Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

CYMDEITHAS RYDDFRYDOL RHOS…

News
Cite
Share

CYMDEITHAS RYDDFRYDOL RHOS A'R CYLCH. OJ farfyddodd Pwyllgor Gweithiol > Gymdeithas uchod nos Iau, y 4ydd cyfisol, yn y Pub ic Hall i dtiewis cynrvchiolwyr ar Bwyllgor Gweithiol y Liberal Thousand perthynol i Ddwyreiubartb Sir Ddini>ych. Daeth Difer luosog o'r Pwyllgor yn nghyd, a dewiswyd y personau canijnol i gyn- rychioli y Rhos a'r cyloh ar y pwyllgor R nodwyd Mri W M Jones, Jos S Jones, C.C., C Morgan, Edwin Hawkins, J)seph Rogers, S Rowley, John Davies (Lodge), Ken Wyrit), Jos Gnffitbs, W R Hughes, T Wynne Joues, Thos Hughes, B Jones, Richard Jones, James Davies, W Garner, S Roberts, Enoch Smith, W Hughes, T Gough, J Davies (Church st), Ted Jones, Johu Evans, J Nicholas, pa rai sydd yn cynryehioli y Wardiau yn y drefn gan- lyuol -Ponkey 11, Rhos 7, Pant 6. Wedi gorpben y gwaith yna aed yn mlaen i ethol Is-Bwyllgor o'r Gymdeithas, gwaith pa un fydd trefnu ar gyfer cyf'¡ir- 9 1 fodydd mi ol yn ystod y gauaf. Dewis- wyd y rhai canlynol:—Mri W M Jones, C Morgan, Parch Richard Wiiiiams, Mri Ted Jones, Ken Wynne, J Nicholas, ac S Rowley yn Visgrifenydd. Wedi hymy caed ymdrafodaath ar yr amgylchiadau presenol, ac wedi i amryw ddatgan eu barn a'u teimlad o blaid cael Cyfarfod Cyhoeddus teilwng o'r ardal, pasiwyd ein bod yn gwneyd un ymdrech eto, ac fod i'r Ysgrifenydd ohebti a'r Cyn- rychiolydd Rhyddfrydol Cyffredinol er cael gwybod a oes rhyw wybodaeth rhag- or i'w gael parthed y cyfres cyfarfodydd fwiiada ein Haelod Seneddol eu trefnu trwy'r etholaeth. Cyfarfyddodd yr Is-Bwyllgor yr un noson i drefnu ar gyfer y gauaf. Pas- iwyd i ofyn i Mr Ted Jones roddi anerch- iad i'r Gymdeithas ar y Mesur Arianol" yn ystod y mis hwo, ac y mae yntau wedi addaw hyny ar y 18fed o'r mis bwn, pryd y gwahoddir yr holl aelodau, ac unrhyw rai eraill a fwriadant ymuno a'r Gym- deitbas. Ar gyfer mis Rhagfyr pasiwyd i ofyn i'r Paroh J Howell, (A..) Ponkey, i roi anerchiad. Guhiri^yd tiefnu yn mheilach hyd nes cvfarfyddir eto. Fe fydd y trefoiadau hyn yn ddarostyngiedig i drefniadan ein Haelod ar gyfer yr eth- oliad, os bydd hyny yn cymeryd lie. Hyderwn yn fawr y cymer Rhyddfrydwyr y Rhos a'r cylch, hen ac ieuaiuc, fautais ar y cyfarfodydd byn, er eu cadarnhau yn yn y tfydd, ychwanegu at eu gwybodaetb, iie, tino a'n gilydd yn ailu cryf erbyn yr amser y bydd angen gwynebu y gelyn.

j GOHEBIAETH.I

\ .'NODION.I -0--I

'TE PARTI A CHYFARFOD YMADAWOL.

..I Undeb Dirwestol DwyrainI…

Y Ddyfrdwy, o'i Tharddiad…

PENYCAE.

Advertising

Roabon School Managers.