Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Achos pwysig o lawn-daliad…

RHOS.-

News
Cite
Share

RHOS. CERDDOBOL.—Yn Eisteddfod Cymmau dyddr Mercher, Mr Tom Pritchard, Brook street oedd y tenor buddugol, a Mr John Jones, School St. a enillodd haner y wobr am yr unawd baritone* YMODISWYDDIAD.—Wedi bod yn dal y swydd o "Arweinydd y Gan" yn Penuel, am rai blynyddau, mae Mr Thomas Thomas wedi an. fon i mewn ei ymddiswyddiad. Mewn cyfarfod Eglwysig a gynhaliwyd yr wythnoa hon pender* fynwyd dwyn y mater gerbron cyfarfod cyfred- inol o'r holl aelodau, pryd yr ystyrir cais am uno yr Organydd a'r Corfeistr fel un swydd. CYKAP.FOD AMP.YWI[A]ITHOL. -Yn nghapel Ebenezer, Queen street, yr wythnos ddiweddaf cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol hynod a Iwyddianus o dan lywyddiaeth Mi T Gough,, High street, a'r Parch 0 J Owens yn arwain, Cafwyd caneuon gan Misses Harriet Parry, Minnie Williams, Annie Jones, a Mr Llewelyn Pritchard, a detholion gan Gor Plant o daJI arweiniad Mr TEmlyn Lloyd. Cyfeiliwyd gan Mr J Ellis Roberts. -Adroddwyd gan Mififr Bessie Edwards, Ponkey a chafwyd dadl ga. Mri Jos. Phillips, Llewelyn Hawkins, a JohB Williams. Va EISTJU>DJ'oD.-Yn ystod yr wythnoa holl deallwn i Mr Timothy Davies, A,S., Llundain, anfon rhodd sylweddol i ysgrifenyddion yr Eisteddfod, tuag at y treuliau. Yn ei lythyf datganai y pleaer a'r mwynhad gafodd trwyei ymweliad a'r Rhos, a dywedai ei fod wedi rhy. feddo fod y Rhos a'r eylch yn cadw mor bur at y Gymraeg. Ystyriai yr Eisteddfod fel un oli rhai, geran y bu Yr oedd yn gobeithio cael cyfle i ddod i'r Rhos yn fuan etc. Deallwn, mai y buddugol ar y Fyfyrdraeth, "Ymloll Joseph yn y Pydew," ao hefyd y pen- illion Glimau Mam" oedd Mr G T Levi, Abercred, Deheudir Cymru, tra y m&e efe hefyd oedd un o'r ddati gyd.'fuddugol ar y delyneg. Ar oyfieithiad et-%Ianeg i'r Gymraeg, deallwiy mai Mr Tora WilliaiM (Tudur Aran), Kfcos, yn gydloddogol gyda Mr D Erana, Tinj* fiw*. CaeraarfoB.

Advertising

IfwEpudau.

,-PONKEY*

CYFARFOD PLWYFOL.

...1tiItM1 ._----Y GLOWR A'R…