Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Cymru a Dr Lewis Edwards,…

News
Cite
Share

Cymru a Dr Lewis Edwards, Bala. Vn nglyn a chyfarfodydd chwarterol «<Cymdei.thasfa M.C. Gogledd Cymru^yn iPwllheli, dydd Mercher, cynhaliwyd cyf- arfod cyhoeddus yn yr hwyr i wrando -anerchiad gan y Parch Evan Davies, "Trefriw, ar ddyled y genedl Gymreig i 1I)r Lewis Edwards, canmlwyddiant gen- ,edigaeth yr hwa y mae'r cy fan deb yn awr -,3ril ei ddatbiu. Dywedodd y 'siaradwyr "SV duwinydd enwog, trwy gael 700 o -1brcgethwyr ieuainc dan ei ddisgyblaeth am dymhor o dair blynedd, ddwyn y gertedl o dan gyfaredd ei ddylanwad. An- ,fyn,ych iawn y safai Dr Edwards ar y littryfan cjhoeddus i siarad ar gwestiynau 411awr y dydd, nac y cymerai ran y cad- ''Saeuor i gynhyifu y werin i gyfedi yn .erbyn gortnes y rhai mewn awdurdod. lito nid oedd gan weriniaeth y wJad hon -gyfaill rhagoracb nag efe, nac unrhyw un <Good yn barotach yn ei ffordd ei hun i ,ddadlu eu hachos. Yr oedd ei farn ar bob symudiad cy- ^Oeddus gychwynid yn Nghymru o'r pwvs "fllwyaf. Yr oedd y safie uchel ac urddas- ^.•Olgyrhaeddodd yn mywyd y genedl, i'w '^riodoH yn rhanol i'w allu naturiol hynod, .Yti ri-ianol i'w berst)noliaeth, ac hefyd yn "hanol i'w ymlyniad diwyrni at wirionedd ^-Jebytiag y ceid ef, nac yn mha ffurf y cyflwynai ei hun. Yn mhellach, J y aec\d ei ardduH lenyddol yn gyfryw fel Z> Tr°edd Cymru yn ddyledus iddo am ad- ywiad llenyddol* haner olaf y ganrif ddiw- J"daf, Bu yn foddion i eangu goivgiadau T^ydymdeitnlad ei gyd-wladwyi. Uwch- pob peth, yr oedd Dr Edwards yn ^duwinydd. Nid yn unig gwnaeth lawer ^Oitncidi dwy ysgol dduwinyddoi, ond ^fydlodd amlinelliad o gyfundrefn dduw- i^dol o'r eiddo ei hun, gyda Pherson fei e'' hanfod, a phe wedi cael amser y gweithio allan yn gyflawn, byddai S, yn Nghymru gyfundrefn, o dduw- ^ddiaeth yn fwy dynol na Chalfiniaeth, l ~Jwy dwyfol nag Arminiaeth, ac yn fwy x%rythyo| a christionogol na'r naill ar ohonynt. V EI HEN GARTREF. a N-h yfarfod Misol Gogledd Sir Aber- Ab a gynhaliwyd yn Capel Dewi, ger Sit-yth, penderfynwyd cynal dau y^rfod arbenig yn nglyn a dathliad mlu-yddiant Dr Edwards, yn Penllyn, W*artref genedigoi Cynhelir y cyfar- ar Hydref 27am. Penderfynwyd ion gwahoddiad i Dr J Cynddylan K (}s» Prifathraw Owen Rhys, Parch T t aVl* a#r Parch T E Roberts, Aberystwyth, ^Qefch y cyfarfodydd ar fywyd Dr Lewis ^ards, a'i berthynas a duwinyddiaeth addysg, a llenyddiaeth. Cym- Qyddordeb neillduol yn y cyfarfodydd bod yn cael eu cynal yn Penllwyn.

^Wanfa Chwarterol M.C. Gogledd…

Cais am Hunan-ladddiad ynr…

Bangor a'r Eisteddfod Gened.laethol.

GOHEBIAETH.

[No title]

Advertising

Advertising

Damwain Angeuol i Dad a Mab.

--__-_.._...-_._"_."_......."__.,"""......_,,__...,_,","'-'--"''''--"""''-''-'"''''''_'_'''-"''''…