Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

Gostyngiad o 7! y Cant yn…

Commissiwn yr Eglwys Gymraeg.

[No title]

Advertising

Cwestiynau Politicaidd Cymreig.…

Advertising

RHOS.

News
Cite
Share

RHOS. JOHN CALFJN.—Mae bywgraffiad Cym- effsieg newydd o'r enwog John Calfin wedi gyhoedd yr wythnos hon gan y Mri ¡<Gee. Dinbych, ar awdwr ydyw y. Parch D E Jenkins, Dinbych. Gellir cael copi- Att 0 hono am chwe'cheiniog yn Swydd- ,fer Herald, a chan fod y nifer argraffwyd ■; gyfyngedig", dylid sicrhau un heb ..oediad. Vjff Gr.Ap,Bydd yn ddrwg gan luaws fijrfeillion y Cynghorwr William Williams, Maelor House, Hall street, ddeall ei fod :10 glaf, ac yn gyfyngedig i'w ystafell. DAMWAIN. —Boreu Sadwrn diweddaf, fjro Mhwll No 2, Glofa'r Hafod, cyfarfydd- Odd Mr William Garner, Hall street, a damwain boenus i'w law, drwy i ddarn ,,O"r rwff ddisgyn ami. Gweinyddwyd ar- vflo gan Dr D J Williams, a dywedir y bydd yn analluog i ddilyn ei waith am rai WYTBOEEAU. YUWELIAD.Deallwn y bydd Ap Harr!, Ilais,datlwr Cymreig enwog, yn dod ar JPmwetiad a'r ardal gyda y Parch J T Davie*, Bala, y Sul nesaf. Bydd yn aros &Vda Mr Benjamin Williams, Princes road. Uisgwylir y bydd yn rhoddi ychydig o $*ane» ei droedigaeth ar ol y bregeth, yn Bethel, nas Sul. CF-StDDogoj,Nos Sadwrn a'r Sul diw- «ddaf bu Mr G W Hughes, G. & L., yn Rehearsals yn Fflint a Rhosesmor, a Chymanfa Ganu M.C. Bagillt *'r Cyldi, a gynhelir yn Fflint, yn gynar f mu: Desaf. Bu Mr Hughes hefyd yn 8fwalo Cymanfa Ganu Presbyteriaid vMirrecsam a'r Cylch, yn Ngwrecsam, dydd Wao diweddaf. Y mae Mr Caradog Roberts, Mus. Bac., (Oxon.) yr hwn sydd *edi bod am y tair wythnos diweddat yn 'Y Dolieudir yn cyflawni ei ymrwymiadau bdiiniado arweinydd, ac organydd, *Gdi cYr aedd adref. Dydd Mercher diw. <eaa| bu yn arwain Cymanfa Ganu Anni- »ir#wyr Llangollen, ac yn Llanuwcbllyn » 1 /i Sadwrn bydd yn dych- yn ol i'r Debeudir i arwain Cyman* yn Bridgend, tref enedigol Mi jORMt Thomas, y Telynor Brenhinol. ^^tAUDEotcAETH.—Prydnawa Llun diw 2ui c/mer°dd claddedigaeth y diwedd John Parry, Llanerchrugog Arms le yn Nghladdfa-y Brynibo. Daeth llaw- er o berthyriasau a chyfeihicn ynghyd, ac yn eu plith y Parchn E Michell (gweiti- R Jones, Capes Mawr, E Williams, Penuel, J W Humphreys, Mount Pleas- ant, a nifer fawr o ddiaconiaid y Eglwysi. Cynhaiiw_yd --gwasanaeth wrth y ty, o dan arweiniad y Parch E Mitchell. Wedi cyr haedd Brymbo cynhaliwvd gvvas- I anaeth byr yn y Tabernaci (B.,) o dan arweiniad y Parch E K Jones, a chafwyd anerchiadau gan y Parch E Roberts (M. hen gyfaill i'r ymadawedig, a'r Parch E Mitchell- Cyrnenvyd rban hefyd gan y Parchn E Williams, R Jones, a J W Humphreys. Gwasanaethwyd wrth y bedd gan y Parch E Roberts. Anfonwyd amryw o wreaths heitdd. CYFARFOD PREGETHU. -CynhaJiwyct cyf- arfod pregethu blynycldol Eglvvys Beth- lehem y Sul a'r Llun diweddaf. Pregeth- wyr y Sul oeddynt y Parchn T E Thomas, Coedpoeth, a T Gwilym Evans, Aberaer- on, Deheudir a'r Llun gan y Parchn T Gwilym Evans, ac E Jones, M. A., B D Dov/lais. Prydnawn Sul traddodwyd an- 1 • j xr 1 cv.f h r.L m ercniaa ar yr isgoi oui gau y raruu i G Evans. Yr oedd y cynulliadau y ddau v ddydd yn fawr, a'r pregethu yn nerthol a dylanwadol. Arweinid y canu gan Mr John Parry, a gwasanaethwyd wrth yr organ dydd Sul gan Mr Arthur Davies, j Cefn, a dydd Llun gan Mr Lemuel Bowen j Ponkey. Arweiniwyd yr holl gyfarfodydd I gan yr Hybarch Weinidog.

PENYCAE

Cymdeithas Gorawl Cefn Mawr.

Dadsefydliad yr Eglwys yn…

Marw wedi ysbaid hir ar ol…

-,...._--,"".......,-,-"._.._"""'_'''''''<-''_''____.__-_-----------------CynghoiJ…

[No title]

z'I: ! NODION.

MR WILLIAM JONES, A.S., AR…