Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

iWrpubau.

GYNGHOR PLWYF RHOS.

News
Cite
Share

GYNGHOR PLWYF RHOS. Cynhaliwyd cyfarfod o'r uchod yn y Public Hall, Rhos nos Iau, y Cynghorwyr taniynol yn bresenol:—Mri W M Jones, fcadeirydd), Richard Jones, Sam Pritchard, W Garner, Cadwaladr Morgan, D Davies, Griffiths, Tom Roberts, Ken Wynn, Ted fanes, Isaac Smith, Jos. Charles, a'r Clerc Ifctr J Trevor Jones. DARLITH. Darllenodd y Clerc lythyr oddiwrth Awdurdodau Amaethyddol Goleg Bangor yn rsu eu parodrwydd, os caent ganiatad Cyaghor Plwyf y Rhos i anfon darlithydd Afnaethyddol i lawr i'r cylch. PeDderfynodd dwyn y mater yn mlaen yn J Cyfarfod Plwyfol sydd i'w gynal nos erdier nesaf. I Nwy. Wedi sicrhau gostyngiad yn mhris y nwy i tldefnyddwyr preifat yn Rhos, meddyliodd y, Cynghoir Plwyfol ei bod yn adeg briodol i Wfceyd cais at y cwmni Nwy am* ostyngiad yn rohris y nwy i oleuo yn gyhoeddus. Beih amser yn ol appwyntiwyd dirprwyaeth iwtled Mr Woodford gyda'r diben hwn, ac <rrtb roddi adroddiad o'r ymweliad dywed- t&dd Mr W M Jones fod Cyfarwyddwyr y y Cwmni yn anfoddlon i ganiatau gostyng- ^3 y flwyddyn hon, ond yr oeddynt yn d) lie iddynt obeithio y gwnaent hyn at J fiwyddyn nesaf. Yr oedd y cwmni wedi a-twng pris y nwy i ddefnyddwyr preifat, yr oeddynt yn awyddus gwybod ar ddiw- wid y Swyddyn a fu cynydd yn nifer y defn- fddwyr. CwynaJ y gynrychiolaeth hefyd yn nghylch I y glanheid y lampau cyhoeddus, y tytthor diweddaf, nad oeddyt wedi eu glan- yn foddhaol. Rhoddodd Mr Woodford wid y buasent yn cael eu glanhau yn Hpytbflosol o hyn allan. Wedi peth ymdraf- wbeth- ynygiodd Mr William Garner fod pnsy nwy am oleuo y tymhor nesaf yn cael doeibyn, gyda'r aYfgrymiad eu bod yn I ithjQ¡\Y byddai i'r Cwmni wel'd eu ffordd im gtis i roddi gostyngiad y tymhor nesaf. .d hyn gan Mr Ken Wynne, a char- bqd ef TIR-DDALIADAU. Dywedodd y Clerc ei fod wedi gweled Mr Lister Kaye mewn perthynas a sicrhau tir yn Bangor road, Johnstown. Perchenog pres- enol y tir He y bydd eisiau'r man ddaliadau ydyw Mr Taylor, Johnstown, ac mae yn of- ynol i roddi blwyddyn p rybudd cyn y gellir ei sicrhau. Awgrymodd Mr Kaye gan fod y tir agosaf i'r ffordd yn bed war neu bum swllt y Hath oherwydd ei fod yn building land, y buasai yn well iddynt sicrhau y rhan uwchaf o'r cae, yr hwn fyddai yn fwy preifat, ac yn Hawn mor hwylus i'r ymgfiswyr. Dywedodd Mr Ted Jones nd oedd ef yn gweled eu bod yn gwcithredu yn ngwir ys- bryd y Ddeddf, pan y sicrhaent dir oddiar fferm mor gyd maro! fechan ag un Mr Taylor yr hon nid oedd ond 60 o aceri. Yr oedd yn ddigon gwir fod y Ddeddf yn dywedyd fFermydd dros go o aceri "-ond mewn gwirionedd yr oedd yn golygu ffermydd mawr 0801 1 So o aceri. Dywedodd Mr C Morgan mai dymuniad yr ymgeiswyr a'u gwnaethant mor awyddus i sicthati y cae dewisedtg. DWFR BtBELLAU. Dywedodd Mr Sam Pritchard fod y Tanddiffoddydd eisiau 400 o latheni yn ych- I wanegol o hose-pi ping—200 o latheni i'r 1 Rhos, 100 i'r Ponkey, a 100 i Johnstown. Nid oedd hyd y piping yn ei farn-ef yn ddig- on i gyfarfod bob achosion Yr oedd y cyf- lenwad dwfr o'r main pipes i'r hydrants hef- yd yn feius. Cyflenwid yr ardal gan mwy- af gyda phibellau dwy fodfedd, ac yr oedd y rhai hyn yn anfoddhaol i gyflenwl dwfr i'r hydrants. Os oeddynt am fod yn gwbl bar- od i gyfarfod a thanau fe ddylent gael pib- ellau tair modfedd yn lie dwy ac hefyd 400 Hath o hose piping yn ychwanegol. Cynygiodd Mr K Wynne fod dirprwyaeth yn cael ei hanfon at y Cwmni dwfr i geisio cael ganddynt osod i lawr bibellau tair mod fedd. Eiliwyd hyn gan Mr C Morgan, a chariwyd ef. Y ddirprwyaeth a appwynt- iwyd oeddynt:-Y Cierc, Mr Jos Griffiths, a Mr C Morgan. DWR GERSYD. Cynhelir Cyfarfod Plwyfol dydd Mercher nesat i ystyried y priodoldeb o sicrhau dwfr- gerbyd i'r ardal. V mae y Cynghor wedi penderfynu cymeradwyo dwfr-gerbyd, cost yr hon fydd £40, a'r treuliau i'w chynal yn cynwys y dwfr, £50.

RHOS.

PONKEY.

Iii AT EIN GOHEBWYR.

[No title]

! EISTEDDFOD GADEIRIOL Y RHOS.…