Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

NODIADAU LLENYDDOL.

[No title]

Advertising

Am Gymry. Llundain.

News
Cite
Share

lawer yn ddiweddar, ond deallwn yn awr fod Mr. Vincent Evans wedi llwyddo i'w chael i draddodi araith yn adran y Cymmro- dorion ar adeg cynhaliad Eisteddfod Llan- gollen. Pob lwc i'r cyfarfod. GWLEDDA GYDA'R CYMRY.—Ar ddechreu'r tymor nesaf y mae Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion yn myned i gael y Gwir Anrhydeddus D. Lloyd-George fel prif westwr yn y cinio blynyddol. Mae'r Cymmrodorion yn dod at yr eiddynt bellach, ac wrth anrhydeddu un o brif blant y genedl y maent yn cyfiawnhau eu bodolaeth. WALHAM GREEN.—Yng nghyfarfod ath- rawon Ysgol Sabothol y lie uchod pryd- nawn Sul diweddaf, 19eg cyfisol, cynygiodd Mr. John Rowland y penderfyniad canlynol: Fod y cyfarfod hwn o athrawon Ysgol Sul Capel M.C. Walham Green, er mwyn gweith- redu yn gyson ag amcan sefydlu achosion Cymreig yn Llundain, yn ymrwymo o hyn allan-(l) I gyfyngu rhoddion a gyflwynir i'r plant i lyfrau wedi eu hargraffu yn yr laith Gymraeg (2) I arfer pob dylanwad i greu amgylchedd hollol Gymreig yn eu capel a'u tai; ac fod copiau o'r penderfyniad hwn yn cael eu danfon i'r (a) Yysgolion Oymreig yn Llundain; (b) Cyfarfod Misol; (c) Cyfarfod Dau Fisol; (ch) Pwyllgor Cen- hadaeth Dramor y Cyfundeb." Eiliwyd y cynygiad hwn gan Mr. Isaac T. Lloyd, a chefnogwyd gan Mr. Ben Evans, a phasiwyd ef bron yn unfrydol. Credwn fod y symud- iad hwn yn brawf digamsyniol fod yr ysbryd cenedlaethol yn parhau yn fyw, ac fod yn ein plith eto rai ag sydd yn caru o waelod eu calon eu hiaith, eu gwlad, a'u cenedl. Mawr hyderwn y bydd yr esiampl hon yn symbyliad i ereill i symud yn yr un cyf- eiriad. R. COR CnTRY LLUNDAIN.—Mae'r cor hwn, tan arweiniad Mr. Merlin Morgan, yn myned ymlaen yn rhagorol gyda'r gwaith gogyfer a'r Eisteddfod yng Nghaerdydd ar ddydd Gwyl y Banc, Awst 3ydd. Nos Sul diwedd- af aeth amryw o wyr enwog y gan i neuadd Castle Street i'w wrando yn myned trwy y gwahanol ddarnau. Ymhlith y gwrandawyr oedd Miss Maggie Davies, Mr. Dan Price, Mr. Ivor Foster, Mr. Tom John, Mr. John Roberts, a Mr. David Evans, a thystiai yr oil fod gan Mr. Morgan ddefnyddiai rhagorol yn y cor. PLANT Y GAN.—Yn ychwanegol at y rhai a enwyd eisoes y mae'n llawen gennym hys- bysu am ddau Gymro arall sydd wedi gwneud yn rhagorol yn yr Academy yn ystod y tymor diweddaf. Enillodd Mr. Andrew Jones, y tenor o Fangor, y "Joseph Maas Prize a Mr. Evan Williams, Llanelly, Hill & Sons Prize." MEDDYG ARALL.—Yr ydym yn llongyfarch Mr. Trevor B. Davies, o'r University College Hospital, ar ei lwyddiant yn yr arholiad terfynol fel meddyg. Mab i'r Henadur E. H. Davies, Pentre, yw'r gwr ieuanc, a chafodd yrfa ddisglair fel efrydydd yng ngholeg Caerdydd. Y CLWB CYMREIG.-Rhoddir cinio ar- bennig ynglyn a'r Eisteddfod Genedlaethol ar ddechreu'r tymor gauafol o'r Clwb Cym- raeg, a disgwylir rhai o arweinwyr yr Orsedd yno fel prif wahoddedigion y noson. Mae Mr. John Hinds wedi ei benodi yn gadeirydd y pwyllgor cyffredinol ynglyn a'r sefydliad ynghyd a Mr. J. T. Lewis yn gadeirydd y pwyllgor aiianol.