Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Wwfpubau.

-0-I AREITHIAU ERAILL.

PONKEY.

News
Cite
Share

PONKEY. DAMWEINIAU.-Cyfarfyddodd Mr John Williams, Bank street, a damwain itw d-rcied dde trwy ddisgyniad darn o lo tra gyda ei orchwyl yn Nglofa'r Hafod dydd Mawrth. Digwyddodd damwain boenus i Mr Sylvanus Williams, pedwerydd mab Mr a Mrs Robert Williams, Bank street, e dydd Iau diweddaf. Yr oedd yn camu oddiar y carrier yn Nglofa'r Hafod, un troed Arno a'r Hall ar y tir, pryd yn ddi- symwyth y disgynodd y carrier gan et wasgu yn ddifrifol. Yr oedd pwysau y carrier arno, a'r syndod yw iddo ddianc heb ei tadd yn y fan. Pan ryddhawyd ef. yr oedd yn anymwybodol, ond dygwyd ef adref gyda phob brys. Wedi archwiliad, nid oedd y meddyg yn gwybod i sicrwydd a oedd rai o'r aetodau wedi eu tori, er el fod yn lied gredu nad oedd wedi derbyn dim ond ysigiad trwm. Deallwn ei fod mewn poenau mawr. Mae ei ddiangfa bron yn wyrthiol. ANRHEG,—Prydnawn dydd Llun di- wed4af cyfarfu dosbarth Mt Jo Phillips o ysgol Sul Mynydd Seion, yn ei dy yn Park Road, Ponciau, gyda't, amcan o fwynhau cwmni eu gilydd, a chyfranogi o'r danteithion Huosog oedd yn ddarpar- edig ar eu cyfer, yr hyn a adlewyrcha glod i barodrwydd Mrs Phillips i wneyd y cwmni yn llawen a chartrefol. Amcan teilwng arall o'n cyfarfyddiad ydoedd cyflwyno Beiblau heirdd a chostfawr yn anrheg gan yr athraw a'i ddosbarth i'r ddau ddyn ieuanc Mr Edward Daniel Roberts, a John Edwin Pemberton, fel danghoseg o'n dymuniad am fywyd hapus a llwyddianus iddynt ar ddechreu eu gyrfa briodasol. Yn abseholdeb y Parch J Howell ag sydd oddicartref ar ei wyliau, cyflwynwyd y 'Beiblau gan y Parch Llewelyn Bowyer, Llundain, yr hwn a'tt cymhellasant i wneyd astudiaeth gyson a manwl o Air Duw, ac i fod yn ffyddlon bob amser j'r Ysgol Sul. Gwasanaethid wrth y bwrdd gan Mrs Phillips gyda sirioldeb ar medrusrwydd mwyaf dymunol. Yr oedd yn amlwg fod pawb wrth eu bodd. Talwyd y diolchiadau cynhesaf i Mr a Mrs Phillips am eu caredigrwydd yo> gwahodd y dosbarth i'w ty ar yr gcblysur,, dyddorolhwn.—UN OEDD YN^. ,„ "V" t'

Advertising

MR LLOYD GEORGE.

.-0-BETH AM Y "RHOS ?

CYNGH08 PLWYF, EH0S. 1

[No title]

NODION 0 AMERICA.

RHOS.