Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

I I U?«)Cpu6a«.

o a -- .............."""",---...'I.I\o"''''''I,N'L.''''''''''''''\N\I\N\o…

News
Cite
Share

o a .I.I\o"I,N'L.N\I\N\o Gogledd Cymru a'p Gyliideb. Yr wythnos o'r blaen cyfeiriem at y lie amlwg gaiff y Gyllideb trwy'r wlad yn y dyddiau hyn. Nid ymddengys fod y dy- ddordeb ynddo yn myned dim yn llai, yn hytrach cynydda yn barhaus, a chynhelir cyfarfodydd yn mhob cwr yn ei ffafr, y rhai sydd yn arddangos if, brwdfrydedd dyfnaf ynddo, a'r edmygedd mwyaf tuag y gwron Cymreig sydd wedi beiddio dod ag ef o flaen y wlad. Tra y gofidiwn ddifater- wch Rhyddfrydwyr y cylch hwn, mae'n llawen genym am fod Gogledd Cymru yn dechreu ymysgwyd. Penderfynwyd fod dau arddangosfa fawr i gael eu cynal yn y rhan hon o'r Dywysogaeth. CynheKr un yn Mhafiliwn Caernarfon, ar yr 2gain o'r mis hwn. Llywyddir gait Mr Ellis Davies, A.S., hwn. Llywyddir gail Mr Ellis Davies, A.S., ac yn absenoldeb y Canghellydd oh^rwydd ei brysurdeb yn liywtoV Mesur trwy'r Ty, y prtf siaradwr fyad Mr Runcwnan, A.S., Llywydd y Bwrdd Addysg. Y fiiaradwyr eraill fyddant Arglwydd St David, Mr Ellis J Griffith, A.S, Mr William Jones, A.S., a Mr E G Hemmerde, A S. Cynhelir y Hall yn Rhyl ar y 27am o Awst, pryd y dts- gwylir mae M r Runciman fydd y pnf siarad- wr yma hefyd. Oddiwrth yr acbod gwelir fod ein Haelod ni i gymerydd tfian, a mawr hyderwn na arhosa ar hya, ond, y try ei wyheb adref.

+ I Gwynfryn yn troi'r Byrddau.…

4— Teyrnged i Mr Ellis Griffith.

♦ Ymgeisydd Meirionydd.

Eisteddfod Gadeiriol y Rhos

Siom yn Manchester.

Canlyniad y Strele yu Øglofa…

---------_._"---_.__-n____-------""-_.---,-,--,-,,,_",r__,,…

PONKEY-

---_-------. Streic y Tanwyr.…