Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

ADOLYGIAD. -0-

r PONKEY.

News
Cite
Share

r PONKEY. MARWOLAETH—Nos Wener diweddaf bu farw Mrs Maria Williams, Turnpike House, ger Pwll Clai yr Hafod, a hi yn 81 mlwydd oed. Bu am lawer iawn o flynyddoedd yn byw yn Furnace Bank, ger capei Mount Pleasant. Gadawa deulu mawr ar ei hoi. Cymerodd y gladdedigaeth le prydnawn Mawrth yn Nghladdfa y Rhos, pryd y gwas- anaethwyd gan y Parch J W Humphreys, Mount Pleasant. CYMDEITHAS MYNYDD SEION.—Nos Wen- er dan lywyddiaeth y Cynghorwr C Morgan cyfarfyddodd yr uchod i wrando darlleniad tri o bapurau: "Y Pleidiau Iuddewig" Mr Wm Jones, Clarke st, Yr Aberthau luddjewig," Mr Philip Williams; Y Gwyiiau luddewig," T Emlyn Lloyd, New st. Cymerwyd rhan gan amryw eraill, a phrofodd yn noson wir adeiladol. CYMDEITHAS BETHEL.-Nos Wener bu yr uchod yn trafod y cwestiwn "A ddylai y Pwlpud ddadleu dros Ddiwygiad Cymdeith- asol." Agorwyd dros y cadarnhaol gan Mr Richard Richards ac attegwyd ef gan y Mri John Price, Robert Edwrards, a Robert Jones. Dros y nacaol agorwyd g!n Mr Jos Dodd, Creek Road, ac attegwyd ef gan y Mri "Joserph Jones, Wm Griffiths, a Joseph Dodd, Llywyddwyd gan y Parch E Isfryn Williams. BEDYDDWYR ALBANAIDD.-Cafwyd an- erchiad ragorol ar Fanteision Cartref" gan Mr John Jones, Pant, nos Fercher ddiwedd- af. Yr oedd cynulliad mawr wedi ym- gasglu. Cyfyngodd ei hun yn fwyaf neill- duol i ddangos y manteision yn nglyn a chrefydd a moes. Yn y rhydd ymddiddan a ddilynodd, cymerodd amryw ran. Lly- wyddwyd gan Mr David Davies, Glasgow House. I

. RHOS A'R GYLLIDEB.

Advertising

- : Marwolaeth Gutyn Ebrill.

RHOS. I

tGOHEBIAETH.

Seddau Lloyd George ac Ellis…

Adgyfodi Hen Wyl Gerddorol…

---"-----_-----Eisteddfod…

------..--- -.NODION.

. RHOS A'R GYLLIDEB.