Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

16 articles on this Page

--' RHOS

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

News
Cite
Share

CYMRAEG YN YR YSG0L10N. GWRTPDYSTIAD GAN RIENI. Mewn cyfarfod o Bwyllgor Addysg Sir Ddinbych a gynhaliwyd y dydd o'r hiaen, anfonodd YTsgrifenydd Rheolwyr Y sgol Eghvysig Llanelian, ger Colwyn Bay, ddeiseb wedi ei harwyddo gan wyth o rieni plant yn mynychu yr Ysgol, ac yn dweyd fod y Rheolwyr yn cysylltu eu hunain gyda'r hyn oedd yn gynwysedig yn yr ohebiaeth. Darllenai fel y canlyn ;— Yr ydym ni, rhieni i blant yn awr yn mynychu Ysg-ol Llanelian, yn dymuno gwrthdystio yn erbyn y rheol newydd yn yr ysgol o ddysgu y plant yn gytangwbl j yn Gymraeg. Anfonwn ein plant Vr ysgol i ddysgu Seisneg, gan eu bod yn dysgu digon o Gymraeg adref. Hyderwn y bydd i'r mater dderbyn eich sylw manylaf. ac yn y dyfodol y bydd i Seisneg gael ei ddysgu a'i siarad gyqaJr plant vn yr Ysgoi: Penderfynwyd fod atebiad yn cael ei anfon yn hysbysu g,an fod y Pwyllgor wedi mabwysiadu y rheol dan sylw yn unig oddi;ir safle addysgol, na fedrent weled eu ffordd yn g-lir i'w diddymu yn achos yr ysgol hon. Gofynodd y Parch T Lloyd, Colwyn Bay, ai y cais oedd fod y Gymraeg i beid- io cael ei dysgu og-wbl, neu ynte ai gwrth- dystiad oedd yn erbyn i'r Gymraeg yn un- I ig gael ei dysgu. I Dywedodd y Cadeirydd, Mr W G Dodd, nad oedd y cynllun ond yn unig yn cael ei gymwyso at addysg y babanod. Gofynodd yr Ysgrifenydd, Mr W Rj | Evans, a ddylid hysbysu y rheolwyr mai y j bwriad oedd fod y Gymraeg i'w defnyddio: fel cyfrwng i ddysgu Seisnig. Y Cadeirydd Dyna yr awgrymiad. Pe bae y bobl hyn yn deall yn hollol beth oedd y rheol, ni fyddai ganddynt wrth- wynebiad fel yr ymddengys fod ganddynt yn avt r. Mr J E Powell Oni fedrir cyfeirio at hyn, mai un o'r Arolygwyr cyntaf i wasgu y cwestiwn hwn arnynt oedd Mr Legard, yr hwn yn ymarferol nad oedd yn deall Cymraeg, a'r ihwn a anogai os oedd add- ysg i fod ar sylfaen foddhaol, y dylai y Gymraeg, mewn ardaloedd hollol Gym- reig, gali ddfnyddiofel cyfrwng add- ysgiant hyd y trydydd dosbarth, os cofiwyf yn dda, fel y deallai y plant beth a ddysgid iddynt. Aeth Mr Powell yn I. mlaen i ddweyd iddo gael ymgom gyda an o Arolygwyr yr Ysgolion yn ddiwedd- I ar, yr hwn a ddywedodd fod y plant a addysgwyd yn y dull hwn yn troi allan yn llawer mwy gwybodus nag yr oeddynt pari fldysgent Seisneg yn unig. Yr oedd yn meddwl fod hyn yn synwyr cyffredin. Wedi i amryw eraill siarad, cariwyd 4y ppsnderfyajad, 1,$;rl.1" 'v.

NODION.