Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

--' RHOS

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

News
Cite
Share

Wesleyaid Gogledd Cymru., Am y waith gyntaf erioed yn ei hanes, cynhaliwyd Cyrddau Talaethol, talaeth gyntaf Gogledd Cymru, yn Llanrhaiadr- yn-Mochnant, yr wythnos hon, y Parch R LI Jones, oedd yn y gadair. Etholwyd y Parch J Felix yn untrydol fel ysgrifen- I ydd. Yr oedd cynrychiolaeth gtef o'r gweinidogion. Pasiwyd pleidlais o gyd- ymdeimlad gyda'r rhai oedd yn absenol trwy &6echyd. Ni adroddwyd a'm farwolo; aeth, ymddiswyddiad, na chais i fynd yn supernumary yn un o'r gweinidogion. Ma.o rhif yr,.aelodau eglwysig yn y dal- aeth yn 1(509 yn 9,484, yn dangos lleihad o 50 o/i gydmaru a 9,534 y flwyddyn ddiweddaf. Adroddwyd fod rhif dos- barthiaddu'r "plant yn 2,655, a'r Hynedd yr oeddynt yn 2,753. yn danger lleihad o 98. Bu ymdrafodaeth faith ar gwestiwn y lleihad, ac amlygwyd gryn ofal o'i her- wydd. Pasiwyd fod y mater i ddod dan sylw eto pan fyddai y lleygwyr yn bresen- ol. Yr oedd pump o gylchdeithau yn dangos cynydd :—Liverpool (Oakfield) 28; Cenhadaeth Lancashire; 27 Dinbych, 17 Llanasa, 9; Rhuthyn, 8. Dymunai y Cadeirydd ar i'r cynrychiolwyr anfon ato awgrymiadau at y cyfarfodydd nesaf yn Medi, er cryfhau yr Eglwys, ac adfywio y y gwaith yn mhob cylchdaith. Siaradwyd yn mhellach ar y mater gan y Parchn O Evans, W R Roberts, T Isfryn Hughes, P Marriott, a T N Roberts, ya rhoddi P Marriott, a T N Roberts, ya rhoddi .¿ awgrymiadau pa fodd i gyrhaedd y bob!, y gellid cryfhau yr Y sgolion Sul, ac y liwyddid i ddwfnhau bywyd ysbrydol yr. Eglwysi. Yn y cyfarfod dydd Mercher, darllenodd y Parch W R Roberts, Gwrecsam, ad- roddiad arholiad blynyddol ymgeiswyr gweinidogaethol, ac ystyrid hi yn foddha- ol. Cynghorai y Parch Hugh Evans. Corwen, y gweinidogion ieuainc i ddarlien mwy o lyfrau Cymraeg. Cynygiodd yr un person fod ymgeiswyr am y weinidog- zll aeth i gael eu arholi mewn Gramadeg Gymraeg fel rhan o'r arholiad trwyddedol, a phasiwyd hyny yn unfrydol. Appwynt- iwyd y Parchn John Felix. Manchester, T Isfryn Hughes, Llar.rh;.iiadr, TO Jones, Rhyl, ac E Whittington Jones, fel cyn- rychiolwyr i'r gynhadledd Seisnig. Un oV materion pwysicaf oedd ymdraf- odaeth ar adroddiad y Gynhadledd parth- ¡ ed safon aelodaeth. Anfonodd y Gynhad- ledd yr adroddiad i lawr i t ael ei ystyried gan y Cyfarfodydd Talaethol, ar gymell- iad y Pwyllgor a appwyntiwyd i ystyried y cwestiwn. Yr argymelliad ydyw fod presenoldeb mewn Cwrdd Eglwysig un- waith y chwarter yn cymhwjso am aelod- aeth mewn Eglwys Wesleyaidd. Ofnai y gweinidogion nad oedd yr argymelliad yn ymarferol, a gwrlhodasant ef, ond y mae i gael ail ystyriaeth yn yr eisteddiad cym- ysgiedig.

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

NODION.