Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Capel, y Wesleyaid.

(Cymdeithas Lenyddol Penuel.

+ ; ~ - fCymdoithati Bethlehem…

Cymdeithasau Mynydd Seion…

! . ISwper Hen Lanciau.

. RHOS

Advertising

RHOS

GOHEBIAETH.

' Cymdeithas y Ford Gron.

News
Cite
Share

Cymdeithas y Ford Gron. Cyfarfyddodd yr uchod Nos Calan yn Ysgoldy Capel Mawr, i gyfranogi o swper ardderchog oedd wedi ei ddarparu ar gyf- fer yr aelodau gan Mrs Morris, The Cross Cafe. Wedi clerio y bryddau trefnwyd ar gyfer cyfartod adolygiadol. Cymerwyd y gadair gan Mr John Davies, Lodge. Ca- fwyd anerchiad gan y Parch R Jones, yr hwn sydd ar fedr tori ei gysylltiad a'r Gymdeithas, yn adolygu ei gwaith ei gy- syUtiadia hi, ac yn amlinellu y cwrs a ddy- lai gymeryd yn y dyfodol. Siaradwyd I yn ddilynol gan y Mri Wm Hughes, I D Hooson, Joseph Davies, a Michael Roberts. Mae'r Gymdeithas yn ei heilfed dymhor a'r hugain a golwg cryf ac ieueng- aidd ami. I

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."

BARDDONIAETH.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."