Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

I —MH1TI II ■■■Ill—B—IIMIIIIH…

VVviVVVWiWIWWWWMVlMM^W^1«W«Wl\\WVV\…

RHOS.

JOHNSTOWN.

lawn am golli Coes.

CYMANFA DDIRWESTOL Y PLANT.

News
Cite
Share

CYMANFA DDIRWESTOL Y PLANT. Cyfarfodydd Hynod Lwyddianus* Gwawriodd y Llun diweddaf, yr hwil oedd yn hir-ddisowyiiedig gan blant yf ardal, yn hynod braf a dymunol, ac yn argoeli yn dda am lwvddiant yr byn oedd i gymeryd lie yn mhrydnawo y dydd. Er's wythmosau yn flaenorol, yr oedd trefn- iadau wedi eu dwyn yn mtaen gan blant- perthynol i Gynghor Eglwysi Rhydd y Cylch, ar gyfer y Gymanfa Ddirwestol gyotaf oedd i'w chynal yn Rhos. Ffurf- iodd y plant am un o'r gloco. yn orym" daith wrth y Capel Mawr, ac yr oedd cyniychiolaeth ragorol o bob Eghvys sydd dan nawdd y Cynghor, yn nghyda Eglwys t, I C5 y Bedyddwyr yn Penuel, yu barod af seiniad y tabwrdd, a Seindorf Arian Rhos, i deithio trwy y prif heolydd, ddangos fod dyfodol ein bardal beth byn- ag, am fod yn sobr. Dywedir fod o 2,000 i 2,500 o honynt yn gorymdeithio, ac. yt oedd golwg hardd neillduol arnynt yn etf gwissroedd goreu, ac yn cael eu harwaifl gan faneri yn dwyn arnynt enwau y Band of Hope y perthynai bob adran iddi, yll ugh yd a'u harwyddair. Nid y plant yn unig gymerai (lilyddor- deb yn vr amgylchiad, ond y rhai mewtt oed hefyd. Gellid tybio fod mwyafrif trigolion yr ardal wedi troi allan y diwr- nod yma, ac yn llinellu pob heol yr elai yr orymdaith trwyddi. Rhagorol o betb oedd gweled y sylw manwl delul i'r plant gan bawb, a'r cydymdeimlad am- lwg ddangoswyd gan bob dosbartb yn y mudiad. Pan gyrhaeddwyd capel Beth- lehem, lie y cynhelid y gymanfa, cafwyd fod yr adeilad eang yn 11awer lby facb ddal y dorf oedd wedi ymgasgiu. Taflwyd yr Ysgoldy yn agored i gynal overjloVt meeting, ond eto yr oedd y lie yn brin, fel y bu raid i luaws mawr droi oddiyno yO siomedig. Yr oedd gweinidogion y cylch yn bresenol yno, a Plenydd, Ap GIaslyø, a Dr Llewelyn Williams, fel prif siarad- wyr. CYFARFOD Y PRYDNAWN. Yn absenoldeb y Parch W Price (W.,) llywyddwyd gan y Parch T A Thomas, Johnstown (Llywydd Cynghor yr Eglwysi Rhyddion). Yr oedd y cyfarfod hwB wedi eu neillduo yn arbenig ar gyfer J Plant, pryd yr arholwyd hwy yn y Rhoda Mam Dirwestol" (Miss L K Evans), yO Gymraeg a Saesneg, (y diweddaf wedi ei gyfieithu o'r Gymraeg gan y Parch B- Williams, Hill bfcreet), yr hwn hefyd oedd yn arholi. Y pennodau o'r Hol wyddoret ddewiswyd oeddynt "Effeithiau Meddw- dod ar Gymdeithas," a Y Beibl a Diod- ydd Meddwol. Yr oedd y plant, yn Saes- on a Chymy, wedi dys,4u yr atebion yo rhagorol, ac atebent yn bert a hynod barod, nes tynu dro ar ol tro, gymeradwy- aeth yr arholwr serchog. Yn ystod y cyf- arfod hwn traddodwyd anercbiad gan Dr: Llewelyn Williams, y Swyddog Meddygol, Gwrecsam. Cyfyngodd yr areithydd ei sylwadau i'r peryglon sydd yn bygwth plant yn y dyfodol: (1) trwy fwydo an- mhriodol; (2) trwy fod y rhieni yn ar- feryd diodydd meddwol, ac felly yn gwan- ychu y plant; (3) trwy fod y plant yO defnyddio cigarettes, yr hyn oedd yn peri canlyniadau difrifol i'r corph. Canwyd hefyd yn ystod y cyfarfod gan Ap Glaslyo. CYFARFOD YR HWYR. Cynhaliwyd hwn eto yn Bethlehem, (J dan arweiniad y Parch R Roberts. Cym- erodd y cyfarfod hwn wedd fwy gerddorol, ac yr oedd rhaglen chwaethus o donatt cyfaddas wedi ei hargraffu. Un nodwedd arbenig yn bon oedd y lie arbenig rodd- wyd i gerddorion llepl, ac yn sicr gallant deimlo yn falch am y modd deheuig y canwyd y tonau gan y cor, y tonau oedd- ynt: Doweb yn Ddirwestwyr" (E 0 Lloyd), "Bydd yn Arwr (Ernest Nicholl), O'n blaen mae Baner Dirwest (Ramsey)} "Hubert" (E Embin Davies, A.R,O.O., Rhos), Pwy sydd ar du'r Arglwydd (Ban Roberts, A.C., Rhos), Ceridwen" (Joseph Parry, Rhos), "Oriel" (tVDavies), Hafod-y-Bryn (H lorwerth Lewis, Rhos), a Hubert" (R Wilfrid Jones), Arwein- iwyd y rhai hyn gan Mr G W Hughes, G. & L, Johnstown, a Mr Dan Roberts, A.C. Cyfeiliwyd ar yr Organ gan Mri Arthur Davies, Cefn, a Caradog Roberts, Mus. Bac. Anerchwyd y cyfarfod gan Ap Glaslyo a Plenydd. Y blaenaf yn rboddi darnod- iad o'i fywyd ei hun gan mwyaf, a'r olaf yn cyfyngu ei sylwadau i'r gwaitb mawf yr oedd y Cymdeitbasau Dirwestol wedi ei wneyd trwy'r wlad. Cyfeiriodd hefyd at y Mesur Trwyddedol, a diolchodd i't Llywodraeth am Fesur y Plant. Trodd yr holl weithrediadau yn llwydd- iant perffaith, ac mae diolch arhenigyo ddyledus i'r ysgrifenyddion llafurus fv mor ftyddlon yn IQglyn a'r trefniadau, set y Mri William Edwards, Hall street, a W E Jones, North toad. Ar ddiwedd y cyf- farfodydd, talwyd diolchgarwch gwreao^ i'r rhai hyny ag oedd wedi bod yn Cyd- weithio gyda{à" ÎÖûdiád.")

Advertising