Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

--' RHOS

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

NODION.

News
Cite
Share

NODION. Mae Mr F H Hawkins, Gwrecsam, Is~ Gadeirydd Bwrdd Rheolwyr Cenhadaeth | Dramor Llundain, a chyn-Gadeirydd i'r Bwrdd, wedi derbyn gwahoddiad i ymweled a chanolfanau gwaith y Gymdeithas yn China. Yr an fydd yn myned gyda Mr Hawkins ydyw y Parch G Currie Mariin. -0- Yr wythnos ddiweddaf bu farw Mr Thomas Griffiths, Stanley House, Rhuthyh, yn ei 90 mlwydd o'i( oedran, Yr oedd Mr Griffiths yn dad "i'r 'enwo'g ailunydd Syrr Hubert j Herkomer, yr hwn a briododd yn olynol. ddwy o'i ferched, sef Lulu a Margaret. ¡t Br-odor a Llansan in Ssr F-lint -ydoedd 4 ganwyd ef yn 1819. *—c— f Y mae'r Parch Evan Jones, Caernarfon, I lfywydd Cyngrair Eglwysi Rhyddion y Deyrnas, wedi ei benodi i fyned i Geneva fis Gotphenaf nesaf ar achlysur dathlu pedwar can mlwyddmd John Ca!!in. Ceir dydd cofiadwy a chynulliad cofi.dwy yn ddiau yn Geneva yr adeg hono -0- Nos Wener, rhoddai Cymrodorion Caer- ( dydd ginio a chroeso i Mr Goscombe John, > | R.A., ein pen cerfluniwr; ac wrth ddiolch am yr anrhydedd a roes pobl ei hen dref arno, ( dywedodd :—Mai nid eiddo'r cyfoethog a'r moethus a ddylai'r celfau cain fod ond y dyl. id eu dysgu i blant y werin ochr-yn-ochr a. gwyddoniaeth a phynciau bara-a-chaws. —O— r Nos Fercher diweddaf, Mosgwyd theatre tre Fflint i'r lIawr, a chyfrifir y golled yn I: ddwy fil o bunau. Tybir mai gwreirhionen a ddisgynodd ar y to canfas, a fflamiodd mor ¡ gyfiym nes yr oedd wedi ei lwyr ddifa ymhen I ugain munud er gwaethaf yr holl ddwr a bist- ylloeiM y fiigad dan am ei ben. I Ar derfyn gwaith u;iro! y Wyddgrug, ddydd Gwener diweddaf, hysbysodd y Barn- wr Moss ei fod wedi trefnu i newid cylchdaith I gyda Syr G Sherston Baker, barnwr llysoedd I sirol rhif. 17 swydd Lincoln y mis nesaf. 11 Moss felly i weinyddu yn swydd Lincoln, a SyC Sherstonyn llysoedd Gogledd Cymru.