Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

L-STmddiswyddiad Mr J Owen…

News
Cite
Share

L- STmddiswyddiad Mr J Owen Jones L.T.S.C., Penycae. Wedi bod yn Arweinydd y Gan yn Salem, Penycae, am oddeutu 30 o flyn- yddoedd, er mawr ofid i'r Swyddogion a'r gynulleicifa yn gjffredinol, dbtgaDodd Mr .John Owen Jones, L.T.S C., Penycae, ei benderfyniad i ymddiswyddo o'r gorchwyl ,Sul, Medi 19eg. Nid heb lawer o ystyr- tQetb y cymerodd Mr Jones y cwrs hwn, ji. diau nad oes dim yn cyfrif am hyn ond .,ei deimlad peronol ei fod yn myned yn gnIaeD mewn dyddiau. Pertbyna i Mr Jones lawer iawn o r&aoes dyddorol yn nglyn a cherddoriaetb D y cylch, ac yn neillduol yn Peuycae, uid awn ar ol hyny yn fanwi ar hyn bryd, gan i nifer o ysgrifau penigamp ..er eiddo, yn cynwys yr banes, yrcddangos yti yr Herald rai misoedd yn ol. Er ifayny, efallai na fydd ychydig nodiadau ar ..eí yrfa gerddorol yn ei chysylitiad a v^Jbaniadaeth y Cy&segr a Han o le. I Mor bell yn ol ag 1867 ymroddodd i I 4i 'Deyd yr hyn a allai yu nglyn a'r hyn y I ijBfte ef a'r teulu wedi eu donio mor fawr Dddo. Yr adeg hono decbreuodd ddys- ga y plant, ac er iddo drosglwyddo ygor- chwyl bwn i eraiil flynyddoedd meitbion 1n ol, oherwydd gaiwadau pwysicach, ni Icbollodd yn hollol ei < fal am y plant, ac yn achlysurol, byd o fewn ryWi dair blyn- .edd yu o, pryd y uti Mr Jesse Edwards y gwaitb i f) n), bu yn cynorth- vfrvo. Bu plant Penycae yn cystadlu droiort, a dyd(jf>rvl ydyw sylwi iddYDt fod yn ilwydd- itnuti bob tro y bu Mr Jones yn eu by- jjgorddi Rboddwu ddwy gystadleuaeth .^iHdaol y buont ynddyntlaf, Yn iSisteddfod Seioo, Cefn Mawr, yn 1877, £ i&u gor yn cystadlu, sef Cor Plant o Wabsjiol Eglwysi'r Cefn, yn cael ei arwain gan Mr G W Hughes (y pryd hyny yn facbgen lied ieuanc); a Cbor Penycae, yn cael ei aiwain gan Mr Thos Francis. Ala,w Ddu oedd yn beirniadu, a dyfarn- jDdd y wobr i Gor Penycae. if gystadleuaeth arall oedd yn Opel MMW,;abo, yn 1882 neu 1883. Dau £ or yn cystadlu, sef Penycae, dan arwein- t»d Mr Jesse Edwards, a Chor Capel Mawr, y diweddar Mr Robert Davies yn arwain. Y darn oedd "Yr Udgorn a •43an," anthem o waith Dr Parry, yr bwn .Oedd yn beirniadu. Penycae ddyfarnwyd yn oreu. Heblaw ei wasanaeth gyda'r rPlaofc, bu yn llafurio am flyDyddoedd lawer gyda Dosbarth i ddysgu Touic > Sol-ffa, a hyny yn rbad ac am ddim. Fei y crybwyllwyd eisoes dewiswyd ef "i ddysgu y canu yn 1879, ond nid efe I 4odd yn dechreu, eithr Alaw Cristionydd. ,(Jan yr Alaw yr oedd y llais, ond nid oedd yn gryf fel arweinydd, Yn 1882 aeth Alaw Cristionydd i fyw i Wrecsam, a bu t boll ofal y canu yn Salem, Penycae, ar Mr Jones o'r pryd byny hyd yn awr. GeHir dweyd am dano na fu neb yn ifyddlonach nag ef yn y swydd bon, na Jleb ycbwaith gyssegrodd ei dalentau cer- ddorol diambeuol mor llwyr iddi. Pa «afle bynag roddai i ganu corawl a chys- t tadieuaetb, cadwodd bob amser y parch ;r urddas dyladwy i Ganiadaeth y Cyssegr. Ya wir, yr oedd pob ffurf arall ar ger- Adoriaeth yn cael ei hystyried ganddo yn fiii-raddol i hyn, ac nid oedd ond yn ei defnyddio fel llawforwyn i'r amcan o fod yn is-wasanaethgar i Foliant Duw yn Ei Gyi;segr. Mae'n llawen meddwl mai ymddiswyddo ya unig wna, ac y bydd with law a'i fynghor parod, ei gyfarwyddyd doeth, a'i rofiad addfed, i gynorthwyo pwy bynag; A appwyntir i lanw ei le. Credwn yn sicr y datganwn deimlad pawb o'i gydnabyddion wrth ddymuno lddo ef a'i hofrus briod, hir ddyddiau yn I: Syfoethog o fenditb y Nef. EDMYGYDD.

,,--.__-_.'--._""''''.._-'-'''W'_--..-.._-._......----.__....--GOHEBIAETH.

[No title]

_......-..-____----__T."_--."..---_._,----NODION.

Y Fasnach Lechi.

Ffrwydiad ofnadwy.

Llifogydd mawrion.

Advertising

Welsh Free Church Convention…

SEVENTH.DAY ADYENTISM.