Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

GWYL Y CYMMRODORION

A BYD Y GAN..

[No title]

News
Cite
Share

Ferthyr yn bygwth ymddiswyddo fel protest yn erbyn swyddogion y llys. Byddai hyn yn weithred ffolach fyth! Does neb yn fwy teyrngar i'r Brenin na gweithwyr Cymru, ac yn sicr ni fyddai neb o honynt mor ffol a chefnogi alltud o Scotyn yn erbyn Iorwerth, eu teyrn. Ar yr un pryd rhaid addef mai gweithred ffol i'r eithaf ar ran rhywrai oedd ceisio gwneud y Brenin yn fath o benadur mympwyol, oherwydd mewn oes ddemocrat- aidd fel hon rhaid gofalu rhag cynneu fflam chwyldroad a dyna wneir os caniateir i ymddygiadau o'r natur yma gael eu cyf- lawni yn ddiwrthwynebiad gan uchelwyr ..ein gwlad.