Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

--' RHOS

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

News
Cite
Share

JOHNSTOWN. CTMDEITHAS DDIRWESTOL Y MERCHED.—Cyn- haiiwyd cyfarfod o'r Ganghen uchod vn Nghapel Ko4dfa (B) nos Lun, o dau lywyddiaeth Mrs W WíltmR, Glasfryn. Agorwyd gydag unawd gan Miss Parry, John itown. Yn ddilynol dar- llenwyd papur ar "Y r hyn a fedrir a'r hyn a ddylkl ei wneyd gan Ferched ieuainc ar ran yr .:iehos diiwestol," gan Miss Myfanwy A Williams, Dover House, Ponkey. Cafwyd un. AWd gaa Miss Davies, Rhos. Buwyd arderfyn y cyfarfod yn dewis swyddogion newydd at y flwyddyn nesaf. Appwyntiwyd Mrs W H Lewis yn Llywyddes, a Mrs W Williams yn ysgrifen- yddftg, a chynes ddiolchwyd i'r hen swyddogion AlDfU gwaith yn ystod y flwyddyn ddiweddaf. C^TKHADIEDD ATHRAWON.—Cyiihaliwyd yr ficbod perthynol i'r M .0. Dosbarth Gwrecsam, yn Nghapel Siloh, nos Wener diweddaf. Lly- Wy44wyd gan Mr Michael Roberts, Rhos. Hysfeysodd yr Ysgrifenydd, Mr Wm Edwards, Rbog, y cynhelir y cyfarfod nesaf yn Rhosddu, hI Sabboth cyntaf yn Nghorphenaf ac appwynt- iwyd y rhai canlynol fel cynrychiolwyr :—Mri a lo&n Davies, Capel Mawr, R J Jones, Seion, GWT4tc.sa,m; E R Roberts, Bethel, Ponkey; •Jobji Roberts, Moriah, Ponkey Isaac Jarvis, 5 ac R Smith' Rhosddu- Rhodd- J, ^Tr°ddiad cyflawn o'r cyfarfod, arbenig MrTvp^ y Sab both blaenorol yn Siloh gan ^avies, B.A., Gwrecsam. Agorwyd! Wiiu ^1 bwysiS gan y Parch E Isfryn! a r Y poryglon sydd yn leuenctyd ein Hysgolion Sul, a'r modd T«wgwrth.wgithio„ 'I 'w V ■ ■

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

NODION.