Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Capel, y Wesleyaid.

(Cymdeithas Lenyddol Penuel.

+ ; ~ - fCymdoithati Bethlehem…

Cymdeithasau Mynydd Seion…

! . ISwper Hen Lanciau.

News
Cite
Share

Swper Hen Lanciau. Yn Nghapel Sion, Ponkey, nos Calan, cynhaliwyd Swper, yr hwn oedd wedi ei barotoi yn gyfangwbl gan y meibion. Hul- iwyd y byrddau am 8 o'r gloch, pryd yr eisteddodd nifer dda i gyfranogi o'r danteith- ion. Gweinyddwyd wrth y byrddau gan y William Parry, Robert Parry, Isaac Thomas Williams, Samuel Griffiths, W R Williams, Sylfanus Williams, Samuel Mitchell, David Jones. Torwr cig, Mr Thomas Davies. I Torwyr Bara, &c., Mri John Griffiths (Queen ¡ street), Joseph Jones, a Thomas Griffiths (Stanley road). Yn tywallt te, Mri Richard I Pritchard ac Edwin Jones. Golchi llestri, Mri Robert Morris a Thomas Morris. Gof- alu am y List, Mri Thomas Hughes, a Thos Griffiths (Fennant road). Yn ddilynol cynhaliwyd cyngherdd dan lywyddiath y Parch E Mitchell, pryd y cymerwyd rhan gan y rhai canlynol:— Detholiad ar y Gramophone Mr Samuel Griffiths can, Lizzie Jane Edwards; anerch- iad gan y Hywydd; uuawd ar y crwth, Mr Thomas Griffiths, encore; Detholiad ar y Gramophone; can, Mr W W Williams; ad- roddiad, Miss Mary Evelyn Jones; can, Mr Daniel Morris rhangan, Parti Mr Thomas Griffiths deuawd, Mii Samuel a Thomas Griffiths. Cyfeiliwyd gan Mr Jos Jones. I derfynu carioifdyr holl gynulleid- fa emyn briodol i diwedd blwyddyn. Diolch- wyd i Mr a Mrs Davies am ddarparu mor eithriadol dda.

. RHOS

Advertising

RHOS

GOHEBIAETH.

' Cymdeithas y Ford Gron.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."

BARDDONIAETH.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."