Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

! EISTEDDFOD GADEIRIOL Y RHOS.…

News
Cite
Share

Cystadleuaeth unawd ar y Crwth, iaf 'Thomas Davies, Skermersdale, 2il Edward Rogers, Chirk. Prif Draethawd, "Traethawd Bywgraph. fiadoi byr a chryno o Feirdd Ymadawedig ::Sir Ddinbych, gwobr £2 2S, Mr E Roberts, Market street, Rhos, a'r Parch D Myddfai Thomas, Ffaldy'r Bienin, Sir Gaerfyrddin, 'fo gyfartal. Cystadleuaeth Unawd Contralto, Can- -«wyH fy Llygaid wyt ti" (D D Parry), Mrs Josephine Lewis, Capel Cerrig. Cywydd, "Y Glowr," jQi is, Meurig el ,t:Cybi, Brymbo. Englyn, Yr Ystlum," 7/6. Yr oedd 14 .wedi eu hanfon i mewn, a dyfarnwyd Gyda'r "Nos ac Eilir Aled yn gydradd. Wele Eng- LIyn Eilir Aled Heinyf fod, ddadebra'n fyw-ar hin braf, 'Deryn brych cymysgryw, A phen llygoden ydyw Dechreu nos ein dychryw yw. Cystadleuaeth i blant dan 16 oed, c. Mab dY Mynydd (Eifion Wyn), iaf Wm Evans, ifPenycae, 2il Rosanna Hughes Ponkey Cystadleuaeth Unawd i Enethod dan 16 £ >ed, Merch y Melinydd" (Hen Alaw), iaf Mary Davies, Stryt Issa, 2il Gwladys Hoos- on ac E Davies, Coedpoeth, yn gyfartal. Beirn"*adaethau. Pen and Ink Sketch of Cadwgan, Mr G V Price, Wrexham; Shad- Ing from Cast, Mrs Jones, Llanelli; Fret. "work Design, Mr Wilks, Birmingham house, Johnstown. Cafwyd peth eithriadol yn nglyn a Chanu IPeniilion, Miss Bessie Jones, yn canu ac yn .shvvareu'r delyn yr un pryd ANERCHIAD Y LLYWYDD Rhoddwyd derbyniad croesawgar i "Timothy Davies, Ysw, A.S., pin gododd i ,anerch y dorf, ac yn neillduol pan ddech,tu- ,.Odd siarad mewn Cymraeg bur. Dywedodd "afod yn falch ganddo weled eu bod yn cadw istnor ffyddlon at y Gymraeg yn Rhos, a hyny yn ngwyneb y ffaith eu bod yn byw mor .„agos i Glawdd Offa. Ni fedrent ymgymeryd .a. gwaith rhagorach na chadw eu hiaith yn bur. Gobeithiai yr aent yn mlaen nid yn vanig i gadw yr iaith Gymraeg yn fyw, ond -yr ysbryd cenedlaethol Cymreig hefyd. <*Camgymeiiad mawr oedd meddwl na fedrai Cym,,o ddod yn mlaen mewn bywyd os cad- Urai ei iaith Yn groes i hyn fu profiad y •wCymry aeth i Lundain, neu a groesodd y 'vWerydd. Yr oedd bron yr oil o honynt yn -jdd wy.teit.hog, a Chymry yn siarad Cymraeg 4>edd y tri Gweinidog Cymreig perthynol i'r t' £ soton— Mr Herbert Lewis, Syr Saml Evans, A Mr Lloyd George. Yr oedd perygl i'r ysbryd Cymreig golli, ac appeliai atynt i w -LPadw yn fyw trwy nawddogi dau sefydliad Mawr y genedl-yr Eisteddfod a'r Ysgol tSul. Cystadleuaeth Unawd Baritone, Bedd • Clyndwr" (W 0 Jones), Mr H R Hum- phreys, Machynlleth. Beirniadaethau.—Best Notes of Experi- ments in any Science, ataliwyd y wobr. '^Collection of Grasses, Bertha a Harold iJSvans, Glynceiriog. Woodwork Models, taf 11 Nelson," 2il "Tom Brown." Wood- work, best notebook kept by a student, J Br in ley Richards, Grango School. Beirniadaethau.