Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Y TIR I'R BOBL.

[No title]

Am Gymry. Llundain.

Y TIR I'R BOBL.

News
Cite
Share

Os bydd unrhyw ardalwr yng Nghymru am sicrhau darn 0 dir, ni raid iddo ond gyrru y cais at y Cvngor Ptwyf, ac fe'i danfonir oddiyno i'r Cyngor Sirol, He y ca'r ystyriaeth lwyraf, ac 03 na lwydda y rhai hyn i sicrhau y tir ar delerau priodol, yna fe ddaw Mr. Ovy-ea ar uawaith i roddi ei farn ar yr achos, a deg i un na Iwydda i ddwyn y cyfan i lwyddiant Ond nid gwaith i'w wneud ar unwaith yw. Rhaid i'r man gynghorau weithio yn egniol a gofalu am beidio gwneud yr hawliau pre- sennol yn fath o benryddid i yrru ardaloedd yn benben. Gwir y gellir creu chwyldroad yn y wlad ond gosol y ddeddf mewn gweith- rediad priodol, a gall y chwyldroad hwn fod yn gyfnod o hafddydd i Gymru ond iddi weithredu yn unol ag ysbryd y ddeddf. A chredwn fod gan Fwrdd Amaethyddiaeth wr priodol at hyn o waith ym mherson Mr. John Owen. Deallwn fod ym mwriad Mr. Owen a'r teulu i symud ei breswylfod i Gymru, neu yn rhywle ar y gororau. Bydd yn chwith ei golli o ardal Stroud Green, lie y mae wedi byw tra yn Llundain. Ac yn y cylchoedd Cymreig gwelir ei eisieu yn fawr. Ar hyn o bryd cymer ran flaenllaw yng ngwaith yr Eisteddfod Genedlaethol, ac mae yn un o'r rhai mwyaf cysson ar y pwyllgor gweithiol. Mae yn wr selog gydag Urdd y Seiri Rhydd- ion, ac yn gefnogwr arddgar o'r. Clwb Cymreig.