Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

I I U?«)Cpu6a«.

o a -- .............."""",---...'I.I\o"''''''I,N'L.''''''''''''''\N\I\N\o…

+ I Gwynfryn yn troi'r Byrddau.…

4— Teyrnged i Mr Ellis Griffith.

♦ Ymgeisydd Meirionydd.

Eisteddfod Gadeiriol y Rhos

News
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol y Rhos Nos Wener diweddaf cyfarfyddodd j Pwyllgor Cyffrediuol yr uchod yn y Pub- lic Hall, Rhos, i'r diben penaf 0 dderbyn adroddiad ariauol yr Eisteddfod diweddaf gan y Trysorydd, Mr Samuel Jones. Lly- wyddwyd gan y Cynghorwr C Morgan, yr hwn wrth agor y gweithrediadau a ddat- ganodd ei lawenydd wrth weled cynulliad mor gryno yn bresenol. YR ADRODDIAD ARIANOL. Galwyd ar Mr S Jones i ddarllen y cyfrifon, crynhodeb o'r hon sydd fel v canlyn :—Cyfanswm y derbyniadau, £ 308 3s 5c; cyfanswm y trealiau, Y,244 4s 2c; I yn gadael gwedriiil o £63 143, yr hyn wrth ei ychwanegu at y swm oedd eisoes mewn llaw sydd yn gadael gweddill clir o £ U8 13s 3c yn y banc. 1 Ar gynygiad y Parch R Williams, yn cael ei eilio gan y Parch R J ones, pen- derfynwyd yn unfrydol i dderbyn yr adroddiad. Cyflwynwvd adroddiad y Pwyllgor Ar- ianol, yr hwn oedd wedi cyfarfod y pryd- naWn hwnw, gan yr Ysgrifenydd, Mr W Jones, Brynhyfryd, a derbyniwyd hi. DIOLCHGARWCFE. Pasiwydniferobenderfyniadau o ddi- olchgarwch am wasanaeth yn nglyn a'r Eisteddfod ddiweddaf. Yn eu plith yr oedd:-Cynghorwr C Morgan, Llywydd Cyffredinol; Mr Samuel Jones, Trysor- ydd Mri Joseph Davies a J T Edwards, Ysgrifenyddion; Swyddogion vr Is- Bwyllgorau; Parchn Richard Williams a Charles Jones, Arweinyddion; ac yn neillduol i Dr a Mrs Davies, Plas-yn- Rhos, am eu haelfrydedd a'u gwasanaeth gwerthfawr i'r mudiad. APP-WYNTIADAU. Dewiswyd y Swyddogion canlynoI yn unfrydol ar gyfer Eisteddfod 1910:— Cadeirydd Cyffredinol, y Cynghorwr C Morgan Is-Gadeirydd, Mr W Edwards, Hall street; Trysorydd, Mr Saml Jones; Ysgrifenyddion, Mri Joseph Davies a J T Edwards; Archwilwyr Mri D Bowen a John Davies, Lodge.

Siom yn Manchester.

Canlyniad y Strele yu Øglofa…

---------_._"---_.__-n____-------""-_.---,-,--,-,,,_",r__,,…

PONKEY-

---_-------. Streic y Tanwyr.…