Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

. RHOS.

.----------..-.--.----PONKEY.

Eisteddfod Llanrwst.

I EISTEDDFOD BWLCHGWYN.

Advertising

INODION. !__

I EISTEDDFOD BWLCHGWYN.

News
Cite
Share

unig ddaeth yn miaen, sef Mri E W Bellis, a Jacob Edwards, Rhos; a Mri Ted Lewis, a R I Jones, Rhos, a'r parti olaf yn cael eu dyfarnu yn oreu am eu datgan- iad ardderchog. Cystadleuaeth adrodd H Y Bara (John Mills). Miss Rosa Jones, Treuddyn, a Mr Peleg1 Lloyd, Brymbo. Am ganu c.-inig brydferth Gwiiym Gwent, "BlodeLlyn bach wyf fi mewn gardd," cynygiwyd gobr o £5. Ym- ddangosodd pump o gorau ar y llwyfan, yn canu yn y drefn hon Rrython Giee Party Ymwelwyr (Phos) Parti o Fuetor (Rhos) Gw;dia Glee Party DytTryn Ceiriog Party. Ymddengys nad oedd y gystadleuaeth hon vn o! y beirniaid, o safon uchel. Y goreu (Ùrhai, gaoÓdd oedd y ddau barli o'r Rhos, y rhai oeddynt yn gyfartal o ran datganind. Peuderfynodd y beirniad i | gadw £1 o'r wobr, gan roddi k2 bob un i'r ddau, at yr hyn yr amlygid gryn wrth- wynebiad [ CYFARFOD YR HWYR. j Llywydd, T A Acton, Ysw Gwrecsam, j yr hwn a gynygiodd wobr am draethawd j erbyn yr Eisteddfod nesaf, y testyn t'w j ddewis gan y Pwyllgor. )■ Unawd i blant dan 14eg oed, Serch Hudol," Dora Rogers, Bwlchgwyn 21I, | 25 R R Hughes, Giyn Ceiriog. Yn ystod cyfarfod yr hwyr rhoddwyd datganiad gan y ddau i-iarti enillodd yn y prydnawn o'r ganig Blodeuyn bach wyf fi mewn gardd Cystadleuaeth Her-unawd i Feibion, yr I unawd yn ddewisedig gan y cystadleuwyr, gwobr, ^3 3q- Y tri ddaeth ar y llwyfan oeddynt Mr Evan Lewis, Capel Curig, yr hwn a ganodd Through the Forest n (rVeber); Mr E W Bellis, Rhos, How vain is man," (lIandel); a Mr Tom Jones, Brymbo, "The Inchcipe Bell" (R. S. Hughes). Yr oedd y gystadleuaeth hon o safon uebel, ond nid anhawdd oedd pen- derfynu ar y goreu, y beirniaid yn rhoddi y wobr i'r blaenaf am ei ddatganiad rhag- orol. CORAU CYMYSG. Cynygiwydgwpbr o £ 10 a Chwpan Arian i'r arweinydd, am y datganiad gor- y zv eu o The Heaven's are telling (Haydn), gan gorau heb fod dan 30 o leisiau. Dan gor yn unig ddaeth yn mlaen, sef :— Coedpoerh (J W Price Hughes) Rhos Excelsior (j Bellis) Yn ei feirniadaeth dywedodd y beirniaid fod y cydgan hwn yn hawlio galluoedd goreu unrhyw gor j'w ganu yn deilvvng, ond credai er hyny fod yn amser i bwyll- gorau symud i ddewis prawf ddarnau new- yddion. Yr oedd digon o ganu wedi bod beliach ar y cydgan hwn mewn cystad- leuaethau, ac ofnai nad oeddym oherwydd hyn yn gwneyd gwir gynydd cerddoroL Yr oedd yn y cor cyntat leisiau rhagorol, a chyda hyn, a'r nifer, gallasent fod wedi rhoddi gwell datganiad o hono. Yr oedd yn amlwg mai ieuanc oedd y cor, ac nad oedd gan yr arweinydd y feistrolaeth ddyl- adwy arno. Yr oeddynt yn ddiffygiot mewn ardduli a diwylliant, er fod rhai rhanau yn'cael eu canu yn dda. Am yr ail gor yr oedd yn llai o'r haner mewn rhifedi, ac efallai yn dioddef o achos hyny gyda chydgan mor fawreddog. Nid oedd datganiad y cor hwn yn ddigon glan a gofalus, yn neillduol gyda'r diwedd- ebau, gan eu bod yn eu gollwng heb eu dal i'w Hawn hyd, gyda'r canlyniad fod y datganiad yn colli mawredd. Er hyny nid oedd ganddynt yr amheuaeth leiaf mai gan yr olaf y cafwyd y datganiad goreu, a'u bod yn teilyngu y wobr.