Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

. RHOS.

.----------..-.--.----PONKEY.

Eisteddfod Llanrwst.

I EISTEDDFOD BWLCHGWYN.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD BWLCHGWYN. Cynhaiiwyd yr uchod eleni fel arfer ar y Liurjgwyn, a phrofodd yn hynod iwydd. ianus mewn nifer y cystadleuwyr, ac hefyd o ran y cyoulliadau. Trefnwyd tri o gyfarfodydd, ac arweiniwyd hwy gan y Parch Charles Jones (W.) Llanfyliin. y1 beirniaid cerddorol oedd Mr E D Lloyd, Bethesda, a Mr G T Llewelyn, L.T S.C., yr olaf yn gweithredu fel dntgenydd hef- yd beirniad yr adroddiadau: Llew Deu iyn. Cyfeiliwyd yn feistrolga, yn yr oil o'r cyfarfodydd gan Mr E Em'yn Davies, A.R. C O. Yr oedd y dyfarniadau fel y canlyn CVFARFOD V BOREu. Llywyddwyd hwn gan y Dr Viughan Griffiths, Cofidpoeth, gan yr hwn y caf- wyd anerchiad. Traddodwyd nifer 0 anerchiadau barddonol ar duecrueu y cyf- arfod gan Feirdd y cylch. Yn ddilynoi canwyd canwyd can yr Eisteddfod, Yr Ornest," gan Mr G T Llewelyn' Darlun mewn crayon o Mrs W Davies, Bwlchgwyn, Mr W Hughes, Cerrig-y- druidion. Unawd Soprano, With verdure clad," (Haydn). Miss Cassie Hughes, Birken- head. Cystadleuaeth adrodd Y dedwydd dri (Ben Davies), Mr J H Williams, Brynteg 2il, Miss M Belton, Bwlchgwyn. Cystadleuaeth unawd tenor, "Y Fun a garaf" (E D Lloyd), y tri oedd ar y llwyfan oeddynt, Mri E W Bellis, Tom Pritchard, a E W Williams, o'r Rhos, ac wedi cystadleuaeth ragorol, dyfarnwyd y wobr i'r blaenaf. Wedi ychydigo feirniadaethau trefnwyd I ar gyfer cystadleuaeth y Corau Meibion, yr hon oedd y brif am y dydd. Cynyg- iwyd gwobr o ^20 a choron arian i'r arweinydd am y datganiad goreu o Fil- wyr y Groes (Protherce). Yr oedd ped- war o gorau a'u henwau i mewn, a throdd yr oil o honynt i fyny, gan ganu yn y drefn ganlynol L, Hindley Industrial I Rhos Male Voice Warrington A polo Brymbo Male Voice. I Rhoddwyd y, feirni-idaeth gan Mr E D Lloyd, yr hon oedd fel y canlyn (I.) Hindley- Y tenors yn agor braidd yn ddof, a'r basses yn rhy drwm i gael cydbwysedd da. Nid oedd y tone a g) n- yrchwyd yn rhyw glir iawn, ac yr oedd yr amser yn rhy gyfnewidiol. Yr oedd eu tempo yn araf ac yn gyflym mewn un o'r symudiadau. Yr oedd y mynegiant yn cael ei orwneyd. Brawddegiant da. Y semi-chorus yn colli mewn teimlad add- olgar. Nid oeddynt bob amser yn cyd- symud gyda'u gilydd. Yr oedd y dernyn yn cael ei ganu yn rhy frysiog, ac yn dangos diffyg ystwythder. (2) Rhos. --Agoriad da, ond yn fuan aeth y donyddiaeth yn sigledig, ac yr oeddynt allan o diwn mewn un rhan. Yr oedd yr ail ran yn cael ei ganu yn rhy araf, ond er hyny yr oedd yn bur effeith- iol. Yr oedd yr unawd yn cael ei chanu yn dda, a'r semi-chorus yn cael ei gauu yn gelfyddydol a gorphenedig. Yr oedd gormod o fanry work ar y geiriau Bren- in Braw," ac yr oedd yna duedd i or- weithio y cor, gyda'r canlyniad i'r lleisiau ddioddef oherwydd hyny. Yr oedd rhai rhanau yn cael eu canu yn neillduol o dda, a rhai pwyntiau yn cael eu gweithio i fyny yn rhagorol. (3) Warrïngton-Yr oedd amser a chyd-darawiad y cor hwn yn rhagorol. Nid oedd y Recit., a ganwyd gan y tenor- iaid, wedi ei chanu yn dda. Yr oedd y semi-chorus yn wir dda, er fod y myneg- iant ar brydiau yn cael ei orwneyd. Yn y rhan olaf agorai y bass yn gampus, ond nid oedd y tenors cystal. Yr oedd y don- yddiaeth yn dda i'r diwedd. Yr oedd yr expression marks yn ami yn cael eu gor- wneyd. Ar y cyfan cafwyd datganiad meistrolgar o'r dernyn. (4) Brymbo—Agorodd y cor hwn yn 6 dda. Prif fai y cor hwn ydoedd diffyg I disgyblaeth. Collodd y cor yma hefyd y pitch. Canwyd yr unawd yn ardderChog, yn wir yr oedd bron yn berflfaith. Yr oedd y lleisiau yn cael eu fforsio, a rhan- au yn cael eu gorwneyd. Yn eu barn hwy, No 3, sef Warrington, Y9 oeddwedirhoddiy datganiad goreu. CYFARFOD Y PRYDNAWN. Cymerwyd y gadair yn y cyfarfod hwn gan Faer Gwrecsam, y Cyngborwr T Sauvage. Adroddiad i blant, Temtasiwn Willie" iaf, E J Williams, Brynteg 2il, Dilys Williams, Brymbo. Cystadleuaeth unawd baritone, "Tel- ynau'r Saint" (W 0 Jones), Mri Jacob Edwards, a John Williams, Rhos, a Tom Jones, Brymbo, oedd ar y llwyfan, a dyf- arnwyd y blaenaf yn oreu. Cystadleuaeth Her-unawd i Ferched, y gan yn ddewisedig gan yr ymgeisydd, am yr hon y c\n;. ^d g wobr o £ 3 3s- Yr oedd n e II* i f u-r wedi dod i'r rhat- brawf, dewi-wyd y rhai canlynol i ddod i'r Ilwyl an', Mr:, E, n Lewis, Capel Curig, yr hon a gauodd V O my heart is weary (Goring Thomas); Miss Edith Davies, Gwrecsam, "Softly Sighs," (Weber) a Miss Cassie Hughes, Birkenhead, Lo the Day" (Graun). Cafwyd cystadleu- aeth ardderchog, y wobr yn caelei rhoddi i'r flaenaf. Cystadleuaeth Deuawd T. a-B., "Flow gently Deva," (J. Parry), dau barti yn

Advertising

INODION. !__

I EISTEDDFOD BWLCHGWYN.