Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

--' RHOS

News
Cite
Share

RHOS DyramiwR alw sylw ein darllenwyr at y budd- .^yugherdd fwriedir ei gynal yn y Public Hall "nos IJun nesaf. Bydd liifer dda o gantorion jleol yn cymeryd rhan ynddo, a diau y ceir ,P,ytigliardd o'r safon uwchaf. MAHWOLAETH.— Drwg genym gofnodi mar- -,wolaeth Mrs Mary Powell, priod y diweddar Mr Thomas Powell, School road, a hi yn 70 JBllwydd oed. Yr oedd yr ymadawedig wedi aiwynhau iechyd rhagorol hyd o fewn ychydig -wythuosau i'w mharwolaeth. Yr oedd iddi gymeriad da, ac yr oedd yn fawr ei pliarch gan fc&tfb a'i had\raenai. Bu farw ei phriod oddeu- itoi 19 mlynedd yn ol. Gadawa mewn galar .Clwftl, ddwy ferch a dau fab. Cymerodd yr -angladd le prydnawn dydd Mercher, pryd y ,d&gth cynulliad lluosog ynghyd. Gwasanaeth- Wyd ar yr achlysur gan y Parch R Jones. Y GYMDEITHASFA.—Y mae .y pwyllgor lleol i'r uchod a gynhelir yn y Capel Mawr 4diwedd y mis nesaf, yn brysur gwneyd trefn- :.iadMl ar gyfer llettya y cynrychiolwyr, ac y iinaent wedi derbyn y parodrwydd mwyaf gan &&wb o bob enwad. Bydd y Gymdeithasfa yn -parhau o ddydd Mawrth dros ddydd Gwener,, a «disjfwyiir y bydd oddeutu pedwar cant o gyn- lychiolwyr yn bresenol. CYIWMJXEITMXAD.—Y mae cydymdeimlad yr .r&rclfcl yn gyffredinol gyda'r Parch E Williams, Penuel, a'i briod, yn eu trallod diweddar. ,OddfJutu saith wythnos yn ol claddwyd mam MrfiJ Williams, a Sadwrn diweddaf, cymerodd .-Migl^dd Mr John Williams, tad y Parch E Williams, le yn Mynwent Glanogwen. Bethes- ,d, Avion. Bu farw yn ei gartrof yu Bethesda, f dydd Mercher blaenorol, wodi byr gystudd, yn 78 mlwydd ,oed. Gadawa mewn galar un "lercb, a phodwaro feibion.

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

NODION.