—Embroidered Duchess 'Det. Miss Gwennie Davies, Plas.yn-Rhos. I Embroidered Nightdress Case, u M.D." i or Crotchet Shawl, Mrs Davies, Plas-yn-Rhos. Fancy Tea Cosy, ni atebodd Neb. Embroided Table Centre, Miss Gwen- Davies, Plas-yn-Rhos. Handmade Flannel Shirt, ni atebodd neb. CORAU MEIBION. Cystadleuaeth i Gorau heb fod dan 35 •^ewn nifer, Cydgan y Pererinion (Dr "ftrry), gwobr £ 20. Yr oedd chwgch o $?0rau wedi anfon eu henwau i law a chan- yn y drefn gdnlynol:- J—Rhos (Mr E Emlyn Davies) z-Moelwyn. (Mr C Roberts) 3-Broughton (Mr E Evans) 4-Froncysyllte (Mr J E Morris) 5—Acrefair (Mr John Wright) Machynlleth (Mr T H Williams) v trJIr cystadleuaeth ardderchog traddod- f w* feirniadaeth yn Gymraeg gan Mr D Vans' yr hon oedd fel hvn £ Bass: •A-Sor'ad cyfoethog gan y First aS8» ac yn y teimlad priodol. Second tenors braidd yn deneu. Rhanau corawdol yn y I tri tudalen cyntaf yn effeithiol. Meddianai I yr unawdwr lais da, er fod tuedd ynddo ar y frawddeg gyntaf i fod allan o diwn, a thorodd un gair yr hyn oedd yn feius Er hyny yr oedd yr unawd yn lliwn o deimlad, ac yn wir gellid dweyd yr un peth am bump o'r corau yn y gystadleuaeth. Yr oedd y donyddiaeth yn dda o'r dechreu i'r diwedd, arddull. da datganiad gofalus, wedi ei drwytho gyda'r teimlad priodol. 2—Moelwyn. Corph ardderchog o leis- iau. Yn agor yn wir rhagorol, ac yn y teimlad priodol ar y tudalen iaf. Yn yr 2il dudalen heb fod yn gywir ar y A Filat Meddianai yr unawdwr lais da, ond nid oedd ganddo y teimlad parchedig ddisgwylid ei gael mewn gweddi. Yr oedd gryn lawer o'r cynhyrfus yn eu datganiad, ond ni fedrid ei alw yn ysbryd gweddi. Aethant allan o diwn am dudalenau nes gwneyd y weddi yn aneffeithiol. O'hyn i'r diwedd canent gyda gryn lawer o dan, ond nid oedd y fflam yn cynyrchu gwres. II 3—Broughton. Llei>iau cymedrol, ac heb unoliaeth a chyd-doddiad. Gormod o am- I rywiaeth yn y lleisiau. Ar y tri tudalen I cyntaf yn gyraylog mewn tonyddiaeth. Y weddi yn effeithiol. Trwy ryw amryfusedd I I gadawodd y cor hwn ddau far allan. Tu- dalen 10 yn Hac iawn. Yn fwy effeithiol I hyd tudalen 17 Tudalen 18 ddim cystal, ac o hyn yn mlaen yn tueddu i fforsio gryn lawer. 4-Fron. Lleisiau da, ond nid oeddynt yn cydasio. Datganiad y cor o'r dechreu yn methu mewn disglaerdeb. Cychwyniad rhagorol. 3ydd tudalen yn dda iawn gan y basses. 5ed tudalen tonyddiaeth gymylog. Y weddi yn dioddef oddiwrth donyddiaeth anmhur, er fod yr unawdwr yn canu yn dda. Yr effaith ar y gair "Ysbryd Glan" yn melo-dramatic, yr hyn hefyd oedd yn feius yn yr oil o'r corau heblaw y diweddaf. 