Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

—[ Jlppwyntiad Mr Herbert…

News
Cite
Share

— [ Jlppwyntiad Mr Herbert Lewis, A.S. Tifrttir boddhad mawr, nid yn unig rwy Sir Fflint, ond trwy yr oil o Gymru, ■iSherwydd y newydd gafwyd diwedd yr <«pythnos o'r blaen, fod Mr Herbert Lewis -wedi ei appwyntio i fod yn Ysgrifenydd ?|5efleddol Bwrdd Llywodraeth Leol. Ar .rdd.ecbreu y Weinyddiaeth Ryddfrydol ap- ^wyntiwyd ef gan y diweddar Syr H ^Campbell Bannerman, yn Is-Arglwydd y Trysorlys, ac yn y swydd hon bu yn ffydd- ¡ao a diwyd, ac o wasanaeth dirfawr i'r tbtaid. Mae ei appwyntiad newydd yn .Aod fel cydnabyddiaeth fechan am hyn, ac fttt byderwn, yn rhywbeth i aros swydd ibwygicach ac anrhydeddusach. Yn sicr nid ,&es aelod o'r Ty, pa un a'i fel Aelod Cyff- redin neu swyddog, wedi gwasanaethu ei fgyich mor ddifwlch a didwrw ag a wnaeth Sir Lewis. Ac er cymaint ei ymrwymiad :¡¡if., ddyleds.,vv..yddau Seneddol, nid yw wedi >&od yn ol i unrhyw Aelod Cymreig yn ei «»rasa{)aeth politicaidd a chymdeithasol i'r HDywysogaeth. Yn mha sefyllfa bynag y dKt ynddi cymerodd y cyfleusdra ar bob ,adeg i hyrwyddo buddianau yr etholaeth ;8 gyarychiola, ac yn arbenig y wlad fach y v:, mae mor ymlyn wrthi. Mae yn un o Jtelodau idisglaeriaf y Blaid Gymreig. Mae appy/yntiad Mr Lewis wedi bod yn din ffortunus iawn, gan y symudir efi gylch i Wasanaeth y talodd gryn lawer o sylw fel Aelod Cyffredin. Mae iddo yrfa •v^disglaer ar wahan i'w yrfa Seneddol, •v^disglaer ar wahan i'w yrfa Seneddol. tlab ydpv i'r diweddar Mr Enoch Lewis, iltong- adeijady dd, Mbst n, a chafodd ei- -.Ad,ivi;g foreuol mewn Y sgol Ramadegol fa y drfef hono. Yn ddilynol symudodd Jfefdychain lie y cymerodd ei M. A yn 1879. .Ar ffucfiad y Cynghorau Sirol dewiswyd At yn Aelod o un Sir Fflint, ac mae ei ym- fyoiad yn y cylch hwn yn dal o hyd. wasanaeth ar y Cynghor yn Ifiglyn a gwahanol faterion sydd, ond odid, "Q Iwy na neb arall. 0 1892 hyd 1905 bu •ffi Ae^od Seneddol dros Fwrdeisdrefi iFfJint, fel olynydd y diweddar Mr John iftoberts, ac o 1905 mae wedi cynrychioli if Sir, ?r hon etholaeth y gWahoddwyd ef .:ar larwolaeth y diweddar Mr Samuel '.Smith, A.S. Yn 1886 priododd ferch i lifr Hughes, yr agraffydd o Wrecsam, ond 'toll hi farw yn 1895. Yn 1897 priododd 7 4tfch ifr diweddar Mr W S Caine, A.S., a ^hwaer i Mrs Herbert Roberts. c.

^OHEBIAETH. -

[No title]

"'_.-.....--------__-"--_...._-------j…

OYFKROHIAD YR ORSEDD.1

GWEITHRED ANFAD YN LLANRWST.

RHOS PARISH MEETING.

'RUABOlf' POLICE COURT.

Crime in Denbighshire.

Advertising