Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

ADOLYGIAD. -0-

News
Cite
Share

ADOLYGIAD. -0- jiLYFR NEWYDD AR DDIWYGIAD 1904-5. A Retrospect and a Critic- ism," by the Rev J. Vyrnwy Morgan, D.D. (Chapman & Hall). -0- Addawsom fyned i mewn ychydig yn v-.Uvyraeh i lyfr Dr Vyrnwy Morgan ar Ddi- <wygiad 1904-5 Gellir yn hawdd gyfuno ^naterion gwahanol ranau y llyfr er mvvyn tSael golwg weddol g!ir ar ei gynwys, gan fod Dr M organ yn llenyddwr trefnus ac yn .adw yn rhagorol at ei bwnc yn mhob (l'cnnod. Y DIWYGIAD A CHENEDLAETHOLDEB. Dywtdir pethau rhagorol yn y llyfr am vfirenedl y Cymry yn ei pherthynas a chref- dd a'r Diwygiadau Dyma yn ol yr awdwr ¡I '4rw nodweddion ein cenedl:- r. I-Dwysder. I "This dwysder miy ba classed among the I r"fnost sacred and powerful of their characteris- tics. The Welsh miud is reverential and ser- £ oae, uuy approach to levity or off-h indedaeai ) iu spiritual mutters is highly repugLant to it." z.-OfergoeZedd. Rhaid i'r awdwr gael s^ffaoddi ergyd i Evan Roberts ar y pen hwn H It was on the anvil of superstition that I Evan Roberts forged hia fame. People be- lieved that, he possessed the power of hfe and death." '0a, t Na! Nid yw y Cymry mor ofer-! ;^0elus a hyn, ychwaith I 3—Y Gallu i Ddychmygu (Imaginative t/Ggmus) Dyma frawddeg brydierth ar "ddychymyg mewn crefydd :— > Of all the races of mankind nf which we ftsve any knowledge there is no race thut posa- j øsses this type of imaginarioa in -o marked a .degree as the We'sh. It i one of th great ^onstiuitional qualities, and goes for to expLia ;ih.eir poetic and religious proclivities. It inakes them highly sensitive to those flacta- j j^tiuns of feeling to which all forms oi religion ø.le bU"J\ct. Y DIWYGIAD A'R DIWYGWYR; Cyffyrddir yn ysgl.fn ar waith Dafydd iMorgt»n, Ysbytty, a Richard Owen. Y fhan fwyaf anfoddhaol yw yr un sydd yn delio a Diwygiad 1904 5* Buasem yn .:ddiotchoar am ddesgrifiad byw, fel y gallai yr awdwr ei roddi, o waith y gwahanol Efengylwyr—Dr John Pugh, y Parch Seth 1 Joshua, ac eraill, yn y Diwygiad, am fod gan yr Efengylwyr hyn eu dull eu hunain. Yn, lie hyny y mae yr awdwr yn myned yn j special pleader yn erbyn Evan Roberts, ac iiid yw yn cyffwrdd a gwaith y ihai hyn ond fel y maent yn dyfod 1 gyffyrddiad ag Evan Roberts. Dyma i chwi esiampl o'i ddull:- The truth is, for nearly two years the Revival flame was ablaze in Cardiganshire (at New Quay especially) before Evan Roberts was f < ;i.d of, and before the matter was taken Up and boomed by the papers aad it was the pure work of God in that county. That pure Stream became impure under the hoof of the enemy. The real thing was killed when it was taken up by the Press of South Wales." -4ir hyn sydd yn rhyfedd ydyw na sonir o .gwbl am waith y Parch R B Jones, (B.,) Porth, yr hwn fu mor llwyddianus i ddech- I feu y Diwygiad yn Rhos. Deallwn hefyd si fod wrthi yn barhaus yn ymdrechu cadw Mri y Diwygiad yn fyw. Yr oeddem ni yma yti ei ystyried yn arweinydd o'r fath oreu, ac felly y mae, ond nid oes iddo le yn f llyfr hwh. Paham tybed? DUWINYDDIAETH A'R DIWYGIAD. Pennod wir ddyddorol sydd gan yr awdwr Ar y pwnc hwn, ac