Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

L-STmddiswyddiad Mr J Owen…

,,--.__-_.'--._""''''.._-'-'''W'_--..-.._-._......----.__....--GOHEBIAETH.

News
Cite
Share

-W' GOHEBIAETH. HEN RYDDFRYDWR -Drwg genym ein bod dan orfodaeth i gadw eich Ilythyr drosodd at yr wythnos nesaf.-GOL CWESTIYVN Y SABBOTH At Olygvdd. Herald y Rhos. Syr,-Yn chwedl y Wraig o Tecoa dywed ,y Brenin Na chela, atolwg, oddiwrthyf y peth yr ydwyf yn ei ofyn i ti: A ydyw llaw Joab gyda thi yn hyn oil?"—(2 Sam 14, 18"a 19). Yr ydwyf finau yr ail waith yn apelio at foneddigeiddrwydd "J.G." i ateb A ydyw llaw un neu ragor o aelodau y S. D A. gydag ef yn yr atebion hyn i mi ? Da genyf fod fy atebion iddo i raddau yn ei foddhau; feallai erbyn y diwedd y Ilwyddaf i roddi ychydig o oleuni iddo Yr ydwyf yn gwneyd hyn yn benaf, nid yn gymaint er ei fwyn ef, ond er mwyn eraill sydd yn alluog i'w defnyddio. Y mae yn dda iawn genyf ei weled yn pwysleisio gymaint ar y Ddau Orchymyn Mawr, sef Cariad at Dduw, a chariad at ein cymydog; yn enwedig yr ail, oherwydd cynghor yr Apostol ydyw: "Na fyddwch f yn nyled neb o ddim, ond o garu bawb eich I gilydd, canys yr hwn sydd yn caiu arall a gyflawnodd y gyfraith "-(Rhufeiniaid 13, 8). Ond rhaid i ni erofio fod mwv vn atebiad vr Iesu i'r gofyniad Pwy yw (y nghymydog ?'' nac un ochr; nid yn unig pwy yw ein cym- ydogion ni, ond y cwestiwn pwysig ydyw I bwy yr ydym ni yn gy,mydogion ?" yr hyn sydd yn amlwg yn yr esiampl a rodda Gan hyny, dos a gwna dithau yr un modd "-(Luc 10, 25-38),. Gyda golwg ar y cyfeiriad sarhaus a wna at Weinidogion yr Efengyl dywedaf hyn Ei bod yn well genyf dalu am wasanaeth Demetrius, "yr hwn y mae iddo air da gan bawb, a chan y Gwirionedd ei hun"—(3 loan 1, 12) na gwrando ar rigwm Diotrephes, yr hwn yn unig sydd yn chtoenych y blaen "—(3 loan i, 9)—yn ein plith. 0 berthynas i ran olaf ei lythyr yn y cyfeiriad a wna o'r Arglwydd lesu ddydd cyflawn y Seithfed yn y bedd, anogwn ef i fyned am ychydig etto i'r ysgol yn Berea, ac fe genfydd yn fuan fod yr Iesu wedi bod yn hwy yn y bedd na Sabboth cyflawn y Seithfed Dydd. Bydd genyf ysgrif ar hyn yn rhai o'r rhifynau nesaf. Hefyd cydmara orphwysiad yr Iesu mewn bedd a gorphwys- iad yr annuwiol yn ei fedd yn llyfr Job— (Job 3, 17) O! feddyliau isel, cyfyng, ac anheilwng am deilyngdod marwolaeth Crist! Gan hyny, defnyddied ei wely a'. i gwrlid iddo ei hun. Ond deuwn yn awr at gwestiynau y Sab- both. Dywed y d,il y S.D.A. fod Sab- both Dydd Cyntaf o'r Wythnos wedi ei newid gan Babyddiaeth, a bod hyny wedi cymeryd lie yn unol a phrophwydoliaeth geir yn Daniel, &c.—(Daniel 7, 25) Nid ydwyf yn cydolygu a bwyjjt, obietwydd nis' gellir cymhwyso y brophwydoliaeth yna o gwbl at y Babaeth. O bosibl y gellid ei chymwyso at Rufain Baganaidd. Cynwysa Llyfr Daniel gyfnodau yr Eglwys a'r Wlad- wriaeth luddewig, gan gymeryd i mewn yr holl wrthwynebiadau tymhorol, gweledig a daearol, hyd y terfyniad ar y naill law, a'r adferiadar y llall; tra y, mae Llyfr Dat- guddiad y Testament Newydd yn cymeryd i mewn holl wrthwynebiadau ysprydol yr Eglwys (yn luddewon a chenhedloedd). Y mae Babilon Llyfr Daniel yn wladol, ond y mae Babilon Liyfr y Datguddiad yn ys- prydol; y mae Aipth Daniel yn wladol- | (Daniel II, 42 a 43) y mae Aipht y Dat- .guddiad yn ysprydol—(Oat 11, 8). Felly, y mae ystyr gwan nol i'r ddau Fwystfil," diameu y cyfeirir at y Babaeth yn y Dat- guddiad. Gellir dweyd am Daniel: "Y cyntaf yn anianol, yna'r yspry dol"; ond am y Datguddiad I- Y cyntaf yn ysprydol, yna'r anianol." Heblaw hyny, nid yw Daniel 7, 25 yn cyfeirio at weithred gyf- lawnedig, oblegid yr hyn a ddywedir am y Bwystfil ydyw, "meddwl newzdio amseroedd a chyfreithiaua phe gwnaed hyny gan- ddo pa sail sydd genym dros ddweyd mai newid y Seithfed Dydd ydoedd hwnw? Onid allai yr un mor briodol ddweyd fod y Bwystfil yn cyfeirio at Eilunaddoliaeth neu Odineb y Genedl a'r Teyrhasoedd ? Yr oedd yr Arglwydd yn cael ei anfoddloni yn y Genedl Iuddewig; felly, yh eu perthynas a hwy gwelir yn eglur na wnaed cyfnewidiad o gwbi yn ei berthynas a'r Sabboth. Am hyny nis gellir beio y Babaeth, oherwydd nid ydyw Prophwydoliaeth Daniel yn cyt- eirio atynt, am fod yr hyn y cyfeirir atto yn flaenorol i "laddiad y Messiah"—(Daniel 9, 26). Felly, amlwg yw fod yr hyn y pro- phwydir am danynt yn Llyfr Daniel yn benaf yn cymeryd i mewn yr oil a gym- hwysir i'r Eglwys Iuddewig-Gweledigaeth- au Duw i Daniel; ac yn Uyfr y Datgudd- iad lawn Weledigaethau loan gan lesu Grist ar ol ei Adgyfodiad, ac ar ei. Ddydd, Dos, Daniel canys cauwyd a seliwydd y geiriau hyd amser y diwedd. Dos dithau hyd y diwedd, canys gorphwysi a sefi yn dy ran yn nhoedd y dyddlaù (Daniel 12, 9-13)- "Yr hwn sydd yn tystiolaethu y pethau hyn sydd yn dywedyd, Yn wir yr wyf yn dyfod ar frys. Amen Yn wir tyred Arglwydd Iesu."—(Dat 22, 20). Rhos. H.L.

[No title]

_......-..-____----__T."_--."..---_._,----NODION.

Y Fasnach Lechi.

Ffrwydiad ofnadwy.

Llifogydd mawrion.

Advertising

Welsh Free Church Convention…

SEVENTH.DAY ADYENTISM.