Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

I : ' ' 'Dod O'F Emeries,…

Wvotpnban.

W/VVVVVVVVVVV\WlV\\\\VV\lA^VV\\W(WAiVVtVVV\\…

News
Cite
Share

W/VVVVVVVVVVV\WlV\VV\lA^VV\\W(WAiVVtVVV\\ Y SEFYLLFA YN Y MAES- YDD GLO. Pieidlais Gorlethol yn ffafr Streic Gyffredinol. Er fod gweithrediadau yn cael eu dwyn yri mlaen rhwng Llywydd y Bwrdd Mas- nach a pherchenogion Glofeydd Ysgotland, nid yw yn sicr y troant o blaid beddwch. Dyna ydyw dymuniad y wlad yn gyffredinol, ac efallai y bydd canlyniad y bleideb a gym- erwyd o'r holl weithwyr yn ddiweddar yn foddion i beri i'r meistradoedd ystyried yn ddifrifol cyn gwneyd dim fydd yn debygol o orfodi y gweithwyr i roddi mewn grym y penderfyniad gorlethol y daethant iddo o blaid streic cyffredinol. Cynhaliwyd y gynhadledd arbenig o Un- deb Glowyr Prydain Fawr i dderbyn can- lyniad y pleidleisio a gymerwyd yn yr holl ranbarthau glofaol trwy Loegr, Ysgotland, a Chymru, ar y priodoldeb o ddod allan ar streic os bydd i berchenogion glofeydd Ys- gotland ymgyndynu yn e 11 bwriad i roddi rhybuddion i'r gweithwyr, yn Ngwestty y Westminster Palace, Llundain, dydd Mer- cher Yr oedd Mr Enoch Edwards, A:S., Llywydd yr Undeb, yn absenol oherwydd afiechyd. Cyn y gynhadledd cynhaliwyd cyfarfod cyfrinachol o'r Pwyllgor Gweithiol, yn yr hwn y derbyniwyd canlyniad y bleideb. Dechreuodd y gynhadledd eistedd am ddau o'r gloch, a pharhaodd am oddeutu awr a haner. LlyNvyddw-yd gan Mr W Abraham (Miibon), A.S^ Yr oedd y gweithrediadau yn gyfrinachol, ond ar y diwedd cyflwynodd Mr Stanley,' A'.S' yr adroddiad swyddogol a- gcinlyn :— a e'r gynhadledd wedi ei g-ilw yn ar- benig i dderbyn canlyniad y bleideb gymer- wyd gan aelodau yr Undeb er cael sicrwydd a ydynt yn barod i roddi mewn grym yr 2ofed rheol, a chyhoeddi. ataliad cyffredinol mewn cydymdeimlad a gtowyr Ysgotiand j ,ie S. wliau r,,Pr- yn eu penderfyniad i wrthod hawliau ppr~.| chenogion glofeyad am ostyngiad o y cant yn eu cyfiogau, Dangosai y bleideb fod 511,361 wedi pleidleisio o blaid streic, a 62,980 yn erbyn, yn rhoddi mwyafrif clir o 455,381 o blaid streic..Yr.pedd y lfigyrau | o'r gtvahanol ranbarthau .fel v canlvn | C M 1 1'n erbyn. | South Wales 12^,311 18,356 Lancashire and Cheshire 71 5,460 Yorkshire. G) 7,781. Northumberland 2-ioh 2,786 Durham.. 6^,776 13,643 Nott*ngham 23,266 1,880 Midland Federation, com- prising Cannock Chase, Warwickshire, North and South Staffordshire, and Shropshire. 32,267 2,936 Leicestershire 4,283 104- Bristol. 1,947 192 Somerset. 3,57.5 4-15 Derbyshire. 25,400 2,647 South Derbyshire, 2,429 228 Cumberland ? 4,438 526 Scotland. 65,679 2,596 North Wales 8,682 1,175 Cleveland.. 6,022 2,139 Wedi derbyri^ yt adro'dd^id iichod^ pasjwyi l ypevfarifwifaa canlynol yn unfrydol J— [ "Fod rhybuddion yn cael eu rhoddi yn mhob rhanbarth i derfynu ymrwymiadau ar f dydd diweddaf o Awst os na chyrhaeddir terfyniad boddhaol yfory (dydd Iau) yn nglyn a'r anghydfod yn Ysgotland." Yn ngwyneb y ffaith fod pleidlais yr Undeb mor gryf yn ffafr streic cyffredinol, fod cynorthwy arianol o 101- yr wythnos yn cael ei dalu i lowyr Y sgotland yn ystod eu ataliad rhagflaenol, ac fod dygiad allan y penderfyniad hwn yn gael ei adael yn nwy- law y Pwyllgor Gweithiol." Yna penderfynodd y gynhadledd godi hyd dri o'r gloch dydd Iau i dderbyn ad- roddiad pellach y cyfarfod unedig o gyn- rychiolwyr y perchenogion a'r gweithwyr i gael ei gynal gyda Llywydd y Bwrdd Masnach. DVDD IAU. A ganlyn ydyw adroddiad swyddogol y gynhadledd a gynhaliwyd ar yr uchod yn Llundain, dydd Iau Cyfarfyddodd y gynhadledd lawn am un ar ddeg o'r gloch y boreu, Mr Winston Churchill, yn y gadair, Wedi adroddiad gan Mr G R Askwith, K.C., ar weithred. iadau yr Is-Bwyllgor, cynygiodd Afr Wm Abraham, A S, ac eiliwyd gan Mr McCosh, cadeirydd Undeb y Glofeddianwyr, fod yr Is-Bwyllgor yn parhau. Wedi ymneillduad yr aelodau eraill ail-eisteddodd y Pwyllgor, Mr Askwith yn y gadair, a Mr Churchill yn aros yn yr ystafell. Gwnaeth y Cadeirydd ar unwaith rai awgrymiadau y rhai fu yn bwnc ymdrafod- aeth faith, yn parhau trwy'r dydd yn ys- tafell y Llywydd, ac ystafelloedd cyfagos, ac wedi eisteddiad byr o'r gynhadledd lawn gohiriwyd y materion am 7 o'r gloch, a pharheir hwy heddyw (Gwener)." Mae'r cwestiwn sydd mewn trafodaeth rhwng y pleidiau parthed prisiau gwerthiad y glo, yr hyn fydd yn fFurfio y safon oddi- wrth yr hon y cyfrifir pob ychwanegiad o gyflogau yn y dyfodol, yn profi yn fater an- hawdd ei benderfynu. j Dywedodd un o gynrychiolwyr y glowyr fod cynygionyglofeddianwyr yn anmhosibl, oblegid os derbynir hwy bydd y cyflogau yn sicr o barhau ar y raddfa iselaf. Mae Mr Churchill yn talu sylw manwl i'r holl weithrediadau, a dywedir ei fod yn barod i dreulio heddyw eto os y gall trwy hyny fod o ryw wasanaeth i derfynu yr anghydfod yn heddychol. Gobeithia pawb y coronir ei ymdrech a Ilwyddiant.

Glowyr Gogledd Cymru.

[No title]

Mr Hemmerde, K.C., A.S., a'r…

Rhyddfrydwyr Cymreig a'r Gyllideb.

Cynrychiolaeth Sir Feirionydd.

j ! Y Gwrageddos Trwstlyd…

[No title]