Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

Syr Herbert Roberts, A.S.,…

News
Cite
Share

Syr Herbert Roberts, A.S., ar anghenioa^yfo&Ql Cyalru. Dydd Llun daeth Syr J Herbert Roberts lywyddu mewn darlith a draddodwyd yn Nghapel y Bedyddwyr, Froncysyllte, a len- tihygiwyd i'r Primitive Methodists i ddathlu jf»\x 52 mlynedd o'u sefydliad yn y lie. Y darlithydd oedd y Parch A T Guttery, fjtandain, a thestyn ei ddarlith Yr amser .da sy'n dud. NODWEDDION CY>IREI £ Dywedodd Syr Herbert Roberts iddo ,t.ddod i lawr yn arbenig o rLundain, ac y ibyddai yn rhaid iddo ddychwelyd yr un a hyny mewn trefn i ddangos mewn ^modd personol ei ddyddordeb mewn achos 'ff ymdrechent ei gefnogi trwy gyfres o gyf- rftxiyad yn y Fron. Bwriadai y darlithydd ,■ I, ymwneyd a bywyd y wlad yn gyffredinol. ><Yn Nghymru, tra nad oeddynt mewn un modd eisiau gwahanu eu hpnain oddiwnh ffywyd Lloegr, yr oedd ganddynt, a bwriad- < gael, ddyheadau yn jr. cyfeiriad o ddadblygu ^aor bell ag y gallent eu nodweddion cenedl- aethol arbenig. Yr oedd yn ddyledswydd .Araynt fel pobl i ddadblygu y nodweddion jlhyny fyddai yn tueddu i ddyrchafu y bobl, a 4rwy ymdrechu i sicrhau mesur helaethach .0 iywodraethiad ileol credent eu bod yn .gweithio i ddyrchafu bywyd y wlad a chym- Jgryd ihan ardderchog yn my wyd mwy yr I ymberodraetK— (cym)1. Yn nglyn a'u byw- ,J yd ciefyddof yn N^hymtu, a fedrid ameu I Y *nai nid crefydd Cymru sydd wedi gwneyd jafii by wyd yr hyn ydyw heddyw? Nid oedd J ■yno i ddweyd un gair p ^rtiol, ond yr oedd <yn wybyddus a chydnabyddid hyny ar bob Ilaw fed Ymneillduaeth wedi gwreiddio yn Adwfn yn y bywyd, cenedlaetliol Cymreig, A chredai fod y ffaith hon yn holLbwysig yn iuglyti ag adeilatluy, genedl Gymreig yo. y L .dyfodo,-(Cym). ANGHENION Y DYFODOL. Tra yr oeddynt yn cydnabod hyd yr eithaf f^uddianau addysg a phethau eraill yr oedd yn rhaid iddynt gofio na wnai pob diwyg- gad yn ymwneyd a dyirchafiad y bobl os na i/yddent wedi eu trwytho ag ysbryd crefydd jjyw lawer iawn o gynydd—*(cym). Dymun- m gymhwyso hyn at un neu ddau o gylch- loeAd bywyd cyhoeddus. Yn gyntaf, cylch .,gwladgarwch. Yr oeddynt yn faru eu fwlad, ond dylent ei .charu yn y ftordd riodol Nid oeddynt yn ewyllysio i'w ;gwladgarwcht pa mor ddiaglaer bynag y gallai fod, fod yn meddwl gelyniaeth at gen- t^iedloedd a theyrnasoedd eraill. Eu nod ddylai fod i ddadblgu eu bywyd cenedlaeth .ot yn y fath fodd ag i'w wneyd o fudd a »( £ byncethwy i fywyd .cenhedloedd eraill trwy ft hcllfyd. Gallai yma bwysleisio y pwys- jgrwydd o roddi sylw manylach i'r ymdrech- .on..y'n gweithio er heddwch y byd. Ctedai ød oeddynt ,fel .eglwysi cristionogol yn talu .digon o Syl-W- i Veithrin a chefnogi ysbryd ilieddwch. Clywent lawer y dyddia.u hyn Am Dreadnoughts, ac yr oqdd yn credu yn yr angtvuhcidrwydd o gadw llynges gyfadd- As i gyfadod y cyfrifoldeb o Ymherodraeth ;l)yd-gwmpasog. Yr oedd yn sicr mai pobl wlad a r eglwysi yn, y tir dllylai fod y gallu Hywodraelh yn mywyd y bobl, eto nid oedd yn sicr eu bod yn gwneyd yr oil a allent i sjhyrwyddo ysbryd heddwch. Yr hyn oedd Amynt ei angen oedd dod a phobl Lloegr i jyffytdcliad agdsach a phobl Germani a phobl gwiedydd eraill. Arglwydd Rosebery dydd Sadwrn yn siarad i gynrychiolwyr new- yddiaduron o bob parth o'r Ymherodraeth, A godedd gii dychrynedig. Gwnaeth hi yn eglur os ant yn mlaen am lawer o flynydd- oedd fel y maent yn awr, os bydd parotoad- AN am ryfel yn myned yn mlaen trwy Ewrop fejW yn bresenol, darostyngir Ewrop i ystad c farbareiddiweh. Meddylier am hyny yn yr ugeinfed ganrif o'r cyfnod cristionogol 1 Felly, yr oedd yn amser i'r eglwysi hefyd godi cri, a cheisio cyffwrdd cydwybod y wlad yn ffafr heddweh—(cym).

[No title]

1 GOHEBIAETH.

BARDDONIAETH.

Arhollad Gorsedd y Beirdd.

Eisteddfod Genedlaethol Llundain…

Angladd yr Anib-ydeddus Tom\…

Advertising

Mesur Dadgysylltiad i Gymru.

Appwyntiao" "i Ggleg. y Bala,

Cyhuddiad Difrifol yn erbyn…

Gwersi Cerddorol yn N gholeg…

I'NODION.