y mae y mater yn un fiang. Trinir y mater yn dda, ac ar y cyfan yn deg, er fod yma arwyddion o unochredd. JBeth ddywed Ymneillduwyr am frawddeg lei hon In Wales the social and poliical aspect of Christianity has overshadowed the spiritual and the theological. I am alluding more espec- ially to Noncomformity." Wedi'r cyf&n, onid yw yn ffaith fod mwy o %fraii Duwinyddol wedi eu cyhoeddi yn •Gymraeg yn ystod yr ugain mlynedd di- weddaf nag a gyhoeddwyd mewn unrhyw Mgain tnlyneda yn hanes Cymru ? Wrth gwis, gwneir sylwadau miniog ar ddiffygion •duwinyddol Evan Roberts. Credwn nad yw yr awdwr yn deg weithiau;- Bat what is the doctrine of the Revivalist ? it is that of a God, enthroned in the heaveas, looking down upon the p^olonijed torment of an noconceived raimber -of mPD, shut up for ever, simply for t'u; purpose of suffering, aud that same God continuing to create men with at least some, if not nnlimived, foresight of their perpet'n,l finfl'tning; and all this suffer- ing and sadness existing for the Glory of the Lamb." Credwn nad yw y frawddeg uchod yn gosod aHan dduwinyddiaeth y Diwygiwr, n2:r un Cymro ychwaith Teg yw dweyd ein bod yn credu fod Dr Morgan yn gosod allan yn bur gryno brif linellau duwinyddiaeth y Diwygiad yn y pwyntiau canlynol :— I-The Love of God. 2—Loyalty to Crist and His Cross. 3—The need of the Hchr Spirit, ar;d a belief in the personality and the work of the Spirit. 4-A, 8 ing passion for souls Cawsoro fwynhad mawr wrlh ddarllen y bennod hon. Y BUGAIL A'R DIWYGIWR. Dyma rater dyddorol eto. Ag eithrio ergyd neu ddau i Evan Roberts mae'r drafodaeth yn rhagorol. Trueni mawr fod awdwr mor alluog gymaint yn erbyn Evan Roberts. Far Ministers a? a class Evan Roberts bad not a single word of appreciation, though the harvest was the fruit of the seed that they and their predecessors had planted." Y cwbl aliwn ddweyd ar y pen hwn ydyw fod hyn yn well yn Evan Roberts nag yn yr Efengylwr a ganmolir yn fawr yn y llyfr, yr hwn a glywsom mewn anerchiad yn gwawdio pregethu y Gweinidogion sefydlog. Dengys hyn yn amlwg nad yw y Diwygiwr yn meddwl yn uchel o'r Bugail Mawr gymeradwywn y syniad fod yr Eglwys yn ddyledus i'r ddau ddosbarth, ac mewn angen am danynt:— The Church is indebted to both. To re- gard the one as unnecsssarily unreal and harm- ful because it is often followed by disappoint- ing re-actions and a reversion to a, harder type of life would be as unchristian Ðüd wanting in judgement, as to question the validity and use- fulness ot that spiritual experience that is not the result of a sudden and dramatic change, and that is not able to date the beginning or to specify the process." I Wrth roddi y llyfr o'r neilldu teimlwn ein bod wedi darllen gwaith awdwr gailuog, un yn meddu ar arddull ragorol, ond ei fod dipyn yn galed ar Ymneillduaeth, ac yn enwedig \ar Evan Roberts. Er y diffygion hyn cawsom bleser mawr wrth ei ddarllen. R.W. -w_-

r PONKEY.

. RHOS A'R GYLLIDEB.

Advertising

- : Marwolaeth Gutyn Ebrill.

RHOS. I

tGOHEBIAETH.

Seddau Lloyd George ac Ellis…

Adgyfodi Hen Wyl Gerddorol…

---"-----_-----Eisteddfod…

------..--- -.NODION.

. RHOS A'R GYLLIDEB.