie Morris-, (diweddar o Leeswood House, Rhos), wedi troi yn ol i'w hen ardal, ac wedi gwneyd ei chartref yn Teg- id House, Johnstown. Er pan adawodd y Rhos mae wedi bod yn dilyn cwrs o ymarferiad mewn nursing, a deallwn y bydd yn dilyn y brofeswriaeth hon yn yr ardal. Diau y caiff bob cefnogaeth, yn enwedig mewn achosion o famogaeth Bu ei mham o'i blaen yn dilyn yr un gorchwyl yn yr ardal ya hynod lwyddian- us am flynyddau.- LLWVDDIAN-R-EYA genym groniclo o bryd i bryd am y llwyddiant sy'n dilyn plant yr ardal mewn gwledydd estronol Mewn llythyr gafwyd yr wythnos ddi- weddaf hysbysir ftd y Parch William I Williams, America, yn dod yn ei flaen yn rhagorol gyd'i efrydiaeth. Yn ych- wanegol at hyn mae llwyddiant eithriadol yn dilyn ei weinidogaeth. Sul Nadolig yr oedd yn bedyddio 14 yn ei Eglwys, ac ar ddiwedd y dydd yn rhoddi deheulaw cymdeithas i 23, y nifer fwyaf dderbyn- iodd erioed. Llongyfarchwn ef ar y llwyddiant, ac eiddunwn iddo fwy yn y dyfodol. ■

GOHEBIAETH.

' Cymdeithas y Ford Gron.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."

BARDDONIAETH.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."