Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

Eisteddfod Nadolig y Capel…

IGOHEBIAETH.

Glowyr Deheudir Cymru a'r…

News
Cite
Share

Glowyr Deheudir Cymru a'r Wyth Awr. Cynhaliwyd cyfarfod pwysig o Undeb Glowyr Deheu Cymru yn Nghaerdydd, dydd Mawrth diweddaf, o dan lywyddiaeth Mr W Abraham (Mabon), A.S., i ystyried pa gamrau gymerir gyda'r diben o wneyd i ffwrdda'r an' genrheidrwydd o weithredu tri mis o rybudd i'r meistriaid ar y 31ain o'r mis hwn yn terfynl1 cytundeb presenol y Bwrdd Cyflafareddol sy'n rheoli cyflogau. Cynygiodd y Glowyr i ofyn i'r meistriaid roddi o't neilldu eu gofynion am iawn-daliad yr hwn sy'n ddyledus iddynt fel canlyniad gwrthodiad y glowyr i weithio yr awr ych- wanegol yr wythnos o dan adran y 60 oriau I yn Neddf yr Wyth Awr. L Os cytuna y meistradoedd a hyn, mae Undeb y Glowyr yn barod i gymell ar y I dynion i beidio gweithredu rhybuddion, ac i agor ymdrafodaeth er cael cytundeb new- ydd, neu orchymyn i atal unrhyw rwystr i I fasnach a fyddai yn debyg o ganlyn. Cafodd hawl y meistradoedd i ofyn i'r i dynion weithio yr awr- ychwanegol ei drafod yn mis Mehefin diweddaf, pryd y dadleuai cynrychiolwyr y dynion ar y Bwrdd Cyf- lafareddol nad oedd darpariadau y Ddeddf ond yn ymweyd ag achosion eithriadol, ac y penderfynwyd fod y mater yn cael ei ym- ymladd allan trwy'r Llysoedd Cyfreithiol. Y canlyniad oedd i Ynad Cyflogedig Pont- ypridd, Mr Lleufer Thomas, ddyfarnu yn ffafr y meistadoedd, a chadarnhawyd hyn gan y Llys Adxanol pan appeliwyd yno, Oherwydd hyn mae iawn daliad wedi bod yn crynhoi yn erbyn bob dyn a wtthododd ufuddhau yr archebion sy'n cael' eu gosod ar y bone yn wythnosol. Yn mhellach bu'r cyfaricd yn trafod hawliau y dynion i gael tal am lo man, ac ymgynghorasant a Mr W P Nicholas, cyt- reithiwr yr Undeb, yr hwn oedd yn bresenol. Deallir y bydd gwrth-hawl i eiddo y meis- tradoedd yn cael ei ddwyn yn mlaen os bydd iddynt hwy orfodi eu hawliau cyfreith- iol yn llawn o dan ddyfarniad yr Uchel Lys. Os bydd i'r dynion ymatal rhag gweithredu rhybuddion, bydd iddynt ofyn caniatad y meistradoedd i roddi rhybudd 0 fis ar y iaf o Fawrth i derfynu ymrwymiadau, yn He y rhybudd arferol o dri mis. moo,- -o

Y SYMUDIAD YMOSODOL.

Taflu tringain allan o waith.

Advertising

Mr Herbert Lewis, A.S., a…

IIEisteddfod Caer. -0-

Y Ddyfrdwy, o'i Tharddiad…

Eisteddfod Gen. Colwyn Bay.