Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Capel, y Wesleyaid.

(Cymdeithas Lenyddol Penuel.

+ ; ~ - fCymdoithati Bethlehem…

News
Cite
Share

+ fCymdoithati Bethlehem a Salem. Daeth oddeutu cant o aelodau a ohyfeill- Jon y Gymdeithas uchod at eu giiydd Nos ,Calan ddiweddaf, i gyfranogi o Swper a ,4darparwyd ar eu cyfer gan rai o chwior- ,ydd y ddwy eglwys. Haedda y merched y ganmoliaeth uwchaf am y modd deheuig y cyflawnasant eu dylcdswyddau, er gwneuthur yr amgylchiad yn llwyddianus. iGwasanaethwyd gan y boneddigesau can- Hyaol Y Meistresi J D Edwards, Hall Street: J Davies. Swan street; James JSdwards, Bryn Derw W E Jones, jBronrugog Ben Pritchard, Pant Farm J Roberts, Ponlrey R Davies, Princes 'JLoad. Y Rhianod Jones, Gwalia House JParry, Bank street; Davies, Chapel St Roberts, Roberts Lane Thomas, John- son street; Edwards, Mountain street. Ar ol y wledd, gwnaed trefniadau ar gyfer cyfarfod adloniadot ar ffurf o eis- teddfod. Cymerwyd yr Arweinyddiaeth San yr Js-brif Athro W E Jones, Coleg tOrango, a gwnaeth ei waith mewn dull Atoniol, a naturiol. Iddo ef yn benaf y ge Ilir priodoli llwyddiant y cyfarfod. oofftymwyd Gweddi yr Eisteddfod gan Mr Jfcaac Smith, Bryn Awelon. gydag urddas ,teilwng'o'r testyn a'r amgylchiad. Yna ,cafwyd Can Agoriadol gan Miss Gretta Davies, mewn gwisg Gymraeg, a derbyn- iodd gymeradwyae-th uehel. Y peth nesaf oedd croesawu cynrychiol- wyr ceohedloedd Celtaidd, a rhoddwyd .debeulaw cymdeithas i nifer fawr mewn gwtsgoedd barddol. Cymerodd y cyfeill- fod hyn eu lie ar y llwyfan, a chynorth- wyasant yn barod iawn yn nrgwaith yr eis- teddfod. William Edwards (Brydydd Prudd) J5edd yr Archdderwydd, ac yn ei ofal I 5jmanwl ef, aeth y beirdd drwy y gorch- wylion anhawdd o goroni a chadeirio y jbetrdd lIawryfog yn llwyddianus dros ben. St oedd ei lais cryf a'i acen eglur yn Jlanw'r adeilad. Rhoddwyd coron o 4dail (box ac eiddew) am ben Mr William Jones (Will Bryan) am y gamp-bryddest or "Tom* os Bartley' Risiart o Arfon (Richard Thomas, Hall fiteeet) gyhoeddwyd yn fatdd cadeiriol Eisteddfod Nos Calan, Bethlehem a Salem, Sim y flwyddyn Igag, ynghanol banllefaio "Heddwch." tago Ddu, (James Ed- .wards) a Miltwn, (J Milton Thomas) oedd beirniaid Awen ac Areitheg, ac yr oedd beirniaeth yr olaf, a enwyd ar Awdl y Gadair Y Pla Chwain" yn hynod J ddyddorol. Ar yr Englyn Gen Mal," xlytarnwyd neb yd deilwng, y goreu o'r .ymgeiswyr heb fod yn ddigon cyfarwydd j | o'r cynghaneddion, na'r c;eadur ei hun an, hyd yn nod i fod yn berchenog asyn. I Canodd Miss Hilda Davies unawd effeithiol a mclus, a'r P^ncerdd Jacob | Edwards beniliioa yo ei ffordd ragorol ei hun. Y Pencerdd E W Bellis ganodd j gan y cadeirio mewn llais dymunol a hun. Y Pencerdd E W Bellis ganodd j gan y cadeirio mewn llais dymunol a j meistrolgar. Arweiniodd y ddau uchod gorau mewn cystadleuaeth, y Proffeswr E Emlyn Davies, A.R.C.O. yn beirniadu y gerdd- oriaeth. Yr oedd y ddau gor yn sefyll mor agos mewn safon, fel yr oedd yn rhaid i'r arweinyddion fyned allan i ben- derfynu yr ornes mewn ffordd mwy effeithiol nag a allai y beirniad. Thomas Roberts, Johnson street, ym- geisiodd yn unig yn y gystadieuaeth adrodd, a dyfarnwyd ef yn oreu. Rhodd- odd ddesgrifiad tarawiadol o'r Gweith- iwr," a chafodd encore, ond yr oedd hyny allan o'r cwestiwn mewn cystadleuaeth. Lllywyddwyd gan Syr David Edwards, H.M.I., Melbourne- House, yr hwn a draddododd anerchiad wefreiddiol o ddon- iol. Yr arweinydd, wrth ei gyflwyno i sylw'r gynulleidfa, a ddywedodd na wydd- ai pawb, efallai, ystyr y llythrenau ddilyn-, ai ei enw, ond ei fod ef, ar ol ymchwiliad manwl, wedi dod i'r penderfyniad mai Hyddysg mewn ieithoedd" feddylient. Rhoddodd hefyd gyfrinach allan am y boneddwr uchod, ei fod ar fedr cynyg ysgoloriaeth mewn iaith a llenyddiaeth Gymraeg i bobl ieuainc yn Mhrifysgol Tainant. Y Proffeswr John Williams, Jones St., oedd y cyfeilydd, a Mr J T Davies, Swan St., chwareuai ar y crwth. Am haner nos, terfynwyd un o'r cyfar- fodydd goreu gawsom erioed yn swn i 44 Hen Wlad fy Nhadau a "Blwyddyn Newydd Dda." G.F.H.

Cymdeithasau Mynydd Seion…

! . ISwper Hen Lanciau.

. RHOS

Advertising

RHOS

GOHEBIAETH.

' Cymdeithas y Ford Gron.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."

BARDDONIAETH.

"Un o Breswylwyr Ty yr Arglwvdd."