0 tudalan gfed i'r diwedd y donyddiaeth heb fod yn bur. s-Acrefair. Lleisiau da, ac yn cyn- yrchu seiniau cartrefol a chynes, er nad oedd yn dangos ryw lawer o orphenedd. Y gyng- hanedd yn berffaith trwy'r darn. Ar tudalen y I sfed y ddau denor yn canu yn dda. Teimlad priodol yn y weddi, a'r unawdwr wedi codi i ysbryd gwir ragorol 6-Machynlleth. Cor bychan, neu ych- ydig mewn nifer. Lleisiau rhagorol. Dyma gor wedi astudio pob brawddeg yn y darn, dim un bar yn myned heibio heb fod sylw manwl wedi ei dalu iddo. Yr oedd y weddi' yn fendigedig, a dymunai ddiolch i'r unawd- ydd (Mr Arthur Davies, Cefn). Ni chafodd gymaint foddion gras eis llawer dydd ag a gafodd yn gwrando ar ei ddatganiad eith- riadol. Bendith ar ei ben a'i galon am y tath ganu. Ni chlywodd erioed ganu mOT, ysbrydoledig Yr oedd canu y cor hwn uwchlaw beirniadaeth; Yr oedd hwn mewn dosbarth ar ei ben ei hun yn y gystadleu- aeth, ac yn un o'r engreiflfdau goreu glywodd erioed mewn canu corau meibion. Yr oedd ynt yn haeddu unrhyw wobr allasent roddi iddynt. li CYFARFOD YR HWYR. Llywyddwyd gan J C Davies, Ysw., M.D U.H., Plas-yn-rhos, ac arweiniwyd gan y Parchn R Williams, a Chas Jones. Agorwyd gyda detholiad gan Seindorf Arian y Rhos. Chwech o Ddarluniau, raf, John Mad- dison, Middlesborough, ail, "Tourist." Telyneg, yr awdwr i ddewis ei destyn ei hun, "Telynor" a "TantUchedydd" yn gyfartal Tri Phenill wyth Ilinell, Gliniau Mam Cainc Calon." Cystadleuaeth Canu gyda'r Delyn, dau yn ymgeisio, sef Mr Jacob Edwards, Rhos, a Mr John Williams, Ponkey, a'r blaenaf gafodd y wobr. Yr oedd hon yn gystad-, leuaeth hynod ddyddorol, a diolchai y beirniad yn fawr i'r Pwyllgor am roddi testyn fel hwn yn eu rhaglen. Rhoddodd Mr W 0 Jones, yn ei feirniadaeth, amryw j gynghorion i efrydwyr y ganeg anhawdd hon o ganu Cymreig. Beirniadaethau-Child's Knitted Vest, iaf, Doris Powell, Rhos, 2il, Susie Jones, Johnstown. Child's Knitted Gloves, iaf, Maud Rogers, Johnstown. Cystadleuaeth Adroddiad i bob oed "Cartref" (allan o awdl Berw). Rhan- wyd y wobr rhwng Miss Bessie Edwards, Ponkey a Mr John Williams, Rhos. Portrait Medallion in Low Relief o'r diweddar Henadur E Hooson, Rhos. Gwobr o ras i Miss Constance Stendall, Caer. CADEIRIO'R BARDD. Yr oedd hwn wedi ei ohirio o gyfarfod I y prydnawn. Cynygid gwobr o ^5 a Cha'dair Dderw am Awdl-Bryddest heb fod dros 400 o linellau, Hen Gartref Meddyliau o Hedd." Yr oedd tri yn ym- geisio-" Peniel," Hirfryd," 11 Y Fron Friw." Darllenwyd y feirniadaeth gan Bethel, yr hwn ddywedodd fod y gystad- leuaeth o safon uchel. Dyfarnodd o blaid y Fron Friw." Pan gyhoeddwyd yr enw a phobpeth yn barod ar gyfer y cad- eirio, yr oedd disgwyliad poenus o bryd- erus ar y gynulleidfa. Gan nad atebai neb i'r enw, gofynwyd a oedd ei gynrych- iolydd yn bresenol, ac yn y fan cododd ein Cynghorwr hynaws, Mr Cadwaladr Mor- gan, Johnstown, ar ei draed. Cafodd ei arwain i'r llwyfan, y Seindorf yn chwareu See the conquering hero comes." Cad eiriwyd ef yn nghanol y rhwysg arferol. Cafwyd allan mai y bardd baddugol oedd y Parch W Alva Richards, Bryn-y-wawr, Trebanos, Sir Gaerfyrddin. Canwyd Can y Cadeirio gan Mr Powell Edwards, am yr hon y bu raid iddo ail-gafiu.

! EISTEDDFOD GADEIRIOL Y RHOS.…